Đôi khi lòng mong yêu anh thật các Mà em tin đó trả lại từng nào Đời em là cả ước mong muốn tương lai Còn tôi chỉ tay trắng đôi tay làm sao chung đường bình thường bước ??? Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì Đời người ngần ngừ hãy search quên đi Từ khi em lỡ cất cách ra đi Lòng tôi đau giây phú phân ly Ước mơ còn mong mơ gì? ĐK: ko kể trời đổ mưa như mưa trong trái tim Mưa rơi ướt trong lòng hồn tình cảm vỗ cánh bay đi đem lại trả lại trăng sao. Yêu thương nhau đừng để cho nhau bi tráng lòng Tình như mẫu lá rơi rụng mặt sông Hỏi em em tất cả biết hay không Mà sao em để tôi lưu giữ tôi muốn Cách phân chia nào chẳng nhức lòng...

Bạn đang xem: Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều mà ân tình đó trả lại bao nhiêu


Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hoc Duong Noi Loạn Tap 11 - Quái Kiệt Học Đường Tập 11

Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.