C\u00e0i \u0110\u1eb7t Cookie.","secondHeading":"Ch\u00fang t\u00f4i v\u00e0 \u0111\u1ed1i t\u00e1c c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i x\u1eed l\u00fd d\u1eef li\u1ec7u:","secondBody":"L\u01b0u tr\u1eef v\u00e0\/ho\u1eb7c truy c\u1eadp th\u00f4ng tin tr\u00ean m\u1ed9t thi\u1ebft. C\u00e1 nh\u00e2n h\u00f3a qu\u1ea3ng c\u00e1o. C\u00e1 nh\u00e2n h\u00f3a n\u1ed9i dung. \u0110o l\u01b0\u1eddng qu\u1ea3ng c\u00e1o v\u00e0 n\u1ed9i dung, hi\u1ec3u v\u1ec1 \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng m\u1ee5c ti\u00eau, v\u00e0 ph\u00e1t tri\u1ec3n s\u1ea3n ph\u1ea9m. \u0110\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam th\u00f4ng tin, xin vui l\u00f2ng \u0111\u1ecdc ph\u1ea7n Ch\u00ednh s\u00e1ch Cookies c\u1ee7a ch\u00fang t\u00f4i."},"acceptBtn":"Ch\u1ea5p nh\u1eadn Cookies","settingsBtn":"C\u1ea5u h\u00ecnh cookie"},"popup":{"header":{"title":"C\u1ea5u h\u00ecnh cookie","body":"B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 ch\u1ea5p nh\u1eadn m\u1ecdi cookies ho\u1eb7c ch\u1ecdn t\u1eebng m\u1ee5c c\u1ee5 th\u1ec3, nh\u01b0 l\u00e0 th\u1ed1ng k\u00ea ho\u1eb7c marketing. Nh\u1eefng cookies b\u1eaft bu\u1ed9c s\u1ebd lu\u00f4n ch\u1ea1y v\u00ec ch\u00fang c\u1ea7n thi\u1ebft \u0111\u1ec3 v\u1eadn h\u00e0nh t\u00ednh n\u0103ng ch\u00ednh nh\u01b0 b\u1ea3o m\u1eadt, qu\u1ea3n l\u00fd m\u1ea1ng, v\u00e0 c\u1ea5p quy\u1ec1n truy c\u1eadp v\u00e0o trang c\u00e1 nh\u00e2n c\u1ee7a b\u1ea1n, d\u1ecbch v\u1ee5 b\u1ea1n thanh to\u00e1n, nh\u1eefng t\u00e0i nguy\u00ean ri\u00eang c\u1ee7a b\u1ea1n v\u00e0 c\u00e1c khu v\u1ef1c kh\u00e1c c\u1ee7a website. B\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 v\u00f4 hi\u1ec7u nh\u1eefng cookies n\u00e0y b\u1eb1ng c\u00e1ch t\u00f9y ch\u1ec9nh tr\u00ecnh duy\u1ec7t, nh\u01b0ng n\u00f3 s\u1ebd \u1ea3nh h\u01b0\u1edfng \u0111\u1ebfn c\u00e1ch website ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng. \u0110\u1ec3 t\u00ecm hi\u1ec3u th\u00eam th\u00f4ng tin, h\u00e3y \u0111\u1ecdc Ch\u00ednh S\u00e1ch Cookie.","btn":"Ch\u1ea5p nh\u1eadn t\u1ea5t c\u1ea3"},"cookies":<{"title":"Cookies kh\u00f4ng th\u1ec3 thi\u1ebfu","body":"Ch\u00fang d\u00f9ng \u0111\u1ec3 \u0111\u1ea3m b\u1ea3o website ho\u1ea1t \u0111\u1ed9ng \u0111\u01b0\u1ee3c.","btn":"Lu\u00f4n k\u00edch ho\u1ea1t"},{"title":"Cookie th\u1ed1ng k\u00ea","body":"Ch\u00fang quan tr\u1ecdng \u0111\u1ed1i v\u1edbi ch\u00fang t\u00f4i v\u00ec n\u1eafm \u0111\u01b0\u1ee3c th\u00f4ng tin ch\u1ee9c n\u0103ng website v\u00e0 c\u1ea5u tr\u00fac website, d\u1ef1a tr\u00ean d\u1eef li\u1ec7u m\u00e0 website x\u1eed l\u00fd.","cookieName":"statistics"},{"title":"Cookie marketing","body":"Ch\u00fang d\u00f9ng \u0111\u1ec3 thu th\u1eadp th\u00f4ng tin \u0111\u1ec3 qu\u1ea3ng c\u00e1o hay cung c\u1ea5p n\u1ed9i dung ph\u00f9 h\u1ee3p cho m\u1ed9t tr\u00ecnh duy\u1ec7t nh\u1ea5t \u0111\u1ecbnh b\u1eb1ng c\u00e1ch ph\u00e2n lo\u1ea1i c\u00e1c nh\u00f3m \u0111\u1ed1i t\u01b0\u1ee3ng.","cookieName":"advertising"}>,"buttonTxt":"Ch\u1ea5p nh\u1eadn t\u1eebng ph\u1ea7n"}}" close-icon="https://assets.quartetpress.com.com/images/gdpr/close-icon-43a7ad0cc3.svg" locale="www.quartetpress.com" :new-consent="1">
*

Tra cứu tình trạng tên miền

Sử dụng công cụ WHOIS của quartetpress.com để check domain, xem tên miền đó có đăng ký được hay không. Nếu có, bạn có thể sử dụng domain checker của chúng tôi để mua nó ngay lập tức.

