Đối cùng với vô cơ hay chỉ thực hiện 2 phương pháp: khối lượng mol trung bình (M) và hóa trị trung bình.

Bạn đang xem: Công thức tính khối lượng mol trung bình

1. Cách thức khối lượng mol trung bình (M):

* Khái niệm:

Khối lượng mol mức độ vừa phải (KLMTB) của tất cả hổn hợp là cân nặng của một mol tất cả hổn hợp đó.

Công thức tính KLMTB:

$overline M = fracm_hhn_hh = fracM_1n_1 + M_2n_2 + ... + M_in_in_1 + n_2 + ... + n_ileft( 1 ight)$

Trong kia :

$m_hh$ là tổng cộng gam của láo hợp.

$n_hh$là toàn bô mol của lếu hợp.

$M_1,M_2,M_i$ là cân nặng mol của các chất trong láo hợp.

$n_1,n_2,...n_i$ là số mol tương ứng của những chất.

Xem thêm: Cảnh Sát Tập Sự " - Đạo Diễn Phương Điền Phải Lòng Nữ Cảnh Sát Tập Sự

* Đối với chất khí vì thể tích tỉ trọng với số mol bắt buộc (1) được viết lại:

$overline M = fracM_1V_1 + M_2V_2 + ... + M_iV_iV_1 + V_2 + ... + V_ileft( 2 ight)$

* Với:$V_1,V_2,...V_i$ thứu tự là thể tích các chất khí tương ứng.

Từ (1) với (2) suy ra: $overline M = M_1x_1 + M_2x_2 + ... + M_ix_ileft( 3 ight)$

Với là thành phần % số mol hoặc thể tích (nếu các thành phần hỗn hợp khí) tương ứng của những chất cùng được lấy theo số thập phân ( nghĩa là 100% ứng cùng với X = 1).

Chú ý: Nếu các thành phần hỗn hợp chỉ gồm hai hóa học có cân nặng mol tương ứng $M_1$ cùng $M_2$ thì những công thức (1), (2), (3) được viết dưới dạng:

(1) suy ra

$overline M = fracM_1n_1 + M_2left( n - n_i ight)n$

(2) suy ra

$overline M = fracM_1V_1 + M_2left( V - V_i ight)V$

(3) suy ra

$overline M = M_1x + M_2left( 1 - x ight)$

Trong đó $n_1,V_1,x$là số mol, thể tích, nhân tố % về số mol hoặc thể tích (hỗn thích hợp khí) của hóa học thứ $M_1$.

c. Tính chất:

- $overline M $không đề nghị là hằng số mà có mức giá trị phụ thuộc vào nhân tố về lượng các chất trong láo lếu hợp.

- $overline M $luôn phía trong khoảng trọng lượng mol phân tử của chất nhỏ dại nhất và khủng nhất.

$M_min

- tất cả hổn hợp hai hóa học A, B gồm có nguyên tố tính theo số mol khớp ứng là a%,b% thì:

*

2. áp dụng trong giải toán:

Trong vô cơ, thường gặp mặt các dạng toán xác định cân nặng nguyên tử của 2 kim loại thuộc cùng phân nhóm chính và nằm 2 chu kỳ sau đó nhau; xác định thành phần hỗn hợp muối thuộc 1 cation hoặc cùng 1 anion; xác định % con số mỗi đồng vị 1 nguyên tố; % thể tích các khí trong láo lếu hợp.

* Chú ý: Ngoài phương pháp trị số trung bình trên ta còn phương pháp số hạt trung bình

$sum olimits_hạt e + p + n = 2Z + N $

Với các nguyên tử đồng vị bền ($Z le 82$) ta luôn luôn có:

$Z le N le 1,5Z$

Giả sử trong nguyên tử số phân tử $n=p=e=Z.$ $sum olimits_hạt = 3overline Z Rightarrow overline Z = sum olimits_hạt /3 Rightarrow Z = $ phần nguyên của $overline Z $.