Trường Đại học tập Sư Phạm kỹ thuật Tp. Hồ nước Chí Minh đã chính thức chào làng điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Chi tiết điểm chuẩn năm nay chúng ta hãy coi tại nội dung bài viết này.


ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2021

Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:

Tên ngànhTổ hòa hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
Sư phạm giờ đồng hồ AnhD01; D9627.25Hệ đại trà
Thiết kế vật dụng họaV01; V0724.25Hệ đại trà
Thiết kế đồ họaV02; V0824.75Hệ đại trà
Thiết kế thời trangV01; V07; V0921.25Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Thiết kế thời trangV0221.75Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Thiết kế thời trangV01; V07; V0921.25Hệ đại trà
Thiết kế thời trangV0221.75Hệ đại trà
Ngôn ngữ AnhD01; D9626.25Hệ đại trà
Kinh doanh quốc tếA0025.25Hệ đại trà
Kinh doanh quốc tếA01;D01;D9025.75Hệ đại trà
Thương mại năng lượng điện tửA0025.5Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Thương mại năng lượng điện tửA01; D01; D9026Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Thương mại điện tửA0026Hệ đại trà
Thương mại điện tửA01; D01; D9026.5Hệ đại trà
Kế toánA0023.75Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Kế toánA01; D01; D9024.25Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Kế toánA0024.75Hệ đại trà
Kế toánA01; D01; D9025.25Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật đồ vật tínhA0025Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tínhA01; D01; D9025.5Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật trang bị tínhA0025.5Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật vật dụng tínhA01; D01; D9026Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật đồ vật tínhA0026.5Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật lắp thêm tínhA01; D01; D9027Hệ đại trà
Hệ thống nhúng cùng IoTA0026Hệ đại trà
Hệ thống nhúng và IoTA01; D01; D9026.5Hệ đại trà
Công nghệ thông tinA0025.75Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ thông tinA01; D01; D9026.25Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ thông tinA0026.25Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ thông tinA01; D01; D9026.75Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ thông tinA0026.75Hệ đại trà
Công nghệ thông tinA01; D01; D9027.25Hệ đại trà
Công nghệ thông tinA0028.25Hệ nhân tài
Công nghệ thông tinA01; D01; D9028.75Hệ nhân tài
Kỹ thuật dữ liệuA0026.25Hệ đại trà
Kỹ thuật dữ liệuA01; D01; D9026.75Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0019.5Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA01; D01; D9020Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựngA0020.5Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA01; D01; D9021Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngA0024.5Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựngA01; D01; D9025Hệ đại trà
Hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngA0023.75Hệ đại trà
Hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựngA01;D01;D9024.25Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA0023.75Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA01; D01; D9024.25Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0024.5Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật cơ khíA01; D01; D9025Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ chuyên môn cơ khíA0026Hệ đại trà
Công nghệ chuyên môn cơ khíA01; D01; D9026.5Hệ đại trà
Công nghệ sản xuất máyA0023Hệ rất tốt tiếng Anh
Công nghệ chế tạo máyA01; D01; D9023.5Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ chế tạo máyA0024Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Công nghệ sản xuất máyA01; D01; D9024.5Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ sản xuất máyA0025.75Hệ đại trà
Công nghệ chế tạo máyA01; D01; D9026.25Hệ đại trà
Công nghệ chế tạo máyA0023.25Hệ chất lượng cao Việt - Nhật
Công nghệ chế tạo máyA01; D01; D9023.75Hệ chất lượng cao Việt - Nhật
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tửA0024.25Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tửA01; D01; D9024.75Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA0024.85Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tửA01; D01; D9025.35Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tửA0026.25Hệ đại trà
Công nghệ chuyên môn cơ điện tửA01; D01; D9026.75Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tửA0028.25Hệ nhân tài
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tửA01; D01; D9028.75Hệ nhân tài
Công nghệ chuyên môn ô tôA0025.25Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ chuyên môn ô tôA01; D01; D9025.75Hệ rất tốt tiếng Anh
Công nghệ chuyên môn ô tôA0026Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật ô tôA01; D01; D9026.5Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ chuyên môn ô tôA0026.75Hệ đại trà
Công nghệ chuyên môn ô tôA01; D01; D9027.25Hệ đại trà
Công nghệ nghệ thuật ô tôA0028.25Hệ nhân tài
