Tạo đường vát góc trong CAD – Lệnh CHAMFER trong CAD

1. Cách gọi lệnh CHAMFER trong CAD – lệnh tạo đường vát góc trong CAD

Muốn tạo đường vát góc trong CAD ta có các cách sau:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh CHAMFER hoặc CHACách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, chọn CHAMFERÝ nghĩa: Lệnh Trim dùng để xén một đoạn đối tượng được giới hạn bởi các đối tượng được chọn làm cạnh biên.

Bạn đang xem: Lệnh vát góc trong autocad

*

2. Sơ đồ cách thực hiên tạo đường vát góc trong CAD
*
*

3. Chú ý:

Nếu ta nhập giá trị khoảng cách góc vát quá lớn hoặc quá bé so với các cạnh cần Chamfer thì AutoCAD sẽ không thực hiện lệnh Chamfer được.

Khi Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 nếu ta thực hiện lệnh vát góc thì đối tượng được ta chọn để vát góc sẽ kéo dài và giao nhau (Hình 2).

*

4. Các lựa chọn

4.1 Distance: Lựa chọn này dùng để thiết lập khoảng cách cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai của góc vát tính từ điểm giao nhau của hai đối tượng được chọn để vát góc (Hình 3b).

Select first line or : D- EnterSpecify first chamfer distance : Nhập khoảng cách thứ nhất – Enter
Specify second chamfer distance : Nhập khoảng cách thứ hai – EnterSelect first line or : Kích chọn cạnh thứ nhất cần vát góc (Hình 3b).Select second line: Kích chọn cạnh thứ hai cần vát góc (Hình 3b).
*

4.2 – Angle: Lựa chọn này cho phép ta nhập giá trị khoảng cách thứ nhất và nhập góc của đường vát góc thứ hai hợp bởi đường thứ nhất ta chọn.

Select first line or : A – EnterSpecify chamfer length on the first line : Nhập chiều dài cạnh thứ nhất – EnterSpecify chamfer angle from the first line : Nhập giá trị góc – EnterSelect first line or : Kích chọn cạnh thứ nhất cần vát góc..

Select second line: Kích chọn cạnh thứ hai cần vát góc.

*
4.3 – Polyline: Lựa chọn này dùng để vát góc các đỉnh của Polyline trong mặt phẳng 2D. AutoCAD sẽ vát góc các phân đoạn giao nhau tại mỗi đỉnh của Góc vát đó trở thành phận đoạn mới của Polyline.

Khi thực hiện lệnh này ta phải thiết lập các giá trị khoảng cách góc vát trước khi sử dụng lựa chọnNếu Polyline đó bao gồm những phân đoạn quá ngắn so với khoảng cách vát góc thì những phân đoạn đó sẽ không được vát góc.Command: CHAMFER (CHA) ¿.(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000Select first line or : P ¿.

Select 2D polyline: Kích chọn Polyline cần vát góc.

*
4.4 – Method: Với lựa chọn này AutoCAD sẽ cho phép nhập hai khoảng cách (Distance) hoặc nhập khoảng cách và nhập góc (Angle) để tạo góc vát.

Xem thêm: Giải Đề Và Bài Viết Tiếng Anh Về Entertainment (Giải Trí), Bài 14: Entertainment (Giải Trí)

Select first line or : M – EnterEnter trim method :

4.5 – Trim/No Trim: Khi thực hiện lệnh Chamfer thì chế độ (TRIM mode) được mặc định.

Select first line or : T – EnterEnter Trim mode option :Khi nhập N – Enter (chọn No Trim) thì AutoCAD sẽ không xén phần thừa của các cạnh sau khi Chamfer.Khi nhập T Enter (chọn Trim) thì AutoCAD sẽ xén phần thừa của các cạnh sau khi Chamfer.
*

4.6 – Multiple: Lựa chọn này cho phép ta vát góc một hoặc nhiều đối tượng là Polyline hoặc không phải là Polyline với cùng một thông số góc vát mà không cần phải gọi lại lệnh.

Khi thực hiện lệnh này ta phải thiết lập các giá trị khoảng cách góc vát trước khi sử dụng lựa chọn mUltiple.Select first line or : U – EnterSelect first line or : Kích chọn cạnh thứ nhất cần vát góc.Select second line: Kích chọn cạnh thứ hai cần vát góc.Select first line or : Kích chọn tiếp cạnh thứ nhất cần vát góc.Select second line: Kích chọn tiếp cạnh thứ hai cần vát góc.Select first line or : – Enter

5. Ví dụ

-Dùng lệnh Chamfer để vát góc hình sau, với Dist1 = 10.0000, Dist2 = 5.0000 và không xén phần thừa.

Command: CHAMFER (CHA) ¿.Select first line or : D – EnterSpecify first chamfer distance : 10 – EnterSpecify second chamfer distance : – EnterSelect first line or : T – EnterEnter Trim mode option : N \– EnterSelect first line or : U – EnterSelect first line or : Kích chọn cạnh L1 (Hình 7b).Select second line: Kích chọn cạnh L2 (Hình 7b).Select first line or : Kích chọn cạnh L1 (Hình 7b).Select second line: Kích chọn cạnh L3 (Hình 7b).Select first line or : – Enter
*
HẾT!