×Close bạn đang xem trang giờ đồng hồ Việt ko dấu! Click vào liên kết sau giúp thấy trang giờ đồng hồ Việt gồm dấu: Phiến Đá Sầu

Bạn đang xem: Lời bài hát "phiến đá sầu"

Mai em xa roi toi con ai cung di giua doi Menh mong day la dau La bien vang dem sau khoản thời gian em con quay mat di Long toi tua phien da sau đến vo trong lanh cam Muon phien theo thang nam giới Em hoi toi: "Phien da co tinh yeu khong ?" Em hoi toi: "Phien da teo linh hon khong ?" Linh hon toi ni la domain authority soi Nhung da nam kho dau voi tinh yeu em Em hoi toi: "Da biet tho dẻo xa xuyên ?" Em hoi toi: "Da teo ngam ngui phân chia phoi ?" Em va toi thien duong mat roi Tren loi ve sầu minh toi buoc dẻo le the Em vo tinh lam sao Hon toi gio day ua nhau vào dem thau goi ten Long cang vang xa them Toi hom ni la ai ? Hon nhu mot phien da nam Tram phái mạnh nhu ngan nam Nguoi cung domain authority ban khoan ...

Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Vì Sao Không Download Được Các Tập Tin Từ Internet, Khắc Phục Lỗi Tải Tệp Xuống

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.