Cách biến đổi số thành chữ trong Excel – Bài viết dưới đây, hướng dẫn cho chúng ta kế toán cách thay đổi số thành chữ vào Excel một cách dễ dàng và dễ dàng.

Bạn đang xem: Hàm đọc số tiền thành chữ


*

(Hình ảnh: Cách biến đổi số thành chữ vào Excel)


** đổi khác số thành chữ VNĐ trong Excel bằng vnTools:

– Các bạn Download Tools đổi số thành chữ.

– Bạn yêu cầu thêm vnTools vào Excel. Bên trên thanh công cụ, chúng ta chọn File => Option.

*

– Trong Option, chúng ta chọn tới Add-ins => Go

*

– Tiếp theo, bạn chọn Brown rồi tìm đến thư mục đã sở hữu đặt vnTools (thông thường vẫn trong ổ C/Program File, chọn file Ufunctions để thêm vnTools vào Excel.

*

– sau khi đã thêm được vnTools, chúng ta chọn tab vnTools để thao tác làm việc đổi số thành chữ. vnTools mở ra ở dạng thanh công cụ, gồm hộp thoại thao tác làm việc tương từ bỏ như những hàm của Excel – trong đó chúng ta có thể chọn ô đựng chuỗi kết quả, ô chứa số đề xuất chuyển đổi,…

– Chú ý: Trường hợp bạn có nhu cầu chuyển thay đổi số thành chữ theo tiếng anh, các bạn thực hiện tương tự như chuyển đổi thành chữ theo giờ đồng hồ Việt cơ mà thay vày chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (VN) thì chúng ta chọn vnTools -> Đổi số thành chữ (EN).

*

– Bạn click vào V Đổi số thành chữ (VN) để tùy chỉnh cấu hình bảng mã . 

+ V Đổi số thành chữ (VN) là đổi số thành chữ tiếng Việt

+ E Đổi số thành chữ (EN) là thay đổi số thành chữ giờ anh

– cấu tạo hàm xúc tiến đổi:

=VND(số nên đổi, true): đổi số thành chữ bao gồm hiện từ “đồng” vùng phía đằng sau cùng.

Xem thêm: Buổi Sáng Ở Sài Gòn Nên Đi Đâu, Sài Gòn Có Gì Chơi

=VND(số đề nghị đổi): chỉ đổi số thành chữ

=USD(số buộc phải đổi, true): đổi số thành chữ theo giờ anh tất cả từ “Dollar”.

=USD(số đề nghị đổi): đổi số thành chữ theo giờ anh.

** đổi khác số thành chữ VNĐ bằng MARCO:

– Vào Menu Tools => Macro => Visual Basic Editor. 

Bạn vẫn xem: phương pháp chuyển thay đổi số thành chữ vào Excel

– Chọn Insert => Module. Rồi gõ nội dung hàm vào.

– sau khi gõ chấm dứt chọn Close and Return bảng tính. Vào bảng tính ta hoàn toàn có thể dùng hàm này như những hàm khác của Excel. 

* Bạn Add In hàm này vào thư mục XLSTAR trong đường dẫn Program File => MicroSoft Office => OFFICE11 => XLSTAR (Có thể ghi File tất cả Macro vừa viết thành tệp tin *.XLA trong folder nói trên) nếu muốn toàn bộ mọi file trong Excel đều áp dụng được hàm này.

** Dưới đây là nội dung hàm thay đổi số thành chữ VNĐ:

” Function Doi3so(Sso As Integer) As String Dim Tam As String Dim xx As Integer Dim hgtram As Integer Dim hgchuc As Integer Dim hgdonvi As Integer Dim Chu(15) 

Tam = “” Chu(1) = “một ” Chu(2) = “hai ” Chu(3) = “ba ” Chu(4) = “bốn ” Chu(5) = “năm ” Chu(6) = “sáu ” Chu(7) = “bảy ” Chu(8) = “tám ” Chu(9) = “chín ” 

hgtram = Int(Sso / 100) xx = Sso thủ thuật 100 hgchuc = Int(xx / 10) hgdonvi = xx mod 10 If hgtram > 0 Then Tam = Chu(hgtram) + “trăm ” end If If hgchuc = 1 Then Tam = Tam + “mười ” Else If hgchuc > 1 Then Tam = Tam + Chu(hgchuc) + “mươi ” kết thúc If If (hgchuc = 0) and (hgdonvi > 0) & (hgtram > 0) Then Tam = Tam + “lẻ ” kết thúc If end If If hgdonvi > 0 Then If (hgchuc > 0) and (hgdonvi = 5) Then Tam = Tam + “lăm ” Else If (hgchuc > 1) and (hgdonvi = 1) Then Tam = Tam + “mốt ” Else Tam = Tam + Chu(hgdonvi) over If kết thúc If over If Doi3so = Tam end Function 

