Giải Hệ Phương Trình 4 Ẩn Bằng Ma Trận

A.X = BStep 2: đổi khác ma trận bổ sunggiữ mẫu 1, những dòng khác tác động lên cái 1 để cột 1 bằng 0

dòng 2 trừ loại 1

dòng 3 trừ gấp đôi dòng 1

dòng 4 trừ 3 lần cái 1

dòng 5 trừ 4 lần dòng 1

*

Đến đây, em có thể dùng máy tính xách tay để giải hệ 4 phương trình 4 ẩn, nếu máy tính của em ko hỗ trợ,thì em tiếp tục biến hóa ma trận thành hệ 3 phương trình 3 ẩn nhằm giải. Cơ mà như em thấy đó 4 hướng trình như là nhau, đề xuất hệ phương trình ban sơ sẽ trở thành

*

5 ẩn nhưng chỉ có 2 phương trình vậy cần ta được phép mang lại tùy ý 3 ẩn (free-choice)

*

*

Vậy nghiệm của hệ phương trình đã cho là

*