Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng

*

*

Hình vuông có 4 trục đối xứng bao gồm:

+ 2 đường chéo của hình vuông

+ 2 đường thẳng đi qua tâm và song song với 2 cạnh của hình vuông

Chọn đáp án D


*

Trong các hình sau hình nào có trục đối xứng ?

A. Hình Thang

B. Hình Chữ Nhật

C. Hình Thang Vuông

D. Hình Bình Hành


Bài đối xứng trục

1, Nêu cách vẽ điểm M" đối xứng với điểm M qua đường thẳng a

2,Nêu cách chứng minh M" đối xứng với M qua đường thẳng a

3,Thế nào là 2 hình đối xứng qua 1 đường thẳng

4,Thế nào là hình có trục đối xứng (cho ví dụ)


Cho x + y = 2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :

A = x3+ y3+ 2xy

~ Hình nào có 2 trục đối xứng~

A . Hình thoi

B . Hình vuông

C . Hình thang cân

D . Hình bình hành


Các tứ giác sau có bao nhiêu trục đối xứng, bao nhiêu tâm đối xứng?

Tứ giác: ___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình thang:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình thang cân:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình binh hành:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình chữ nhật:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình thoi:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng

Hình vuông:___ trục đối xứng, ___ tâm đối xứng


ChoΔABC cân tại B.

a) Tìm trục đối xứng củaΔđó.

b) Gọi trục đối xứng đó là d. Kể tên hình đối xứng qua d của: Đỉnh A; đỉnh B; đỉnh C; cạnh AB; cạnh AC.


Xem thêm:

1: tứ giác có 2 cạnh đốu ss và có 2 đg chéo= nhau là

A: hình thang cân B: hbh C: hcn D: hình thôi

2: hình thang có 2 cạnh bên ss là?

3: hbh có 1 góc vuông là ?

4: hbh có 2 đg chéo vuông góc là?

5: hcn có 1 đg chéo là đg phân giác cùa 1 góc là?

6: trg tất cả các tứ giác đã học, hình có 1 trục đối xứng là?

7: nếu a và b đối xứng vs nhau qua td của đoạn thẳng MN thì

A: tg AMBN là hbh

B: M, N đối xứng vs nhau qua td A-B

C: ÂM//BN, AM = BN

D: AB= MN

8: chọn câu đúng trg các câu sau

Hbh là:

A: hình thang có 2 gọc đối = nhau

B: tg có 2 cạnh đối diện =

C: tg có 2 đg chéo =

D: tg có 2 cạnh đối diện //

9: a) tính các góc của tg ABCD biết số đo của chúng tương ứng tỉ lệ vs 2;2;1;1

b) tg ABCD cho ở câu a là hình j? Vì sao?

10: độ dài 2 đg chéo của hình thoi là 24cm và 32 cm. Tính độ dài cạnh của hình thoi

Giúp mình nhà, ai làm đúng hết mình tick cho


Lớp 8 Toán
0
0

trong các hình sau đây hình không có trục đối xứng là:

A. HÌNH BÌNH HÀNH B. HÌNH CHỮ NHẬT C. HÌNH THANG CÂN D. HÌNH VUÔNG

2 . HÌNH THOI CÓĐỘ DÀI 1 ĐƯỜNG CHÉO LÀ 7cm VÀ DIỆN TÍCH BẰNG 21 CM2 .THÌ ĐƯỜNG CHÉO CÒN LẠI CỦA HÌNH THOI BẰNG:

A. 6 CM B. 3 CM C . 14 CM D. 7 CM

MÌNH CẢM ƠN NHA!


Lớp 8 Toán
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học trên Online Math (olm.vn)