Cách viết hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống như thế nào? Thực tế, việc viết hóa đơn dịch vụ ăn uống vẫn chưa thực hiện đúng. Hóa đơn điện tử dịch vụ có cần đính kèm bảng kê? Xem ngay câu trả lời trong bài viết này. 


1. Quy định hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống

1.1 Hóa đơn điện tử là gì?

Chi tiết: Hóa đơn điện tử là gì? 15 điều doanh nghiệp cần biết ngay về hóa đơn điện tử.

Bạn đang xem: Hóa đơn nhà hàng ăn uống

– Hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ. Lưu trữ hóa đơn điện tử trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Xem chi tiết: Quy định hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn điện tử phải đảm bảo nguyên tắc sau:

Xác định được số hóa dơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian.Mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng duy nhất một lần.

1.2 Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý khi nào?

Giá trị pháp lý của hóa đơn điện tử được xác nhận nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

Có sự đảm bảo đủ tin vậy tính vẹn toàn của thông tin trong hóa đơn điện tử từ thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là HĐĐT.

Xem thêm: Học Tiếng Anh Giao Tiếp Qua Hội Thoại Hàng Ngày Có Phụ Đề Tiếng Anh Và Tiếng Việt

Tính vẹn toàn của thông tin là còn đầy đủ và chưa bị thay đổi. Ngoài những thay đổi hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, hiển thị hoặc lưu trữ HĐĐT.

Thông tin trong hóa đơn điện tử khi hoàn chỉnh có thể truy cập, sử dụng khi cần thiết.

1.3 Quy định về hóa đơn dịch vụ ăn uống

Đối với hóa đơn đầu vào có nội dung hóa đơn là ‘dịch vụ ăn uống’ thì:

– Trường hợp hóa đơn đầu vào là hóa đơn giấy thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Bảng kê đính kèm trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

– Trường hợp hóa đơn đầu vào là hóa đơn điện tử thì nội dung trên hóa đơn thực hiện theo quy định Điều 6, Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Trên hóa đơn phải thể hiện đầy đủ các danh mục hàng hóa bán ra đảm bảo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử.Hóa đơn phải có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

2. Cách viết hóa đơn điện tử dịch vụ ăn uống

*
*