Công nghệ chuyên môn ô tôA01; D01; D9028.75Hệ nhân tài
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA0020.25Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA01; D01; D9020.75Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA0023.25Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ chuyên môn nhiệtA01; D01; D9023.75Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật nhiệtA0025.15Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật nhiệtA01; D01; D9025.65Hệ đại trà
Năng lượng tái tạoA0024.75Hệ đại trà
Năng lượng tái tạoA01; D01; D9025.25Hệ đại trà
Robot và trí tuệ nhân tạoA0026.5Hệ nhân tài
Robot và trí tuệ nhân tạoA01; D01; D9027Hệ nhân tài
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA0023.75Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửA01; D01; D9024.25Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA0024.25Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tửA01; D01; D9024.75Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật điện, năng lượng điện tửA0026Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tửA01; D01; D9026.5Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thôngA0023Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngA01; D01; D9023.5Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngA0023.75Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngA01; D01; D9024.25Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngA0025.5Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngA01; D01; D9026Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thôngA0021.75Hệ rất tốt Việt - Nhật
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thôngA01; D01; D9022.25Hệ rất tốt Việt - Nhật
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóaA0025Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóaA01; D01; D9025.5Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóaA0025.5Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóaA01; D01; D9026Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóaA0026.5Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóaA01; D01; D9027Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóaA0028.25Hệ nhân tài
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóaA01; D01; D9028.75Hệ nhân tài
Công nghệ chuyên môn hóa họcA00; B0025Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ kỹ thuật hóa họcD07; D9025.5Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ chuyên môn hóa họcA00; B0026Hệ đại trà
Công nghệ nghệ thuật hóa họcD07; D9026.5Hệ đại trà
Công nghệ vật liệuA0023.75Hệ đại trà
Công nghệ trang bị liệuA01;D07;D9024.25Hệ đại trà
Công nghệ nghệ thuật môi trườngA00;B0019.75Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ chuyên môn môi trườngD07;D9020.25Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Công nghệ chuyên môn môi trườngA00;B0023.5Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật môi trườngD07;D9024Hệ đại trà
Quản lý công nghiệpA0024Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Quản lý công nghiệpA01;D01;D9024.5Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Quản lý công nghiệpA0024.25Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Quản lý công nghiệpA01;D01;D9024.75Hệ rất tốt tiếng Việt
Quản lý công nghiệpA0025.75Hệ đại trà
Quản lý công nghiệpA01;D01;D9026.25Hệ đại trà
Logistic và quản lý chuỗi cung ứngA0026.25Hệ đại trà
Logistic và quản lý chuỗi cung ứngA01;D01;D9026.75Hệ đại trà
Logistic và làm chủ chuỗi cung ứngA0028.25Hệ nhân tài
Logistic và làm chủ chuỗi cung ứngA01;D01;D9028.75Hệ nhân tài
Công nghệ chuyên môn inA0020.25Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật inA01;D01;D9020.75Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ nghệ thuật inA0024.25Hệ đại trà
Công nghệ kỹ thuật inA01;D01;D9024.75Hệ đại trà
Kỹ thuật công nghiệpA0024.75Hệ đại trà
Kỹ thuật công nghiệpA01;D01;D9025.25Hệ đại trà
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)A0025Hệ đại trà
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh)A01;D01;D9025.5Hệ đại trà
Công nghệ thực phẩmA00;B0023Hệ rất chất lượng tiếng Anh
Công nghệ thực phẩmD07;D9023.5Hệ chất lượng cao tiếng Anh
Công nghệ thực phẩmA00;B0024.5Hệ rất tốt tiếng Việt
Công nghệ thực phẩmD07;D9025Hệ rất chất lượng tiếng Việt
Công nghệ thực phẩmA00;B0026Hệ đại trà
Công nghệ thực phẩmD07;D9026.5Hệ đại trà
Công nghệ mayA0019.25Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ mayA01;D01;D9019.75Hệ chất lượng cao tiếng Việt
Công nghệ mayA0024.5Hệ đại trà
Công nghệ mayA01;D01;D9025Hệ đại trà
Kỹ thuật gỗ và nội thấtA0023.75Hệ đại trà
Kỹ thuật gỗ và nội thấtA01;D01;D9024.25Hệ đại trà
Kiến trúcV03;V0422.5Hệ đại trà
Kiến trúcV05;V0623Hệ đại trà
Kiến trúc nội thấtV03;V0422.5Hệ đại trà
Kiến trúc nội thấtV05;V0623Hệ đại trà
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thôngA0023.5Hệ đại trà
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thôngA01;D01;D9024Hệ đại trà
Quản lý xây dựngA0024Hệ đại trà
