Tạo mặt đường vát góc trong CAD – Lệnh CHAMFER vào CAD

1. Biện pháp gọi lệnh CHAMFER trong CAD – lệnh tạo mặt đường vát góc trong CAD

Muốn tạo đường vạt góc trong CAD ta có những cách sau:

Cách 1: từ bàn phím nhập lệnh CHAMFER hoặc CHACách 2: vào menu Modify trên thanh công cụ, lựa chọn CHAMFERÝ nghĩa: Lệnh Trim dùng để xén một đoạn đối tượng người dùng được số lượng giới hạn bởi các đối tượng người dùng được lựa chọn làm cạnh biên.

Bạn đang xem: Lệnh vát góc trong autocad

*

2. Sơ đồ giải pháp thực hiên tạo đường vát góc vào CAD
*
*

3. Chú ý:

Nếu ta nhập giá trị khoảng cách góc vát quá to hoặc quá bé nhỏ so với các cạnh nên Chamfer thì AutoCAD sẽ không triển khai lệnh Chamfer được.

Khi Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 giả dụ ta thực hiện lệnh vát góc thì đối tượng được ta chọn để vát góc sẽ kéo dài và giao nhau (Hình 2).

*

4. Các lựa chọn

4.1 Distance: Lựa chọn này dùng để tùy chỉnh thiết lập khoảng giải pháp cạnh thứ nhất và cạnh thứ hai của góc vạt tính từ nút giao nhau của hai đối tượng được lựa chọn để vát góc (Hình 3b).

Select first line or : D- EnterSpecify first chamfer distance : Nhập khoảng tầm cách đầu tiên – Enter
Specify second chamfer distance : Nhập khoảng cách thứ nhì – EnterSelect first line or : Kích lựa chọn cạnh đầu tiên cần vạt góc (Hình 3b).Select second line: Kích lựa chọn cạnh sản phẩm công nghệ hai đề nghị vát góc (Hình 3b).
*

4.2 – Angle: Lựa lựa chọn này chất nhận được ta nhập giá chỉ trị khoảng cách thứ nhất và nhập góc của đường vát góc đồ vật hai hợp do đường đầu tiên ta chọn.

Select first line or : A – EnterSpecify chamfer length on the first line : Nhập chiều lâu năm cạnh trước tiên – EnterSpecify chamfer angle from the first line : Nhập quý hiếm góc – EnterSelect first line or : Kích chọn cạnh thứ nhất cần vạt góc..

Select second line: Kích chọn cạnh trang bị hai bắt buộc vát góc.

*
4.3 – Polyline: Lựa lựa chọn này dùng để làm vát góc các đỉnh của Polyline trong mặt phẳng 2D. AutoCAD sẽ vát góc những phân đoạn giao nhau tại mỗi đỉnh của Góc vát đó biến hóa phận đoạn bắt đầu của Polyline.

Khi triển khai lệnh này ta phải cấu hình thiết lập các giá chỉ trị khoảng cách góc vát trước lúc sử dụng lựa chọnNếu Polyline đó bao gồm những phân đoạn quá ngắn so với khoảng cách vát góc thì các phân đoạn đó sẽ không còn được vát góc.Command: CHAMFER (CHA) ¿.(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000Select first line or : P ¿.

Select 2 chiều polyline: Kích chọn Polyline nên vát góc.

*
4.4 – Method: Với lựa chọn này AutoCAD sẽ chất nhận được nhập hai khoảng cách (Distance) hoặc nhập khoảng cách và nhập góc (Angle) để tạo ra góc vát.

Xem thêm: Giải Đề Và Bài Viết Tiếng Anh Về Entertainment (Giải Trí), Bài 14: Entertainment (Giải Trí)

Select first line or : M – EnterEnter trim method :

4.5 – Trim/No Trim: Khi thực hiện lệnh Chamfer thì cơ chế (TRIM mode) được mặc định.

Select first line or : T – EnterEnter Trim mode option :Khi nhập N – Enter (chọn No Trim) thì AutoCAD sẽ không xén phần thừa của những cạnh sau khi Chamfer.Khi nhập T Enter (chọn Trim) thì AutoCAD sẽ xén phần thừa của các cạnh sau thời điểm Chamfer.
*

4.6 – Multiple: chọn lọc này được cho phép ta vát góc một hoặc nhiều đối tượng người dùng là Polyline hoặc chưa phải là Polyline với cùng một thông số kỹ thuật góc vát mà không cần thiết phải gọi lại lệnh.

Khi thực hiện lệnh này ta phải tùy chỉnh thiết lập các giá chỉ trị khoảng cách góc vát trước khi sử dụng sàng lọc mUltiple.Select first line or : U – EnterSelect first line or : Kích lựa chọn cạnh trước tiên cần vát góc.Select second line: Kích lựa chọn cạnh trang bị hai đề xuất vát góc.Select first line or : Kích lựa chọn tiếp cạnh đầu tiên cần vạt góc.Select second line: Kích chọn tiếp cạnh trang bị hai đề nghị vát góc.Select first line or : – Enter

5. Ví dụ

-Dùng lệnh Chamfer để vát góc hình sau, cùng với Dist1 = 10.0000, Dist2 = 5.0000 và không xén phần thừa.

Command: CHAMFER (CHA) ¿.Select first line or : D – EnterSpecify first chamfer distance : 10 – EnterSpecify second chamfer distance : – EnterSelect first line or : T – EnterEnter Trim mode option : N – EnterSelect first line or : U – EnterSelect first line or : Kích chọn cạnh L1 (Hình 7b).Select second line: Kích lựa chọn cạnh L2 (Hình 7b).Select first line or : Kích lựa chọn cạnh L1 (Hình 7b).Select second line: Kích chọn cạnh L3 (Hình 7b).Select first line or : – Enter
*
HẾT!