*

*
ra mắt
*

Liên kết websiteĐại học Duy TânCổng tin tức sinh viênDiễn đàn Duy TânĐoàn giới trẻ - Đại học Duy Tân

*


*


*


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Phụ trách các học phần thuộc Khối kiến thức giáo dục đào tạo đại cưng cửng trong các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Duy Tân.

Bạn đang xem: Giải hệ phương trình tuyến tính


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Đảm nhận các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học với Sinh học ở những chương trình huấn luyện và giảng dạy của Trường.


KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

tạo chương trình, kế hoạch đào tạo và huấn luyện và công ty trì tổ chức quy trình đào chế tạo ra các học phần Toán học, Vật lý, Hóa học và Sinh học đại cương.


Các cách để giải hệ phương trình đường tính:

- xác minh số nghiệm của hệ phương trình.

+ Lập ma trận hệ số, ma trận thông số mở rộng.

+ khẳng định hạng của ma trận hệ số, hạng của ma trận hệ số mở rộng, khẳng định n (số ẩn của hệ phương trình).

Xem thêm: Google Map Đo Khoảng Cách - Đo Khoảng Cách Giữa Các Điểm

+ so sánh để tóm lại về số nghiệm của hệ phương trình.

- nếu hệ phương trình bao gồm nghiệm, lập hệ phương trình bắt đầu (là hệ phương trình nhấn ma trận cầu thang làm ma trận hệ số mở rộng)

+ ví như hệ phương trình có một nghiệm, ta đã giải được trực tiếp nghiệm từ bỏ hệ phương trình mới.

+ trường hợp hệ phương trình vô số nghiệm, ta lựa chọn ẩn ko cơ bản, ẩn cơ phiên bản để giải nghiệm tổng quát.

Ví dụ:

Giải hệ phương trình sau:

*

Lập ma trận hệ số mở rộng, dùng những phép đổi khác để mang đến dạng bậc thang và tra cứu hạng của ma trận.

*

Từ kia suy ra, hệ phương trình rất nhiều nghiệm. Chọn ẩn không cơ bản, ẩn cơ phiên bản để giải nghiệm tổng quát của hệ.