Quản lý xây dựngA01;D01;D9024.5Hệ đại trà
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uốngA0024.25Hệ đại trà
Quản trị nhà hàng và thương mại dịch vụ ăn uốngA01;D01;D0724.75Hệ đại trà
Quản lý và quản lý hạ tầngA0019Hệ đại trà
Quản lý và quản lý và vận hành hạ tầngA01;D01;D9019.5Hệ đại trà
Quản trị marketing (Kettering - Mỹ)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Quản trị sale (Northampton - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Quản trị marketing (Sunderland - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Quản trị kinh doanh (Northampton - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Tài chính ngân hàng (Sunderland - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Kế toán thế giới ( Northampton - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ links quốc tế
Kế toán và quản trị tài chính (Sunderland - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Kỹ thuật máy tính xách tay (Kettering - Mỹ)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Công nghệ thông tin (Adelaide - Úc)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Công nghệ thông tin (Tongmyong - Hàn Quốc)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Logistic cùng Tài chính dịch vụ thương mại (Northampton - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Kỹ thuật cơ khí (Kettering - Mỹ)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Kỹ thuật cơ khí (Tongmyong - Hàn Quốc)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Kỹ thuật cơ điện tử (Middlesex - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ links quốc tế
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Tongmyong - Hàn Quốc)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Kỹ thuật chế tạo máy và công nghiệp (Kettering - Mỹ)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (Sunderland - Anh)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Kỹ thuật điện - năng lượng điện tử (Tongmyong - Hàn Quốc)A00;A01;D01;D9016Hệ liên kết quốc tế
Kỹ thuật tạo ra (Adelaide - Úc)A00;A01;D01;D9016Hệ link quốc tế
Quản lý nhà hàng quán ăn và hotel (Northampton - Anh)A01; C00; D01; D1516Hệ liên kết quốc tế

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2020

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Xét tác dụng Kỳ Thi xuất sắc Nghiệp trung học phổ thông 2020:

*

*

*

*

*

Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Ưu Tiên Xét Tuyển cùng Xét học tập Bạ 2020:

Tên ngànhMã ngànhĐiểm chuẩn
Thí sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, đạt giải nhất, nhì, cha môn Toán học, thiết bị lý, Tin học hoặc sỹ tử trường siêng có kết quả học sinh tốt cấp tình giành giải nhất
Robot với trí tuệ nhân tạo (Đại trà)7510209D26.75
Xét tuyển học tập bạ so với thí sinh các trường THPT
Sư phạm tiếng Anh (Đại trà)7140231D28.75
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D28
Kinh doanh nước ngoài (Đại trà)7340120D29
Thương mại điện tử (Đại trà)7340122D28.75
Kế toán (CLC giờ Việt)7340301C26.84
Kế toán (Đại trà)7340301D28.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (CLC giờ Anh)7480108A26.5
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC giờ Việt)7480108C26.75
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà)7480108D28.5
Hệ thống nhúng cùng IoT7480118D28
Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh)7480201A27.5
Công nghệ tin tức (CLC tiếng Việt)7480201C28
Công nghệ tin tức (Đại trà)7480201D29
Kỹ thuật tài liệu (Đại trà)7480203D27.75
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ đồng hồ Anh)7510102A24
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC giờ đồng hồ Việt)7510102C25.5
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Đại trà)7510102D27.5
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)7510106D24
Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC giờ Anh)7510201A26
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC giờ Việt)7510201C25
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Đại trà)7510201D28
Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ Anh)7510202A25.25
Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ Việt)7510202C25.75
Công nghệ sản xuất máy (Đại trà)7510202D26
Công nghệ chế tạo máy ( chất lượng cao Việt - Nhật )7510202N25
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (CLC giờ Anh)7510203A26.5
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510203C26.25
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (Đại trà)7510203D27.75
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC giờ Anh)7510205A26.75
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ đồng hồ Việt)7510205C27.25
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà)7510205D29
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (CLC giờ đồng hồ Anh)7510206A24.5
Công nghệ chuyên môn nhiệt (CLC giờ đồng hồ Việt)7510206C23.25
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Đại trà)7510206D26
Năng lượng tái chế tác (Đại trà)7510208D27
