Lời bài xích hát Em chớ đi phiên âm giờ Trung (tiếng Hoa)

Chàng shǒu gēgē er bǎ nǐ liúGē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíngGē zhōng yǒu nǐ de wēnróu

Gēgēgēgē wǒ bù zǒuMèimei péi nǐ dào báitóuPéi nǐ zhídào xīngxīng bù zhǎyǎnPéi nǐ zhídào yuèliàng duǒ shāngōu

Nǐ dò zǒuWǒ bù zǒuDǔguò zhòuLāguò gōu

Nǐ tìm zǒuWǒ bù zǒuTiān zuò bèiDe dàngpù

Mèi er yātou nǐ tìm zǒuChàng shǒu gē gē er bǎ nǐ liúGē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qíngGē zhōng yǒu nǐ de wēnróu

Gē gē gē gē wǒ bù zǒuMèimei péi nǐ dào báitóuPéi nǐ zhídào xīngxīng bù zhǎyǎnPéi nǐ zhídào yuèliàng duǒ shāngōu

Nǐ tìm zǒuWǒ bù zǒuDiǎn gè dēngXiū gè wū

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuShēng gè wáYǎng tiáo gǒu

Nǐ mò zǒuWǒ bù zǒuDiǎn gè dēngXiū gè wū

Nǐ dò zǒuWǒ bù zǒuShēng gè wáYǎng tiáo gǒu

Shēng gè wáYǎng tiáo gǒuNǐ mò zǒu

Lời bài bác hát Em Đừng giờ đồng hồ Trung (tiếng Hoa)

你莫走 – 山水组合作词:许勇作曲:舒维编曲:TAPE音乐工作室混音:邢卫民吉他:8度先生树叶吹奏:徐城武

男:妹儿丫头你莫走唱首歌歌儿把你留歌中有我对你的真情歌中有你的温柔女:哥哥哥哥我不走妹妹陪你到白头陪你直到星星不眨眼陪你直到月亮躲山沟男:你莫走女:我不走男:赌过咒女:拉过勾男:你莫走女:我不走男:天做被女:地当铺男:妹儿丫头你莫走唱首歌歌儿把你留歌中有我对你的真情歌中有你的温柔女:哥哥哥哥我不走妹妹陪你到白头陪你直到星星不眨眼陪你直到月亮躲山沟男:你莫走女:我不走男:点个灯女:修个屋男:你莫走女:我不走男:生个娃女:养条狗男:你莫走女:我不走男:点个灯女:修个屋男:你莫走女:我不走男:生个娃女:养条狗男:生个娃女:养条狗男:你莫走

pinyin:

nán :mèi ér yā tóu nǐ tìm zǒuchàng shǒu gē gē ér bǎ nǐ liúgē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qínggē zhōng yǒu nǐ de wēn róunǚ :gē gē gē gē wǒ mút sữa zǒumèi mèi péi nǐ dào bái tóupéi nǐ zhí dào xīng xīng bú zhǎ yǎnpéi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōunán :nǐ tìm zǒunǚ :wǒ mút zǒunán :dǔ guò zhòunǚ :lā guò gōunán :nǐ dò zǒunǚ :wǒ mút zǒunán :tiān zuò bèinǚ :dì dāng pùnán :mèi ér yā tóu nǐ tìm zǒuchàng shǒu gē gē ér bǎ nǐ liúgē zhōng yǒu wǒ duì nǐ de zhēn qínggē zhōng yǒu nǐ de wēn róunǚ :gē gē gē gē wǒ mút sữa zǒumèi mèi péi nǐ dào bái tóupéi nǐ zhí dào xīng xīng bú sữa zhǎ yǎnpéi nǐ zhí dào yuè liàng duǒ shān gōunán :nǐ tìm zǒunǚ :wǒ mút zǒunán :diǎn gè dēngnǚ :xiū gè wūnán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ mút zǒunán :shēng gè wánǚ :yǎng tiáo gǒunán :nǐ mò zǒunǚ :wǒ bú zǒunán :diǎn gè dēngnǚ :xiū gè wūnán :nǐ tìm zǒunǚ :wǒ mút zǒunán :shēng gè wánǚ :yǎng tiáo gǒunán :shēng gè wánǚ :yǎng tiáo gǒunán :nǐ tìm zǒu

Lời bài xích hát Em Đừng Đi giờ đồng hồ Việt

Ngồi hát bài xích hát ngày xưaGọi tên em trong tối mưa buồnLời hát với tất cả tình yêu anh nhờ cất hộ traoMai phía trên em ra ra đi mãi.

Em sẽ chẳng đi đâu tín đồ ơiTa cùng mọi người trong nhà yêu mãi muôn đờiNhưng số kiếp cấm đoán mình yêu mãi thôiĐành hứa hẹn lại fan ơi duyên ta kiếp nào.

Em chớ điEm nên điAnh hóng emMãi muôn đờiDuyên trời đãChia tình taNay đành thôiDuyên lỡ rồi.