Bài viết cung cấp đến các em công thức tổng quát để tính vận tốc trung bình của chuyển động. Đặc biệt hơn nữa, bài viết còn phân ra các dạng bài tập thường gặp về vận tốc trung bình. Với mỗi dạng bài đều có phương pháp giải và ví dụ minh hoạ tương ứng!


VẬN TỐC TRUNG BÌNH

A- kiến thức và kỹ năng cơ bản:

1. Dìm xét chung:

- gia tốc trung bình chỉ là 1 trong đại lượng mang ý nghĩa quy ước, bọn họ tự đặt ra để dễ phân tích về một chuyển động. Trên cả quãng đường, vật hoàn toàn có thể không phải dịp nào cũng chuyển động với vận tốc phẳng phiu tốc trung bình.

Bạn đang xem: Công thức tính vận tốc trung bình, tức thời, cộng vận tốc

2. Công thức tính

Vận tốc trung bình được tính bằng công thức: vtb = S/t

Trong đó: s là quãng đường đi được

t là thời gian đi hết quãng đường đó

 

B - Các dạng bài tập

- Tính tốc độ trung bình gồm một con đường chung là tính tỉ số S/t.

Dạng 1:  Có thể tính được cả S cùng t.

a. Phương pháp giải: Tính S với t ( ightarrow) v = S/t.

b. Ví dụ:

Một xe chuyển động từ A về B. Trong ba phần tư quãng đường đầu, xe hoạt động với gia tốc 36km/h. Quãng đường sót lại xe hoạt động trong thời hạn 10 phút với gia tốc 24km/h. Tính tốc độ trung bình của xe bên trên cả quãng mặt đường AB.

Hướng dẫn giải:

Độ dài quãng mặt đường sau là S2 = t2.v2 = 24. 1/6 = 4km.

Độ lâu năm quãng mặt đường đầu là S1 = 3S2 = 12km.

 Tổng độ dài quãng con đường AB là S = S1 + S2 = 12 + 4 = 16km.

Thời gian đi không còn quãng mặt đường đầu là t1­ = 12/36 = 1/3 (h)

Tổng thời gian đi hết quãng mặt đường AB là t = t1 + t2 = 1/3 + 1/6 = 1/2 (h)

Vận tốc trung bình là v = S/t = 16/(1/2) = 32km/h

 

Dạng 2: cho thấy thêm vận tốc bên trên từng phần quãng đường.

a. Phương pháp giải:

+ gọi S là độ nhiều năm cả quãng đường.

+ Tính tổng thời gian theo gia tốc trung bình cùng S

+ Tính tổng thời hạn theo các tốc độ thành phần và S.

Xem thêm: Phim Cặp Đôi Phòng Cấp Cứu, Cặp Đôi Phòng Cấp Cứu (2013)

Thời gian vào 2 phương pháp tính bằng nhau đề nghị ta có tương tác giữa tốc độ trung bình với các vận tốc thành phần.


b. Ví dụ

Một xe chuyển động từ A về B. Nửa quãng con đường đầu vận tốc của xe pháo là v1 = 40km/h, nửa quãng mặt đường sau gia tốc của xe là v2 = 60km/h. Tính vận tốc trung bình của xe trên cả quãng đường.

Hướng dẫn giải:

Gọi S là độ nhiều năm quãng con đường AB, call v là gia tốc trung bình của xe bên trên cả quãng mặt đường AB.

Thời gian đi từ bỏ A về B là t = S/v (1)

Mặt khác, theo bài xích ra ta bao gồm t = t1 + t2 = S/2v1 + S/2v2 = S/2.40 + S/2.60 (2)

Từ (1) và (2) ta có: v = 48km/h

 Với bí quyết làm tương tự ta có thể tính được gia tốc thành phần khi biết gia tốc trung bình.

 

Dạng 3: Cho biết vận tốc trong từng khoảng chừng thời gian.

a. Phương pháp giải:

+ điện thoại tư vấn t là tổng thời gian vận động hết quãng đường.

+ Tính tổng quãng đường theo tốc độ trung bình cùng t.

+ Tính tổng quãng con đường theo gia tốc thành phần và t.

Quãng con đường trong 2 phương pháp tính bằng nhau phải ta có liên hệ giữa vận tốc trung bình với các vận tốc thành phần.

b. Ví dụ:

Một xe vận động từ A về B. Nửa thời gian đầu gia tốc của xe cộ là v1 = 60km/h, nửa không bao lâu sau vận tốc của xe cộ là v2 = 40km/h. Tính tốc độ trung bình của xe trên cả quãng đường AB.


Hướng dẫn giải

Gọi t là tổng thời hạn xe vận động từ A về B, v là vận tốc trung bình của xe.

Độ lâu năm quãng con đường AB là: S = v.t (1)

Theo bài xích ta có:

*

 Từ (1) và (2) v.t = 50t ( ightarrow) v = 50km/h

 

 

 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn đồ gia dụng lý lớp 8 - xem ngay