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (CLC tiếng Anh)7510301A25.5
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (CLC giờ Việt)7510301C26.25
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Đại trà)7510301D28
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC giờ đồng hồ Anh)7510302A25
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt)7510302C25.75
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Đại trà)7510302D27.5
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( rất tốt Việt - Nhật )7510302N24
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh)7510303A26.5
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa (CLC tiếng Việt)7510303C27
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (Đại trà)7510303D28.5
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Đại trà)7510401D28.75
Công nghệ vật liệu (Đại trà)7510402D26.25
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC giờ đồng hồ Việt)7510406C26
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Đại trà)7510406D27.5
Quản lý công nghiệp (CLC giờ Anh)7510601A26.5
Quản lý công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Việt)7510601C26.5
Quản lý công nghiệp (Đại trà)7510601D27.75
Logistic và làm chủ chuỗi đáp ứng (Đại trà)7510605D28.75
Công nghệ chuyên môn in (CLC tiếng Việt)7510801C24.5
Công nghệ chuyên môn in (Đại trà)7510801D25.5
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)7520117D26
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)7520212D28.5
Công nghệ lương thực (CLC giờ Anh)7540101A27.25
Công nghệ lương thực (CLC giờ đồng hồ Việt)7540101C27.25
Công nghệ lương thực (Đại trà)7540101D28.5
Công nghệ may (CLC giờ đồng hồ Việt)7540209C23
Công nghệ may (Đại trà)7540209D26
Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Đại trà)7549002D24
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Đại trà)7580205D24
Quản lý thiết kế (Đại trà)7580302D25
Quản trị quán ăn và dịch vụ ăn uống (Đại trà)7810202D27
Xét tuyển học tập bạ với các thí sinh ngôi trường chuyên
Sư phạm giờ đồng hồ Anh (Đại trà)7140231D27.5
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D24
Kinh doanh quốc tế (Đại trà)7340120D25
Thương mại năng lượng điện tử (Đại trà)7340122D24
Kế toán (CLC giờ đồng hồ Việt)7340301C23
Kế toán (Đại trà)7340301D24
Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC giờ đồng hồ Anh)7480108A23
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC giờ Việt)7480108C23
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà)7480108D24
Hệ thống nhúng và IoT7480118D24
Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh)7480201A24
Công nghệ thông tin (CLC giờ đồng hồ Việt)7480201C24
Công nghệ thông tin (Đại trà)7480201D26
Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà)7480203D25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC tiếng Anh)7510102A22
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ Việt)7510102C23
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Đại trà)7510102D24
Hệ thống kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Đại trà)7510106D22
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC giờ đồng hồ Anh)7510201A23
Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC giờ đồng hồ Việt)7510201C22
Công nghệ chuyên môn cơ khí (Đại trà)7510201D24
Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh)7510202A21
Công nghệ sản xuất máy (CLC tiếng Việt)7510202C21
Công nghệ sản xuất máy (Đại trà)7510202D24
Công nghệ sản xuất máy ( rất chất lượng Việt - Nhật )7510202N21
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (CLC giờ đồng hồ Anh)7510203A23
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (CLC giờ Việt)7510203C23
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Đại trà)7510203D24
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ Anh)7510205A23
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt)7510205C24
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (Đại trà)7510205D24
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh)7510206A21
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (CLC giờ Việt)7510206C21
Công nghệ chuyên môn nhiệt (Đại trà)7510206D21
Năng lượng tái tạo nên (Đại trà)7510208D22
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (CLC giờ Anh)7510301A22
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510301C22
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (Đại trà)7510301D24
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC giờ đồng hồ Anh)7510302A21
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt)7510302C21
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Đại trà)7510302D23
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ( rất tốt Việt - Nhật )7510302N21
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (CLC giờ Anh)7510303A24
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa (CLC giờ Việt)7510303C23
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa (Đại trà)7510303D25
