Vâng, triệu chứng shutdown (tắt máy) không hoàn toàn mình thấy không ít người bị. Và cũng có tương đối nhiều bạn gồm gửi e-mail nhờ mình phía dẫn cách khắc phục, sửa chữa lỗi giận dữ này rồi.

Chính bởi vì thế từ bây giờ mình quyết định ngâm cứu với tổng hòa hợp lại gần như cách công dụng để có thể ” chữa trị bệnh lý này ” một cách xong điểm nhất