Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích s toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật, hình lập phương mà các em được học trong công tác Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

Ở bài viết này, Timgiasuhanoi.com tổng thích hợp lại các công thức liên quan đến hình vỏ hộp chữ nhật cùng hình lập phương để những em học thuộc áp dụng vào giải toán.


Công thức tính diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật

*
*

Một viên gạch hình dạng hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 22cm, chiều rộng lớn 10cm, chiều cao 5,5 cm.

Tính diện tích s xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch bản thiết kế hộp chữ nhật bởi vì 6 viên gạch xếp thành.

Xem thêm: Xem Phim Tân Tây Du Ký Tập 51 Vietsub, Tân Tây Du Ký, 2009, Htv2, Tập 51, Thuyết Minh

Đáp án

Câu 1:

Đs: a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2:

Bài giải:

Diện tích xung quanh của chiếc hộp là:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của lòng hộp là:

30 x trăng tròn = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để triển khai cái vỏ hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3:

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích s 2 đáy của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu sắc đỏ, tức diện tích s xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích s giấy color đỏ lớn hơn diện tích giấy màu quà là:

700 – 600 = 100 (cm2)

Câu 4:

Vì diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bằng chu vi lòng nhân với chiều cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bằng diện tích s xung quanh phân chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5:

Diện tích bìa dùng để làm hộp đó là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích bao bọc của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để triển khai hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6:

Bài giải:

Diện tích bao bọc của căn hộ là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của hộ gia đình là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích nên quét vôi là:

(72,96 + 21,6) – 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7:

Tính kích thước của khối gạch ngoài mặt hộp chữ nhật:

– Chiều dài của khối gạch là 22 cm

– Chiều rộng của khối gạch ốp là:

10 x 2 = trăng tròn (cm)

– chiều cao của khối gạch ốp là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích s toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).