Thủ tục đk số điện thoại thông minh với phòng ban BHXH online bây giờ chỉ giành riêng cho doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Đăng ký số điện thoại với cơ quan bhxh

Đối với cá nhân đã nghỉ ngơi việc, bạn phải trực tiếp nộp hồ nước sơ mang lại cơ quan lại BHXH tại nơi cơ trú.

Tại sao phải đăng ký số điện thoại cảm ứng với ban ngành BHXH?

Hiện nay, khi thực hiện tra cứu thông tin về BHXH, BHYT, bảo đảm thất nghiệp (BHTN)… và thực hiện các thủ tục hành chính khác bên trên Cổng thương mại & dịch vụ công đất nước hoặc hệ thống BHXH Việt Nam, thì bạn bắt buộc phải dùng đúng số điện thoại thông minh đã đăng ký để nhận mã OTP.

Mục đích của việc này là để bảo mật thông tin cá thể và tin tức về quá trình đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp… bởi thế, tin tức về số smartphone phải được đăng ký chính xác, trùng khớp thì mới có thể thực hiện vấn đề tra cứu vãn và thủ tục khác.

*

Thủ tục đk số điện thoại thông minh với cơ quan BHXH online

Thủ tục đăng ký số smartphone với phòng ban BHXH được hướng dẫn vì chưng Công văn 5147/BHXH-QLT, về việc kết hợp triển khai thực hiện một trong những nội dung về thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN và cung cấp thẻ BHYT.

Xem thêm: Phim Người Về Từ Sao Hỏa (2015) Hd Vietsub, Người Về Từ Sao Hỏa

Theo đó thì giấy tờ thủ tục đăng ký kết số điện thoại thông minh với cơ quan BHXH online hiện thời chỉ giành riêng cho doanh nghiệp. Đối với cá nhân đã nghỉ việc, bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ mang lại cơ quan lại BHXH tại nơi cơ trú.

Thủ tục đk số điện thoại thông minh với cơ sở BHXH được triển khai như sau:

1/ Đối với doanh nghiệp, đơn vị chức năng sử dụng lao động:

Đối với người lao đụng đang thâm nhập BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, solo vị triển khai đăng cam kết qua 03 cách sau:

Bước 1: người lao động hỗ trợ số điện thoại thông minh cho solo vị;

Bước 2: Đơn vị lập Mẫu TK1-TS

Bước 3: Đơn vị giữ hộ hồ sơ năng lượng điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N mang lại cơ quan lại BHXH

Trường hợp, đơn vị chức năng khi tất cả phát sinh tăng bắt đầu lao động cơ mà chưa cung cấp số điện thoại cảm ứng thông minh cho cơ sở BHXH, đơn vị chức năng thực hiện:

Bước 1: Đơn vị phía dẫn fan tham gia kê khai tờ khai TK1-TS với vừa đủ thông tin với số điện thoại di hễ của cá thể người tham gia;

Bước 2: Đơn vị gửi hồ sơ năng lượng điện tử theo mã giấy tờ thủ tục 122QD1259N mang đến cơ quan lại BHXH;

Trường hợp đơn vị chức năng có số lao rượu cồn lớn thì lập list D02-TS bổ sung cập nhật số điện thoại thông minh di động của bạn lao động vào cột ghi chú, bên trên sheet import_SMS tất cả trường (SDT) số năng lượng điện thoại, gởi hồ sơ điện tử theo mã thủ tục 122QD1259N mang đến cơ quan liêu BHXH.

2/ Đối với người lao hễ đã nghỉ việc, người tham gia bảo đảm tự nguyện

Trường hợp này, fan lao động đề xuất trực kế tiếp cơ quan BHXH khu vực cư trú, không thể đk số smartphone với phòng ban BHXH qua bề ngoài online (qua mạng).

Đối với người lao hễ đã nghỉ ngơi việc:

Bước 1: người lao hễ kê khai mẫu mã TK1-TS;

Bước 2: tín đồ lao hễ gửi trực tiếp cơ quan BHXH vị trí cư trú để bổ sung hoặc kiểm soát và điều chỉnh số điện thoại cảm ứng thông minh cá nhân.

Đối với những người tham gia BHXH từ nguyện:

Người thâm nhập BHXH có theo chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và tờ khai TK1-TS tới phòng ban BHXH khu vực đóng BHXH để đăng ký số điện thoại.