Lời bài hát Em đừng đi phiên âm tiếng Trung (tiếng Hoa)

Chàng shǒu gēgē er bǎ nǐ liúGē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíngGē zhōng yǒu nǐ de wēnróu

Gēgēgēgē wǒ bù zǒuMèimei péi nǐ dào báitóuPéi nǐ zhídào xīngxīng bù zhǎyǎnPéi nǐ zhídào yuèliàng duǒ shāngōu

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuDǔguò zhòuLāguò gōu

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuTiān zuò bèiDe dàngpù

Mèi er yātou nǐ mò zǒuChàng shǒu gē gē er bǎ nǐ liúGē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíngGē zhōng yǒu nǐ de wēnróu

Gē gē gē gē wǒ bù zǒuMèimei péi nǐ dào báitóuPéi nǐ zhídào xīngxīng bù zhǎyǎnPéi nǐ zhídào yuèliàng duǒ shāngōu

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuDiǎn gè dēngXiū gè wū

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuShēng gè wáYǎng tiáo gǒu

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuDiǎn gè dēngXiū gè wū

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuShēng gè wáYǎng tiáo gǒu

Shēng gè wáYǎng tiáo gǒuNǐ mò zǒu

Lời bài hát Em Đừng tiếng Trung (tiếng Hoa)

你莫走 – 山水组合作词:许勇作曲:舒维编曲:TAPE音乐工作室混音:邢卫民吉他:8度先生树叶吹奏:徐城武

男:妹儿丫头你莫走唱首歌歌儿把你留歌中有我对你的真情歌中有你的温柔女:哥哥哥哥我不走妹妹陪你到白头陪你直到星星不眨眼陪你直到月亮躲山沟男:你莫走女:我不走男:赌过咒女:拉过勾男:你莫走女:我不走男:天做被女:地当铺男:妹儿丫头你莫走唱首歌歌儿把你留歌中有我对你的真情歌中有你的温柔女:哥哥哥哥我不走妹妹陪你到白头陪你直到星星不眨眼陪你直到月亮躲山沟男:你莫走女:我不走男:点个灯女:修个屋男:你莫走女:我不走男:生个娃女:养条狗男:你莫走女:我不走男:点个灯女:修个屋男:你莫走女:我不走男:生个娃女:养条狗男:生个娃女:养条狗男:你莫走

pinyin:

nán :mèi ér yā tóu nǐ mò zǒuchàng shǒu gē gē ér bǎ nǐ liúgē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qínggē zhōng yǒu nǐ de wēn róunǚ :gē gē gē gē wǒ bú zǒumèi mèi péi nǐ dào bái tóupéi nǐ zhí dào xīng xīng bú zhǎ yǎnpéi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōunán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :dǔ guò zhòunǚ :lā guò gōunán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :tiān zuò bèinǚ :dì dāng pùnán :mèi ér yā tóu nǐ mò zǒuchàng shǒu gē gē ér bǎ nǐ liúgē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qínggē zhōng yǒu nǐ de wēn róunǚ :gē gē gē gē wǒ bú zǒumèi mèi péi nǐ dào bái tóupéi nǐ zhí dào xīng xīng bú zhǎ yǎnpéi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōunán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :diǎn gè dēngnǚ :xiū gè wūnán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :shēng gè wánǚ :yǎng tiáo gǒunán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :diǎn gè dēngnǚ :xiū gè wūnán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :shēng gè wánǚ :yǎng tiáo gǒunán :shēng gè wánǚ :yǎng tiáo gǒunán :nǐ mò zǒu

Lời bài hát Em Đừng Đi tiếng Việt

Ngồi hát bài hát ngày xưaGọi tên em trong đêm mưa buồnLời hát với tất cả tình yêu anh gửi traoMai đây em ra đi xa mãi.

Em sẽ chẳng đi đâu người ơiTa bên nhau yêu mãi muôn đờiNhưng số kiếp không cho mình yêu mãi thôiĐành hẹn lại người ơi duyên ta kiếp nào.

Em đừng điEm phải điAnh chờ emMãi muôn đờiDuyên trời đãChia tình taNay đành thôiDuyên lỡ rồi.