Trang chủ / Kiến thức / Thủ tục doanh nghiệp, hộ kinh doanh / Mẫu giấy mua bán, cho tặng xe máy, ô tô mới nhất năm 2021


Một giấy chuyển nhượng xe máy cũ phải đáp ứng được những nội dung căn bản được quy định trong Bộ luật dân sự và nêu rõ được quyền, nghĩa vụ các bên trong quan hệ chuyển giao này. Vậy giấy xác nhận chuyển nhượng xe máy được quy định cụ thể ở đâu, gồm những nội dung gì? Để tạo thuận lợi cho quý khách hàng thuận lợi trong xin chuyển nhượng xe, ACC Group đưa đến mẫu giấy bán cho tặng xe máy, ô tô mới nhất năm 2021 cho quý khách hàng tham khảo!

*

Xe máy là tài sản có thể tặng cho

1. Những nội dung cơ bản trong giấy bán cho tặng xe

Những nội dung cơ bản trong giấy mua bán, tặng cho phải đáp ứng quy định của bộ luật dân sự hiện hành cũng như đảm bảo các quyền và nghĩa vụ kèm theo. Theo đó, phải có đầy đủ thông tin cơ bản sau:

– Thông tin của các bên: Gồm bên bán, bên mua, bên tặng cho và bên được nhận tài sản là xe

– Thông tin về tài sản được tặng cho, bán: Là gì, thông tin kỹ thuật như thế nào để xác nhận việc chuyển nhượng tài sản (chuyển quyền sở hữu tài sản)

– Các giấy tờ khác kèm theo giấy bán, cho, tặng, mua xe

– Phương thức thanh toán, thông tin thanh toán của các bên

– Quyền và nghĩa vụ các bên (Đối với hợp đồng mua bán) hoặc các điều khoản đính kèm (Điều kiện để được tặng cho nếu có)

– Phương thức giải quyết tranh chấp

– Cam kết của các bên và chữ ký

– Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

2.

Bạn đang xem: Giấy bán cho tặng xe

Xem thêm: Giải Trí 14/10: Khổng Tú Quỳnh Lộ Quần Chíp ", Khổng Tú Quỳnh Trần Tình Về Sự Cố Lộ Quần Chíp

Mẫu giấy mua bán, cho tặng xe máy, ô tô mới nhất năm 2021

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

…, ngày …tháng … năm …

GIẤY MUA BÁN XE Ô TÔ, XE MÁY

Tôi tên là:…

Số CMND/CCCD:…cấp ngày…Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Là chủ xe ô tô/ xe máy mang những dấu hiệu sau:

Biển số:… Nhãn hiệu:…

Loại xe: …Màu sơn: …

Số máy: … Số khung: …

Chiếc xe trên được tiến hành bán cho:

Ông/Bà:…

Số CMND/CCCD: …cấp ngày…Nơi cấp …

Địa chỉ thường trú:…

Bên bán đã tiến hành giao xe và các giấy tờ liên quan đến xe, bao gồm:

Bên mua đã tiến hành giao đủ số tiền mua chiếc xe ô tô/gắn máy là:…đồng

(Bằng chữ:…) kèm theo biên nhận tiền đính kèm.

Kể từ ngày…tháng…năm…chiếc xe ô tô/xe máy mang biển soát…thuộc quyền sở hữu của ông/bà…Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng, lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của chính quyền UBND cấp xã nơi Người tặng cho

người tặng cho thường trú (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-

…, ngày …tháng … năm …

GIẤY TẶNG CHO XE Ô TÔ, XE MÁY

Tôi tên là:…

Số CMND/CCCD:…cấp ngày…Nơi cấp:…

Địa chỉ thường trú:…

Là chủ xe ô tô/ xe máy mang dấu hiệu sau;

Biển số:… Nhãn hiệu:…

Loại xe: …Màu sơn: …

Số máy: … Số khung: …

Chiếc xe trên được tiến hành tặng cho

Ông/Bà:…

Số CMND/CCCD: …cấp ngày…Nơi cấp …

Địa chỉ thường trú:…

Bên bán đã tiến hành giao xe và các giấy tờ liên quan, bao gồm:

Kể từ ngày…tháng…năm…xe ô tô/gắn máy biển kiểm soát…thuộc quyền sở hữu và quản lý của ông/ bà. Chủ xe mới hoàn toàn chịu trách nhiệm pháp lý về việc sử dụng, lưu hành xe theo quy định của pháp luật.

Xác nhận của chính quyền UBND cấp xã nơi Người tặng cho

người tặng cho thường trú (Ký, ghi rõ họ tên)

Như vậy, toàn bộ thông tin trên đây là những nội dung tư vấn của Luật ACC đến khách hàng trong cung cấp mẫu đơn xin chuyển nhượng xe theo quy định của pháp luật hiện hành. Những năm gần đây, việc chuyển nhượng, mua bán được tiến hành nhiều và để đảm bảo an toàn thì phải có căn cứ pháp lý xác định rõ được điều này. Do vậy, nếu muốn chắc chắn hơn hoặc thuê dịch vụ soạn thảo giấy bán cho tặng xe, quý khách hàng có thể liên hệ để nhận được tư vấn từ đội ngũ chuyên viên có kinh nghiệm của chúng tôi qua: