Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 trang 14 giúp các em học sinh lớp 8 xem lưu ý giải những bài tập của bài 4: mọi hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Bạn đang xem: Giải sách toán 8 tập 1

thông qua đó, những em sẽ biết phương pháp giải toàn bộ các bài tập của bài 4 Chương một trong những phần Đại số vào sách giáo khoa Toán 8 Tập 1.


Giải bài tập Toán 8 tập 1 bài 4 Chương I: phần đa hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)

Lý thuyết bài bác 4: phần đông hằng đẳng thức kỷ niệm (tiếp)Giải bài xích tập Toán 8 trang 14 tập 1

Lý thuyết bài xích 4: phần lớn hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)

1. Lập phương của một tổng

+ với A với B là các biểu thức tùy ý, ta có:

*

+ hội chứng minh:

*

2. Lập phương của một hiệu

+ Với nhì biểu thức tùy ý A với B, ta có:

*

+ bệnh minh:

*


Giải bài bác tập Toán 8 trang 14 tập 1

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính:

a) (2x2 + 3y)3; b)

*

Gợi ý đáp án:

a) (2x2 + 3y)3 = (2x2)3 + 3(2x2)2.3y + 3.2x2.(3y)2 + (3y)3

= 8x6 + 3.4x4.3y + 3.2x2.9y2 + 27y3

= 8x6 + 36x4y + 54x2y2 + 27y3

b)

*

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1)

Viết các biểu thức sau bên dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu:

a) – x3 + 3x2 – 3x + 1;

b) 8 – 12x + 6x2 – x3.

Gợi ý đáp án:

a) – x3 + 3x2– 3x + 1 = 1 – 3.12.x + 3.1.x2 – x3

= (1 – x)3

b) 8 – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3.22. X + 3.2.x2 – x3

= (2 – x)3

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1)

Tính quý giá của biểu thức:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6;


b) x3 – 6x2 + 12x- 8 tại x = 22.

Xem thêm: Wanna One Go X - Wanna One Go: X

Gợi ý đáp án:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43 = (x + 4)3

Với x = 6: (6 + 4)3 = 103 = 1000

b) x3 – 6x2 + 12x- 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1)

Đố: Đức tính xứng đáng quý.

Hãy viết từng biểu thức sau dưới dạng bình phương hoặc lập phương của một tổng hoặc một hiệu, rồi điền chữ cùng dòng với biểu thức kia vào bảng mang lại thích hợp. Sau thời điểm thêm dấu, em đã tìm ra trong những đức tính trân quý của bé người.


x3 – 3x2 + 3x – 1

16 + 8x + x2

3x2 + 3x + 1 + x3

1 – 2y + y2


N

U

H

Â


(x-1)3(x+1)3(y-1)2(x-1)3(1+x)3(1-y)2(x+4)2

Gợi ý đáp án:

Ta có:

N: x3 – 3x2 + 3x – 1 = x3 – 3.x2.1+ 3.x.12 – 13 = (x – 1)3

U: 16 + 8x + x2= 42 + 2 . 4 . X + x2 = (4 + x)2 = (x + 4)2

H: 3x2 + 3x + 1 + x3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 = (x + 1)3 = (1 + x)3

Â: 1 – 2y + y2 = 12 – 2 . 1 . Y + y2 = (1 – y)2 = (y – 1)2

Nên:

(x-1)3(x+1)3(y-1)2(x-1)3(1+x)3(1-y)2(x+4)2
NHÂNHÂU

Vậy: Đức tính xứng đáng quý là “NHÂN HẬU”

Chú ý: bao gồm thế khai triển các biểu thức (x – 1)3, (x + 1)3, (y – 1)2, (x + 4)2 … nhằm tìm xem tác dụng ứng với chữ nào cùng điền vào bảng.


Chia sẻ bởi:
*
Tuyết Mai
quartetpress.com
Mời chúng ta đánh giá!
Lượt tải: 07 Lượt xem: 561 Dung lượng: 219,6 KB
Liên kết cài về

Link tải về chính thức:

Giải Toán 8 bài 4: đa số hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) tải về Xem
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Tài liệu tham khảo khác
Chủ đề liên quan
Mới tuyệt nhất trong tuần
Giải Toán 8
Toán 8 - Tập 1 Đại số - Chương 1: Phép nhân và Phép chia các đa thức Đại số - Chương 2: Phân thức Đại số Hình học - Chương 1: Tứ giác Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 - Tập 2 Đại số - Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Đại số - Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Hình học - Chương 3: Tam giác đồng làm ra học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều
Tài khoản trình làng Điều khoản Bảo mật tương tác Facebook Twitter DMCA