Học tiếng Trung qua bài xích hát con đường bình phàm 平凡之路 Píngfán zhī lù qua lời giờ Trung, phiên âm quốc tế, phiên âm giờ đồng hồ Việt và dịch nghĩa


Học giờ đồng hồ Trung qua bài xích hát: tuyến phố bình phàm 平凡之路 Píngfán zhī lù – Hoa Thần Vũ 華晨宇

Lời bài xích hát tuyến đường bình phàm giờ đồng hồ Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa:

徘徊著的在路上的你要走吗 via viapáihuái zhe de zài lù·shang de nǐ yào zǒu ma via viap"ái hoái chưa tơ chai lu sang trọng tơ nỉ dao chẩu ma via viaQuẩn quanh trên những bé phố, bạn phải đi thiệt sao Via Via 

易碎的骄傲著那也曾是我的模样yì suì de jiāo"ào zhe nà yě céng shì wǒ de múyàngi xuây tơ cheo ao chưa na dể trấng sư ủa tơ mú dangMong manh, kiêu ngạo, này cũng từng là vẻ bên ngoài của anh

沸腾著的不安著的你要去哪 via viafèiténg zhe de bù"ān zhe de nǐ yào qù nǎ via viaphây thấng chưa tơ pu an chưa tơ nỉ dao truy hỏi nả Via ViaRạo rực, bất an, em ý muốn đi đâu Via Via

谜一样的沉默著的故事你真的在听吗měi yīyàng de chénmò zhe de gùshì nǐ zhēn de zài tīng mamẩy i dang tơ trấn download chưa tơ cu sư nỉ chân tơ chai thing maNhư một câu đố, im thinh, bạn thực sự sẽ lắng nghe câu chuyện chứ

我曾经跨过山和大海也穿过人山人海wǒ céngjīng kuà guò shān hé dàhǎi yě chuānguò rénshānrénhǎiủa trấng ching khoa cua san hẹn ta hải dể troan cua rấn san rấn hảiTôi đã từng vượt qua núi cao và biển lớn lớn, cũng từng băng qua biển tín đồ rộng lớn

我曾经拥有着的一切转眼都飘散如烟wǒ céngjīng yōngyǒu zhe de yīqiè zhuǎnyǎn dōu piāo sàn rú yānủa trấng ching dung dẩu không tơ i tria choản dẻn tâu p"eo xan rú denTôi từng có mọi thứ, chớp mắt đều tan trở nên như mây khói

 

我曾经失落失望失掉所有方向wǒ céngjīng shīluò shīwàng shīdiào suǒyǒu fāngxiàngủa trấng ching sư lua sư oang sư teo xủa dẩu phang xengTôi từng lạc lõng và thất vọng, mất đi phần nhiều phương hướng

直到看见平凡才是唯一的答案zhídào kàn·jiàn píngfán loại shì wěi yī de dá"ànchứ tao khan chen p"ính phán trái sư uẩy i tơ tá anCho đến khi bắt gặp điều bình phàm, đó bắt đầu là đáp án duy nhất

当你仍然还在幻想你的明天Via Viadāng nǐ réngrán hái zài huànxiǎng nǐ de míngtiān Via Viatang nỉ rấng rán hái chai hoan xẻng nỉ tơ mính then Via ViaKhi bạn vẫn vẫn mộng tưởng về sau này Via Via

她会好吗还是更烂对我而言是另一天tā huì hǎo ma hái·shi gèng làn duì wǒ ér yán shì lìng yītiāntha huây hảo ma hái sư câng lan tuây ủa ớ dén sư ling i thenNó sẽ xuất sắc hơn không hay là càng u ám, so với tôi nhưng mà nói là một trong ngày khác

我曾经毁了我的一切只想永远地离开wǒ céngjīng huǐ le wǒ de yīqiè zhǐ xiǎng yǒngyuǎn de líkāiủa trấng ching huẩy lơ ủa tơ i tria chử xẻng dủng doẻn tơ lí khaiTôi từng hủy diệt mọi thứ của mình, chỉ ước ao mãi mãi tránh xa

我曾经堕入无边黑暗想挣扎无法自拔wǒ céngjīng duò rù wúbiān hēi"ān xiǎng zhēngzhá wúfǎ zìbáủa trấng ching tua ru ú pen hây an xẻng châng chá ú phả chư páTôi từng rơi vào màn đêm ám muội khôn cùng, ao ước vùng vẫy nhưng bắt buộc thoát ra

我曾经像你像他像那野草野花wǒ céngjīng xiàng nǐ xiàng tā xiàng nà yě cǎoyě huāủa trấng ching xeng nỉ xeng tha xeng mãng cầu dể trảo dể hoaTôi từng như bạn, như họ, như cây cỏ dại

绝望着也渴望着也哭也笑平凡著juéwàng zhe yě kěwàng zhe yě kū yě xiào píngfán zhechuế oang không dể khửa oang chưa dể khu vực dể xeo p"ính phán chưaCó tốt vọng cũng có thể có khát vọng, cũng khóc cũng cười bình thường biết bao

向前走就这么走就算你被给过什么xiàng qiān zǒu jiù zhè·me zǒu jiùsuàn nǐ bèi gěi guò shén·mexeng tren chẩu chiêu không mơ chẩu chiêu xoan nỉ pây cẩy cua sấn mơĐi về phía trước,cứ thế mà đi, mặc dù bạn từng được cho những gì