Function DOI12SO(Chuoi12$) As String Dim XXX As String Dim KQ As String Dim i As Integer Dim Stien As Integer Dim LOP(6) As String Dim MSO(5) As Integer 

LOP(4) = “” LOP(1) = “tỉ ” LOP(2) = “triệu ” LOP(3) = “ngàn ” bởi While Len(Chuoi12$)

MSO(1) = 0 XXX = Left$(Chuoi12$, 3) MSO(2) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 4, 3) MSO(3) = Val(Trim(XXX)) XXX = Mid$(Chuoi12$, 7, 3) MSO(4) = Val(Trim(XXX)) XXX = Right$(Chuoi12$, 3) MSO(5) = Val(Trim(XXX)) KQ = “” For i = 1 lớn 4 Stien = MSO(i + 1) If Stien > 0 Then KQ = KQ + Doi3so(Stien) + LOP(i) end If Next i KQ = UCase(Left(KQ, 1)) + Mid(KQ, 2) + “đồng chẵn” DOI12SO = “(Bằng chữ: ” + KQ + “)” end Function Function DSTC(Sotien$) As String DSTC = DOI12SO(Sotien$) kết thúc Function “

– Chú ý: nên gõ những chữ giờ Việt bao gồm dấu lại cho dù khi gõ trong Visual Editor thì nó không hiện tại chữ Việt. Để chắc ăn uống thì các bạn chỉ sử dụng Font chữ 1 byte. Vào bảng tính. Ta viết hàm theo cú pháp =DSTC() tuyệt =DSTC() rồi Enter

** biến hóa số thành chữ VNĐ bằng bí quyết sử dụng phần mềm AccHelper:

– Tải phần mềm đổi số thành chữ AccHelper về máy. 

– sau thời điểm tải về, các bạn giải nén ra bằng cách: nhấp chuột phải vào tệp tin vừa cài về -> chọn Extract Here

*

– Cách nhảy số thành chữ trong Excel 2003:

+ các bạn mở file Excel bất kỳ => Vào Tools => Add-ins

*

+ vỏ hộp thoại Add-ins xuất hiện => lựa chọn Browse… => Chọn băng thông tới ứng dụng mà về thiết bị tính của công ty => chọn File có tên AccHelperEx

*

+ Sau lúc chọn chấm dứt thì bấm nút OK trên hộp thoại.

*

– Phần mượt Excel 2010, Excel 2013:

+ Mở tệp tin Excel bất kì, tiếp nối chọn File => Options => Excel Options => Add-ins => Go

*

*

+ Trên vỏ hộp thoại Add-ins => Browse rồi chọn AccHelperEx => OK

*

*

– Chuyển đổi số thành chữ VNĐ trong Excel

+ Di đưa chuột đến vị trí cần chuyển cùng gõ cú pháp: =VND(ô mong chuyển số thành chữ) => Enter.

+ Nếu thực hiện font Vntimes, thực hiện câu lệnh như sau: =VND(số ô mong mỏi chuyển,1)

+ Nếu áp dụng font VNI, áp dụng câu lệnh như sau: =VND(số ô muốn chuyển,2)

+ Trường hợp tất cả số lẻ, áp dụng câu lệnh như sau =VND(ô mong mỏi chuyển,”đồng”,”ảo”,3)

** Tải phần mềm chuyển thay đổi số thành chữ trong Excel:

Bài viết: Cách chuyển đổi số thành chữ vào Excel

*

Tags trường đoản cú khóa: nhảy số thành chữ vào excel 2016 – thay đổi số thành chữ trong word – cách đọc số tiền bằng chữ – lập công thức số tiền bằng chữ vào excel – hàm vnd trong excel 2010 – acchelper excel 2007 – vntools 1.2.0 for office 2010 – code chuyển số thành chữ vào excel