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Đại trà)7510401D25
Công nghệ vật liệu (Đại trà)7510402D21
Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC tiếng Việt)7510406C22
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà)7510406D22
Quản lý công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Anh)7510601A22
Quản lý công nghiệp (CLC giờ Việt)7510601C22
Quản lý công nghiệp (Đại trà)7510601D23
Logistic và thống trị chuỗi đáp ứng (Đại trà)7510605D25
Công nghệ kỹ thuật in (CLC giờ Việt)7510801C20
Công nghệ kỹ thuật in (Đại trà)7510801D21
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)7520117D21
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)7520212D23
Công nghệ thực phẩm (CLC giờ Anh)7540101A24
Công nghệ hoa màu (CLC giờ đồng hồ Việt)7540101C23
Công nghệ lương thực (Đại trà)7540101D24
Công nghệ may (CLC tiếng Việt)7540209C20
Công nghệ may (Đại trà)7540209D21
Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong (Đại trà)7549002D21
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Đại trà)7580205D21
Quản lý kiến thiết (Đại trà)7580302D22
Quản trị quán ăn và thương mại dịch vụ ăn uống (Đại trà)7810202D24
Xét tuyển sỹ tử thuộc những trường thpt có ký liên kết với đh sư phạm nghệ thuật năm 2020
Sư phạm tiếng Anh (Đại trà)7140231D26.5
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D24
Kinh doanh nước ngoài (Đại trà)7340120D25
Thương mại điện tử (Đại trà)7340122D24
Kế toán (CLC giờ đồng hồ Việt)7340301C23
Kế toán (Đại trà)7340301D24
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC tiếng Anh)7480108A23
Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (CLC tiếng Việt)7480108C23
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà)7480108D24
Hệ thống nhúng cùng IoT7480118D24
Công nghệ thông tin (CLC giờ đồng hồ Anh)7480201A24
Công nghệ tin tức (CLC giờ đồng hồ Việt)7480201C24
Công nghệ tin tức (Đại trà)7480201D26
Kỹ thuật tài liệu (Đại trà)7480203D25
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ Việt)7510102C23
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Đại trà)7510102D24
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Đại trà)7510106D22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh)7510201A23
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC tiếng Việt)7510201C22
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Đại trà)7510201D24
Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ đồng hồ Anh)7510202A21
Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Việt)7510202C21
Công nghệ sản xuất máy (Đại trà)7510202D24
Công nghệ sản xuất máy ( rất tốt Việt - Nhật )7510202N21
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC giờ Anh)7510203A23
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510203C23
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (Đại trà)7510203D24
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC giờ đồng hồ Anh)7510205A23
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ Việt)7510205C24
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà)7510205D24
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (CLC giờ Việt)7510206C21
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Đại trà)7510206D22
Năng lượng tái sinh sản (Đại trà)7510208D22
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (CLC tiếng Anh)7510301A22
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510301C22
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Đại trà)7510301D24
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt)7510302C21
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà)7510302D23
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông ( rất chất lượng Việt - Nhật )7510302N21
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và auto hóa (CLC tiếng Anh)7510303A24
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (CLC giờ Việt)7510303C23
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà)7510303D25
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Đại trà)7510401D25
Công nghệ vật tư (Đại trà)7510402D21
Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (CLC giờ Việt)7510406C22
Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Đại trà)7510406D22
Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Việt)7510601C22
Quản lý công nghiệp (Đại trà)7510601D23
Logistic và quản lý chuỗi đáp ứng (Đại trà)7510605D25
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)7520117D21
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)7520212D23
Công nghệ thực phẩm (CLC giờ Anh)7540101A24
Công nghệ hoa màu (CLC giờ Việt)7540101C23
Công nghệ thực phẩm (Đại trà)7540101D24
Công nghệ may (Đại trà)7540209D21
Kỹ nghệ gỗ và thiết kế bên trong (Đại trà)7549002D21
Quản lý gây ra (Đại trà)7580302D22
Quản trị nhà hàng quán ăn và thương mại & dịch vụ ăn uống (Đại trà)7810202D24
Thí sinh các trường thpt ký links với ĐH SPKT hồ CHí Minh: diện trường đứng đầu 200 với trường còn lại.
