Download Full HD: http://www.fshare.vn/folder/T8GHYJCFZT4acc vip fshare: http://giangle.org/share-acc-vip-fshare-vinh-vien.htmlMuốn bỏ 3000 để xem hãng apple quân nhưng mà chẳng thấy cái trang chủ của bon cnc đâu để mà lại xem.