Giải bài bác tập trang 83 bài xích 17 phản ứng oxi hóa khử Sách giáo khoa (SGK) hóa học 10. Câu 1: cho những phản ứng sau...

Bạn đang xem: Giải bài tập sách giáo khoa hóa 10


Bài 1 trang 82 sgk hoá học tập 10

Cho những phản ứng sau :

A. 2HgO ( xrightarrow<>t^0) 2Hg + O2

B. СаСОз ( xrightarrow<>t^0) CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3 ( xrightarrow<>t^0) Al2O3 + 3H2O

D. 2NaHCO3 ( xrightarrow<>t^0) Na2CO3 + CO2 + H2O

Phản ứng làm sao là phản nghịch ứng oxi hoá - khử.

Lời giải:

Chọn A

Bài 2 trang 82 sgk hoá học 10

 Cho các phản ứng sau :

A. 4NH3 + 5O2 —> 4NO + 6H2O

B. 2NH3 + 3Cl2 —> N2 + 6HCl

C. NH3 + 3CuO —> 3Cu + N2 + 3H2O

D. 2NH3 + H2O2 + MnS04 —> Mn02 + (NH4)2SO4.

Ở phản bội ứng như thế nào NH3 không đóng vai trò hóa học khử ?

Lời giải:

Chọn D

Bài 3 trang 83 sgk hoá học 10

 Trong số những phản ứng sau :

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O

B. N2O5+ H2O → 2HNO3

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.

Phản ứng nào là bội nghịch ứng oxi hoá - khử.

LỜI GIẢI

Trong những phản ứng trên chi có phản ứng C là làm phản ứng oxi hoá - khử vì gồm sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố.

Bài 4 trang 83 sgk hoá học 10

Trong bội nghịch ứng : 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO

NO2 nhập vai trò gì ?

A. Chỉ là chất oxí hoá.

B. Chỉ là hóa học khử.

C. Là chất oxi hoá, nhưng đồng thời cũng là chất khử.

D. Ko là chất oxi hoá, không là hóa học khử.

Chọn lời giải đúng.

LỜI GIẢI

NO2 vào vai trò vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử : C đúng.

Xem thêm: Lời Thoại Hay Trong Phim The Heirs ', Những Câu Thoại Ấn Tượng Nhất Người Thừa Kế

Bài 5 trang 83 sgk hoá học 10

Phân biệt hóa học oxi hoá cùng sự oxi hoá, hóa học khử cùng sự khử. Rước thí dụ nhằm minh họa.

LỜI GIẢI

Chất oxi hoá là hóa học nhận electron.

Sự oxi hoá một hóa học là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho hóa học đó thu electron.

Thí dụ: sắt + CuSO4 → FeSO4 + Cu

- Nguyên tử Fe nhịn nhường elcctron, là hóa học khử. Sự nhường nhịn electron của fe được gọi là việc oxi hoá nguyên tử sắt.

- Ion đồng dấn electron, là hóa học oxi hoá. Sự nhấn electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6 trang 83 sgk hoá học 10

Thế làm sao là bội nghịch ứng oxi hoá - khử ? Lấy tía thí dụ.

LỜI GIẢI

Phản ứng oxi hoá - khử là phản bội ứng hoá học trong những số ấy có sự chuyển electron giữa các chất phản nghịch ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7 trang 83 sgk hoá học tập 10

Lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử sau đây theo phương thức thăng bằng electron :

a) cho MnO2 chức năng với hỗn hợp axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 cùng H2O.

b) cho Cu tính năng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2 với H2O.

c) cho Mg chức năng với hỗn hợp axit H2SO4 đặc, rét thu được MgSO4, s với H2O.

Lời giải

Các phương trình phán ứng oxi hoá - khử :

*

 

Bài 8 trang 83 sgk hoá học tập 10

Cần bao nhiêu gam đồng để khử trọn vẹn lượng ion bội bạc có trong 85 ml hỗn hợp AgNO3 0,15M ?