Sư phạm tiếng Anh (Đại trà)7140231D26.5
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D23
Kinh doanh thế giới (Đại trà)7340120D24
Thương mại điện tử (Đại trà)7340122D23
Kế toán (CLC tiếng Việt)7340301C22
Kế toán (Đại trà)7340301D23
Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC giờ đồng hồ Việt)7480108C22
Công nghệ kỹ thuật máy tính (Đại trà)7480108D23
Hệ thống nhúng với IoT7480118D23
Công nghệ thông tin (CLC tiếng Anh)7480201A23
Công nghệ tin tức (CLC giờ Việt)7480201C23
Công nghệ thông tin (Đại trà)7480201D25
Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà)7480203D24
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC giờ Việt)7510102C22
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Đại trà)7510102D23
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC tiếng Anh)7510201A22
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC giờ Việt)7510201C21
Công nghệ chuyên môn cơ khí (Đại trà)7510201D23
Công nghệ sản xuất máy (CLC giờ Việt)7510202C20
Công nghệ chế tạo máy (Đại trà)7510202D23
Công nghệ sản xuất máy ( rất chất lượng Việt - Nhật )7510202N20
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC giờ Anh)7510203A22
Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (CLC giờ Việt)7510203C22
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử (Đại trà)7510203D23
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC giờ Anh)7510205A22
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ Việt)7510205C23
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (Đại trà)7510205D23
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Việt)7510206C20
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Đại trà)7510206D20
Năng lượng tái chế tạo ra (Đại trà)7510208D21
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (CLC tiếng Việt)7510301C21
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử (Đại trà)7510301D23
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC giờ đồng hồ Việt)7510302C20
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà)7510302D22
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa (CLC giờ đồng hồ Anh)7510303A23
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa (CLC giờ đồng hồ Việt)7510303C22
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hóa (Đại trà)7510303D24
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Đại trà)7510401D24
Công nghệ vật liệu (Đại trà)7510402D20
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC tiếng Việt)7510406C21
Công nghệ kỹ thuật môi trường (Đại trà)7510406D21
Quản lý công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Anh)7510601A21
Quản lý công nghiệp (CLC giờ Việt)7510601C21
Quản lý công nghiệp (Đại trà)7510601D22
Logistic và cai quản chuỗi đáp ứng (Đại trà)7510605D24
Công nghệ kỹ thuật in (CLC giờ đồng hồ Việt)7510801C20
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)7520117D20
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)7520212D22
Công nghệ hoa màu (CLC giờ đồng hồ Anh)7540101A23
Công nghệ thực phẩm (CLC tiếng Việt)7540101C22
Công nghệ thực phẩm (Đại trà)7540101D23
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Đại trà)7580205D20
Quản lý thi công (Đại trà)7580302D21
Quản trị quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống (Đại trà)7810202D23
Xét học tập bạ với học sinh thuộc 200 trường top đầu
Sư phạm giờ Anh (Đại trà)7140231D27.5
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D25
Kinh doanh thế giới (Đại trà)7340120D26
Thương mại điện tử (Đại trà)7340122D25
Kế toán (CLC giờ Việt)7340301C24
Kế toán (Đại trà)7340301D25
Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (CLC giờ Anh)7480108A24
Công nghệ kỹ thuật máy vi tính (CLC giờ đồng hồ Việt)7480108C24
Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (Đại trà)7480108D25
Hệ thống nhúng và IoT7480118D25
Công nghệ tin tức (CLC giờ Anh)7480201A25
Công nghệ tin tức (CLC giờ đồng hồ Việt)7480201C25
