Bạn đang xem: Hcm : công ty cổ phần chứng khoán thành phố hồ chí minh

Tiêu đề Q4/21 Q3/21 Q2/21 Q1/21 Q4/20 Q3/20 Q2/20 Q1/20

Doanh thu thuần về vận động kinh doanh

1,122.4

1,093.2

1,081.6

1,162.9

848.3

514

438.8

446.8

Chi phí chuyển động kinh doanh

758.8

597.1

669.7

709.9

599.3

294.8

204.4

274.6

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh

363.6

496

412

453.1

249

219.1

234.5

172.3

Tỷ suất lợi nhuận gộp (%)

32.4

45.4

38.1

39

29.4

42.6

53.4

38.6

Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh

278.9

397.6

352

401.7

171.3

175.1

187.7

126.1

Lợi nhuận khác

0.1

0

0

0

0

0

0

0

Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế

279

397.6

352

401.7

171.3

175.1

187.8

126.1

Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

223.6

318.5

283.2

321.8

137.3

142

150.1

101

Tỷ suất lợi tức đầu tư ròng (%)

19.9

29.1

26.2

27.7

16.2

27.6

34.2

22.6


Xem không thiếu
*
Trang trước
Trang sau
*
Tin về mã HCM
*
Sự khiếu nại về mã HCM

HCM: quyết nghị HĐQT về việc trải qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường xuyên niên năm tài thiết yếu 2021


HCM: thông tin về việc niêm yết và giao dịch thanh toán cổ phiếu đổi khác niêm yết


HCM: report tình hình quản lí trị công ty năm 2021


HCM: Quyết định chuyển đổi niêm yết


HCM: report kết quả thanh toán giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến bạn nội bộ HFIC


HCM: thông tin giấy phép điều chỉnh giấy phép ra đời và vận động công ty hội chứng khoán


Xem thêm: Phim Sex Loạn Luân, Phim Địt Loạn Luân Gia Đình, Thể Loại: Phim Sex Loạn Luân

Hủy bỏ thông báo cũ và update thông báo phát hành chứng quyền có đảm bảo an toàn mới


HCM: thông tin giao dịch cp của tổ chức triển khai có tương quan đến người nội bộ HFIC


HCM: thông báo giao dịch cp của fan nội bộ


HCM: báo cáo kết quả giao dịch thanh toán quyền mua cổ phiếu của tổ chức có tương quan đến fan nội cỗ Dragon Capital Markets Limited


*
thanh toán khối ngoại HCM

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


Ngày

Giá TT

Khối lượng

Giá trị

Mua

Bán

Mua-Bán

Mua

Bán

Mua-Bán

35.50

35,200

4,000

+31,200

1.24

0.14

1.1

35.30

16,200

62,200

-46,000

0.57

2.2

-1.63

35.40

533,000

82,800

+450,200

18.86

2.93

15.93

35.00

13,800

175,200

-161,400

0.49

6.15

-5.66

34.80

11,200

500,100

-488,900

0.39

17.48

-17.09


*
Kế hoạch kinh doanh HCM

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ


# kế hoạch 2021 Lũy kế đến Q4/2021 Đạt được

Doanh thu

2,668.6

4,460.1

167.13%

Lợi nhuận trước thuế

1,203.3

1,430.3

118.87%

Lợi nhuận sau thuế

962.6

1,147.1

119.16%


*
Lịch phân chia cổ tức HCM
0 Bình luận

Khuyến nghị: Mọi tin tức được 24H Money gạn lọc từ những nguồn chủ yếu thống và an toàn và tin cậy và chỉ với giá trị tham khảo. 24H Money không chịu trách nhiệm về hầu như tổn thất do sử dụng những dữ liệu này.