Bạn đang xem: Kiểm tra thông tin website


*

Tìm chủ sở hữu tên miền

Nếu tên miền của bạn đã bị lấy, sử dụng công cụ WHOIS để check domain info: tìm ra thông tin chủ sở hữu tên miền hiện tại, như tên tuổi và thông tin liên hệ tên miền.


*

Xem ngày hết hạn tên miền

Tra cứu tên miền hết hạn khi nào. Nó giúp cho bạn canh thời gian để đăng ký tên miền đó khi chủ sở hữu không gia hạn.


Công cụ WHOIS domain lookup là gì?

Công cụ WHOIS domain lookup giúp đưa ra các dữ liệu chính thức của tên miền trong WHOIS domain database. Nó giúp tra cứu các thông tin dùng để đăng ký tên miền, và công cụ này hoàn toàn miễn phí.

Whois hoạt động như thế nào

Khi một người đăng ký tên miền, họ gửi thông tin cá nhân của họ lên tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Một số thông tin trong số đó được công khai lên cơ sở dữ liệu WHOIS chung để ai cũng có thể tra cứu bằng dịch vụ WHOIS domain.


*

Các câu hỏi thường gặp về WHOIS domain

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp về việc WHOIS domain lookup


Cơ sở dữ liệu WHOIS chứa danh sách mọi tên miền được đăng ký trên internet. Nó được quản lý bởi Tập đoàn Internet cấp số và tên miền (ICANN) và thường xuyên được cập nhật.

Bạn có thể tra cứu tên miền và lấy các thông tin từ cơ sở dữ liệu này, bao gồm: thông tin ngày đăng ký và ngày hết hạn của tên miền, thông tin nhà đăng ký hiện tại và thông tin chủ sở hữu tên miền.


Khi bạn đăng ký tên miền, bạn phải cung cấp các thông tin cá nhân, như tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Thông tin được lưu trong cơ sở dữ liệu WHOIS công khai để ai cũng check domain WHOIS được. Trừ khi tên miền được đăng ký trong EU (thì bạn sẽ được bảo vệ bởi GDPR), hoặc sử dụng dịch vụ ẩn thông tin WHOIS.

WHOIS Privacy là dịch vụ giúp ẩn thông tin cá nhân của tên miền, bằng cách thay thế các thông tin công khai trên WHOIS database bằng các thông tin ảo. quartetpress.com cung cấp dịch vụ này và bạn có thể dễ dàng kích hoạt nó trong hPanel.

Xem thêm: Tải, Cài Đặt Phần Mềm Đọc Tờ Khai Thuế Định Dạng Xml, Download Itaxviewer


Có, bạn có thể sử dụng công cụ WHOIS domain để tra cứu tên miền hoàn toàn miễn phí. Còn nữa, không có giới hạn số lần check domain nên bạn cứ tự nhiên sử dụng tùy thích.Bạn luôn phải cập nhật thông tin chủ sở hữu tên miền mới và đúng cho cơ sở dữ liệu WHOIS để tuân thủ chính sách của ICANN. Tức là thông tin domain WHOIS phải đúng để nhà cung cấp có thể liên hệ bạn khi cần.

Bạn có thể cập nhật thông tin WHOIS dễ dàng trên trang quản lý quartetpress.com. Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản hPanel và cập nhật trong phần Domains. Tham khảo hướng dẫn này để nắm chi tiết cách làm hơn.


Chủ sở hữu tên miền có thể áp dụng dịch vụ bảo mật thông tin WHOIS, và nhà cung cấp tên miền sẽ thay thế bằng dữ liệu ảo của proxy server.

Một số thông tin có thể được ẩn bởi nhà cung cấp tên miền theo luật về quyền riêng tư, như GDPR.


Mọi tên miền của quartetpress.com có tùy chọn kích hoạt WHOIS Privacy trong hPanel. Chỉ cần làm theo hướng dẫn bảo vệ thông tin tên miền, bạn sẽ làm được trong ít phút.

Cũng cần lưu ý là, kể cả khi không có kích hoạt WHOIS privacy protection, thông tin cá nhân hay thông tin liên hệ của bạn sẽ không hiện ra nếu tên miền được đăng ký ở trong EU, nhờ vào GDPR.


Vâng, có thể. Khi bạn tra cứu tên miền bằng công cụ WHOIS, kết quả của WHOIS lookup sẽ hiện ra là domain có được ai đăng ký chưa. Nếu chưa, bạn có thể thanh toán và sở hữu tên miền ngay.

Tuy nhiên, bạn có thể dùng công cụ kiểm tra tên miền để thuận tiện hơn. Nó không chỉ kiểm tra còn giúp bạn thấy thêm nhiều lựa chọn khác, như là các lựa chọn về đuôi mở rộng tên miền và các biến thể của tên bạn đang tìm.


*

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ web hosting với sứ mệnh mang thành công đến với ai lên mạng. Chúng tôi làm điều đó bằng cách không ngừng cải tiến công nghệ máy chủ, cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp và trải nghiệm dịch vụ liền mạch.