Công nghệ thông tin (Đại trà)7480201D27
Kỹ thuật tài liệu (Đại trà)7480203D26
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC giờ đồng hồ Anh)7510102A23
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (CLC tiếng Việt)7510102C24
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)7510102D25
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)7510106D23
Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC giờ đồng hồ Anh)7510201A24
Công nghệ chuyên môn cơ khí (CLC giờ Việt)7510201C23
Công nghệ chuyên môn cơ khí (Đại trà)7510201D25
Công nghệ chế tạo máy (CLC tiếng Anh)7510202A22
Công nghệ chế tạo máy (CLC giờ đồng hồ Việt)7510202C22
Công nghệ sản xuất máy (Đại trà)7510202D25
Công nghệ sản xuất máy ( rất tốt Việt - Nhật )7510202N22
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (CLC tiếng Anh)7510203A24
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510203C24
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Đại trà)7510203D25
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ Anh)7510205A24
Công nghệ kỹ thuật xe hơi (CLC giờ đồng hồ Việt)7510205C25
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà)7510205D25
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC tiếng Anh)7510206A22
Công nghệ chuyên môn nhiệt (CLC tiếng Việt)7510206C22
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Đại trà)7510206D22
Năng lượng tái sinh sản (Đại trà)7510208D23
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (CLC giờ đồng hồ Anh)7510301A23
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510301C23
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (Đại trà)7510301D25
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Anh)7510302A22
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC giờ đồng hồ Việt)7510302C22
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (Đại trà)7510302D24
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ( rất chất lượng Việt - Nhật )7510302N22
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa (CLC tiếng Anh)7510303A25
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (CLC giờ Việt)7510303C24
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (Đại trà)7510303D26
Công nghệ kỹ thuật hóa học (Đại trà)7510401D26
Công nghệ vật tư (Đại trà)7510402D22
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (CLC giờ đồng hồ Việt)7510406C23
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Đại trà)7510406D23
Quản lý công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Anh)7510601A23
Quản lý công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Việt)7510601C23
Quản lý công nghiệp (Đại trà)7510601D24
Logistic và làm chủ chuỗi cung ứng (Đại trà)7510605D26
Công nghệ chuyên môn in (CLC tiếng Việt)7510801C21
Công nghệ nghệ thuật in (Đại trà)7510801D22
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)7520117D22
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)7520212D24
Công nghệ lương thực (CLC giờ Anh)7540101A25
Công nghệ hoa màu (CLC giờ Việt)7540101C24
Công nghệ thực phẩm (Đại trà)7540101D25
Công nghệ may (CLC giờ đồng hồ Việt)7540209C21
Công nghệ may (Đại trà)7540209D22
Kỹ nghệ mộc và nội thất (Đại trà)7549002D22
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Đại trà)7580205D22
Quản lý xây cất (Đại trà)7580302D23
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ ăn uống (Đại trà)7810202D25
Xét tuyển bởi học bạ cùng với thí sinh đăng ký dự thi môn năng khiếu
Thiết kế hình ảnh (Đại trà)7210403D23
Thiết kế thời trang và năng động (CLC giờ đồng hồ Việt)7210404C21
Thiết kế thời trang và năng động (Đại trà)7210404D21
Kiến trúc (Đại trà)7580101D22
Kiến trúc thiết kế bên trong (Đại trà)7580103D21
Thí sinh giành giải nhất nhì ba học sinh xuất sắc cấp tỉnh, hoặc kỳ thi khoa học kỹ thuạt cấp tỉnh hoặc giải khuyến khích học tập sinh tốt cấp non sông hoặc giải 4 hội thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia.
