CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 1.Bạn vẫn xem: năm nay em nhát chị 6 tuổi cùng tuổi chị bởi 5/8 tổng thể tuổi hai chị em

Cách đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai người mẹ là 24 tuổi. Bây chừ tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Bạn đang xem: Hiện nay em kém anh 6 tuổi

Hướng dẫn giải:

Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi bắt buộc tổng số tuổi của nhị chị em hiện nay là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ:


*

Tuổi em bây chừ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm ngoái tổng số tuổi của nhì cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện thời 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Search tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau từng năm, mọi người tăng lên 1 tuổi đề xuất tổng số tuổi của hai cô cháu hiện thời là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ bộc lộ tuổi cô và con cháu hiện nay:


*

Tuổi cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và con cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện ni tổng số tuổi của hai mẹ bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện thời thì tuổi chị bởi 5/3 tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai người không biến hóa theo thời hạn nên ta gồm sơ trang bị sau:


*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện nay là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. đến BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của hai người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta gồm sơ đồ thể hiện tuổi anh với em khi tuổi anh vội 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách trên đây 5 năm em 5 tuổi với kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ không biến hóa theo thời hạn nên theo đề bài xích ta gồm sơ đồ biểu hiện tuổi của hai người mẹ khi. 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. cần gỉai một câu hỏi phụ nhằm tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta cần giải câu hỏi phụ nhằm tìm hiệu số tuổi hai người.

Sau đó giải như một số loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi bé và toàn bô tuổi của hai mẹ con cơ hội đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ đồ vật tuổi của hai bà bầu con từ thời điểm cách đây 8 năm:


Tuổi mẹ từ thời điểm cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện thời là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em con không chuyển đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta bao gồm sơ đồ biểu hiện tuổi bà bầu và tuổi nhỏ khi mẹ gấp 2 lần tuổi con:


Tuổi con khi tuổi bà bầu gấp 2 lần tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian trường đoản cú nay cho đến khi tuổi chị em gấp 2 lần tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn ở hai thời gian khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em bây chừ thì tuổi anh gấp 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không biến đổi theo thời hạn nên ta có sơ thiết bị sau:


Tuổi em hiện thời là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện thời là: 12 + 8 = trăng tròn (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi phụ vương gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi phụ thân gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ thứ sau:


Tuổi con bây giờ là: đôi mươi : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: bé 10 tuổi, cha 40 tuổi.

Xem thêm: Phim Ngắn Hay Về Tình Yêu Tuổi Học Trò, Clip Cực Hay Về Tình Yêu Tuổi Học Trò

DẠNG 3. Mang đến BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhì NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của hai cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta bao gồm sơ đồ sau:


Nhìn vào sơ đồ dùng ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng sau:


Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để lấy bài toán về tính tuổi với những số từ nhiên, sau đó ta áp dụng các phương thức đã trình bày ở trên để giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông gấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây chừ là 1 phần thì tuổi ông bây giờ là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 năm ngoái là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông con cháu không biến đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu hiện giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu từ thời điểm cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ đồ vật sau:


Tuổi cháu bây giờ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện nay tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 22 tuổi. Khi tuổi anh bằng tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện thời gấp 3 lần tuổi con cháu khi tuổi cô bằng tuổi con cháu hiện nay. Đến lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay thì tổng thể tuổi của hai cô cháu bằng 96 tuổi. Kiếm tìm tuổi của mọi người hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi bà mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bởi tuổi mẹ bây giờ thì tổng cộng tuổi của hai bà bầu con bởi 79 tuổi. Search tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi cùng kém thân phụ 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh con năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của hai người mẹ con trong năm này bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bằng 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bởi tuổi em hiện giờ thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tra cứu tuổi em hiện nay.

Bài 7.Trước phía trên 5 năm tuổi ba mẹ con cùng lại bởi 58 tuổi. Dưới đây 5 năm người mẹ hơn chị 25 tuổi cùng hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, trong năm này bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm kia tuổi bà cấp 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sống đến 100 tuổi để thấy con cháu bà thành công !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu hiện thời (biết rằng tuổi của bà cùng cháu phần đa là số tự nhiên)