向前走就这么走就算你被夺走什么xiàng qiān zǒu jiù zhè·me zǒu jiùsuàn nǐ bèi duózǒu shén·mexeng tren chẩu chiêu không mơ chẩu chiêu xoan nỉ pây dỡ chẩu sấn mơĐi về phía trước,cứ nạm mà đi, mặc dầu bạn từng bị giật đi hầu hết gì

向前走就这么走就算会错过什么xiàng qiān zǒu jiù zhè·me zǒu jiùsuàn huì cuòguò shén·mexeng tren chẩu chiêu không mơ chẩu chiêu xoan huây trua cua sấn mơĐi về phía trước,cứ ráng mà đi, mặc dầu đã sai những gì

向前走就这么走就算会xiàng qiān zǒu jiù zhè·me zǒu jiùsuàn huìxeng tren chẩu chiêu không mơ chẩu chiêu xoan huâyĐi về phía trước,cứ rứa mà đi, đến dù 

我曾经跨过山和大海也穿过人山人海wǒ céngjīng kuà guò shān hé dàhǎi yě chuānguò rénshānrénhǎiủa trấng ching khoa cua san hứa hẹn ta hải dể troan cua rấn san rấn hảiTôi đã có lần vượt qua núi cao và đại dương lớn, cũng từng băng qua biển người rộng lớn

我曾经拥有着的一切转眼都飘散如烟wǒ céngjīng yōngyǒu zhe de yīqiè zhuǎnyǎn dōu piāo sàn rú yānủa trấng ching dung dẩu không tơ i tria choản dẻn tâu p"eo xan rú denTôi từng gồm mọi thứ, chớp mắt hầu hết tan thay đổi như mây khói

我曾经失落失望失掉所有方向wǒ céngjīng shīluò shīwàng shīdiào suǒyǒu fāngxiàngủa trấng ching sư lua sư oang sư teo xủa dẩu phang xengTôi từng lạc lõng cùng thất vọng, mất đi hầu hết phương hướng

直到看见平凡才是唯一的答案zhídào kàn·jiàn píngfán dòng shì wěi yī de dá"ànchứ tao khan chen p"ính phán trái sư uẩy i tơ tá anCho cho khi nhận thấy điều bình phàm, đó new là giải đáp duy nhất

我曾经毁了我的一切只想永远地离开wǒ céngjīng huǐ le wǒ de yīqiè zhǐ xiǎng yǒngyuǎn de líkāiủa trấng ching huẩy lơ ủa tơ i tria chử xẻng dủng doẻn tơ lí khaiTôi từng hủy diệt mọi sản phẩm của mình, chỉ mong mãi mãi rời xa

我曾经堕入无边黑暗想挣扎无法自拔wǒ céngjīng duò rù wúbiān hēi"ān xiǎng zhēngzhá wúfǎ zìbáủa trấng ching tua ru ú pen hây an xẻng châng chá ú phả chư páTôi từng rơi vào tình thế màn đêm khuất tất khôn cùng, ước ao vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra

我曾经像你像他像那野草野花wǒ céngjīng xiàng nǐ xiàng tā xiàng nà yě cǎoyě huāủa trấng ching xeng nỉ xeng tha xeng na dể trảo dể hoaTôi từng như bạn, như họ, như hoa cỏ dại

绝望着也渴望着也哭也笑平凡著juéwàng zhe yě kěwàng zhe yě kū yě xiào píngfán zhechuế oang không dể khửa oang chưa dể khu dể xeo p"ính phán chưaCó tốt vọng cũng đều có khát vọng, cũng khóc cũng cười thông thường biết bao

我曾经跨过山和大海也穿过人山人海wǒ céngjīng kuà guò shān hé dàhǎi yě chuānguò rénshānrénhǎiủa trấng ching khoa cua san hứa hẹn ta hải dể troan cua rấn san rấn hảiTôi đã có lần vượt qua núi cao và biển lớn lớn, cũng từng thông qua biển tín đồ rộng lớn

我曾经问遍整个世界从来没得到答案wǒ céngjīng wèn biàn zhěnggè shìjiè cónglái méi dédào dá"ànủa trấng ching uân pen chẩng cưa sư phân chia trúng lái mấy tứa tao tá anTôi từng hỏi cả cầm cố giới, trước tiếng vẫn chưa tồn tại đáp án

我不过像你像他像那野草野花wǒ bùguò xiàng nǐ xiàng tā xiàng nà yě cǎoyě huāủa pu cua xeng nỉ xeng tha xeng na dể trảo dể hoaTôi chẳng qua giống bạn, kiểu như họ, tương tự hoa cỏ dại

冥冥中这是我唯一要走的路啊míng míng zhōng zhè shì wǒ wěi yī yào zǒu de lù āmính mính phổ biến chưa sư ủa uẩy i dao chẩu tơ lu aSố mệnh vẫn định đây là con mặt đường duy tốt nhất tôi phải đi

时间无言如此这般明天已在Via Viashíjiān wú yán rúcǐ zhè bān míngtiān yǐ zài Via Viasứ chen ú dén rú trử không pan mính then ỉ chai Via ViaThời gian lặng lặng, chỉ vậy nên thôi, tương lai trước đôi mắt Via Via

风吹过的路依然远你的故事讲到了哪fēng chuī guò de lù yīrán yuǎn nǐ de gùshì jiǎng dào le nǎphâng truây cua tơ lu i rán doẻn nỉ tơ cu sư chẻng tao lơ nảGió thổi qua, đường vẫn còn xa, câu chuyện của doanh nghiệp kể đến đâu rồi