Sư phạm giờ Anh (Đại trà)7140231D27.5
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D26
Kinh doanh thế giới (Đại trà)7340120D27
Thương mại năng lượng điện tử (Đại trà)7340122D26
Kế toán (CLC tiếng Việt)7340301C24
Kế toán (Đại trà)7340301D26
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC giờ đồng hồ Anh)7480108A25
Công nghệ kỹ thuật máy tính (CLC giờ đồng hồ Việt)7480108C25
Công nghệ kỹ thuật máy tính xách tay (Đại trà)7480108D26
Hệ thống nhúng cùng IoT7480118D26
Công nghệ tin tức (CLC giờ Anh)7480201A26
Công nghệ thông tin (CLC tiếng Việt)7480201C26
Công nghệ tin tức (Đại trà)7480201D27
Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà)7480203D25
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (CLC giờ Anh)7510102A23
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (CLC giờ đồng hồ Việt)7510102C23
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (Đại trà)7510102D24
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (CLC giờ đồng hồ Anh)7510201A25
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (CLC giờ đồng hồ Việt)7510201C24
Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Đại trà)7510201D25
Công nghệ chế tạo máy (CLC giờ Anh)7510202A23
Công nghệ chế tạo máy (CLC giờ Việt)7510202C23.5
Công nghệ sản xuất máy (Đại trà)7510202D24
Công nghệ sản xuất máy ( rất chất lượng Việt - Nhật )7510202N23
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (CLC tiếng Anh)7510203A24
Công nghệ nghệ thuật cơ điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510203C24
Công nghệ chuyên môn cơ điện tử (Đại trà)7510203D25
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC giờ đồng hồ Anh)7510205A24
Công nghệ kỹ thuật ô tô (CLC tiếng Việt)7510205C25
Công nghệ kỹ thuật ô tô (Đại trà)7510205D26
Công nghệ chuyên môn nhiệt (CLC giờ đồng hồ Anh)7510206A24
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (CLC giờ Việt)7510206C24
Công nghệ chuyên môn nhiệt (Đại trà)7510206D24
Năng lượng tái sản xuất (Đại trà)7510208D24
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (CLC giờ Anh)7510301A23
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (CLC giờ đồng hồ Việt)7510301C24
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử (Đại trà)7510301D25
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử, viễn thông (CLC giờ Anh)7510302A23
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (CLC tiếng Việt)7510302C23
Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông (Đại trà)7510302D24.25
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông ( rất chất lượng Việt - Nhật )7510302N23
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa (CLC tiếng Anh)7510303A25
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa (CLC giờ đồng hồ Việt)7510303C25
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Đại trà)7510303D26
Công nghệ kỹ thuật chất hóa học (Đại trà)7510401D27
Công nghệ vật liệu (Đại trà)7510402D23
Công nghệ kỹ thuật môi trường (CLC giờ đồng hồ Việt)7510406C23
Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Đại trà)7510406D24
Quản lý công nghiệp (CLC tiếng Anh)7510601A24
Quản lý công nghiệp (CLC giờ đồng hồ Việt)7510601C24
Quản lý công nghiệp (Đại trà)7510601D25
Logistic và cai quản chuỗi đáp ứng (Đại trà)7510605D27.5
Công nghệ kỹ thuật in (CLC giờ Việt)7510801C22
Công nghệ nghệ thuật in (Đại trà)7510801D22.3
Kỹ thuật công nghiệp (Đại trà)7520117D24
Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Đại trà)7520212D26
Công nghệ lương thực (CLC tiếng Anh)7540101A24.5
Công nghệ hoa màu (CLC tiếng Việt)7540101C25
Công nghệ thực phẩm (Đại trà)7540101D26
Công nghệ may (CLC tiếng Việt)7540209C21
Công nghệ may (Đại trà)7540209D24
Kỹ nghệ mộc và nội thất (Đại trà)7549002D23
Quản lý desgin (Đại trà)7580302D22
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Đại trà)7810202D25.5
Thí sinh có chứng từ anh văn quốc tế, điểm IELTS: Ngành Sư phạm tiếng Anh từ bỏ 7.5 trở lên; Ngành ngữ điệu Anh trường đoản cú 6.5 trở lên; các ngành cònlại từ 5.0
Sư phạm tiếng Anh (Đại trà)7140231D24
Ngôn ngữ Anh (Đại trà)7220201D24
Kinh doanh nước ngoài (Đại trà)7340120D25
Thương mại điện tử (Đại trà)7340122D24
Kế toán (CLC giờ đồng hồ Việt)7340301C23
Kế toán (Đại trà)7340301D24
Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC giờ đồng hồ Anh)7480108A23
Công nghệ kỹ thuật laptop (CLC tiếng Việt)7480108C24
Công nghệ kỹ thuật laptop (Đại trà)7480108D24
Hệ thống nhúng với IoT7480118D26
Công nghệ tin tức (CLC tiếng Anh)7480201A25
Công nghệ thông tin (CLC giờ đồng hồ Việt)7480201C25
Công nghệ tin tức (Đại trà)7480201D25.5
Kỹ thuật dữ liệu (Đại trà)7480203D24
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng (CLC giờ Anh)7510102A23
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (CLC giờ đồng hồ Việt)7510102C23
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Đại trà)7510102D23
Hệ thống kỹ thu

Bài viết liên quan