toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có điểm sáng là:

A. Gia tốc nhỏ, không được điều chỉnh

B. Vận tốc lớn, được kiểm soát và điều chỉnh bằng câu hỏi đóng, mở khí khổng.Bạn vẫn xem: con phố thoát khá nước qua khí khổng gồm đặc điểm

C. Vận tốc lớn, ko được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

Bạn đang xem: Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm

D. Tốc độ nhỏ, được kiểm soát và điều chỉnh bằng vấn đề đóng, mở khí khổng.


*

Đáp án B

Đặc điểm của con phố thoát hơi nước qua khí khổng:

+ tốc độ lớn

+ Được kiểm soát và điều chỉnh bằng câu hỏi đóng mở khí khổng

- Cơ chế điều chỉnh thoát tương đối nước

Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng bởi vì vậy lý lẽ điều chỉnh quá trình thoát hơi nước đó là cơ chế điều chỉnh sự đóng- mở khí khổng

+ khi no nước, thành mỏng manh của tế bào khí khổng căng ra tạo nên thành dày cong theo → khí khổng mở.

+ khi mất nước, thành mỏng tanh hết căng và thành dày choãi thẳng → khí khổng đóng góp lại. Khí khổng không khi nào đóng trả toàn

Đúng 0
bình luận (0) Các thắc mắc tương tự

Cho những nhận định sau:

1. Cây sống sinh sống vùng khô hạn, mặt trên của lá thường không có khí khổng để bớt sự thoát khá nước

2. Cây trên đồi thông thường có cường độ thoát hơi nước qua lớp cutin táo tợn hơn so với cây vào vườn

3. Độ mở của khí khổng tăng từ bỏ sáng mang lại trưa và bé dại nhất vào tầm chiều tối, ban đêm khí khổng đóng góp lại.

4. Tuyến phố thoát tương đối nước qua cutin có vận tốc lớn và không được điều tiết.

Số đánh giá và nhận định sai là

A. 3

B.2

C. 1

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Cho những phát biểu sau về điểm sáng quá trình thoát khá nước qua khí khổng sống thực vật:

I. Sự thoát hơi nước qua khí khổng là tuyến phố thoát nước đa phần ở cây trưởng thành.

II. Sự thoát tương đối nước qua khí khổng có vận tốc lớn với không được điều chỉnh.

III. Ở thực vật, khí khổng phân bố ở hai mặt của lá và các phần non của thân, cành, quả… cùng mặt bên dưới của lá có số khí khổng nhiều hơn thế mặt trên.

IV. Trong cùng một diện tích s bay hơi nước, thì bề mặt bay khá nào gồm tổng chu vi những lỗ khí khổng càng nhỏ dại thì sự thoát khá nước diễn ra càng bạo gan hơn.

V. Ở đa phần thực vật, khi cường độ ánh sáng tăng dần, thì khí khổng cũng mở khổng lồ dần và đạt cực đại.

Có từng nào phát biểu đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Cho những phát biểu sau:

I. Thoát khá nước có vai trò kích thích quy trình quang hợp và hô hấp diễn ra với vận tốc bình thường.

II. Các con đường thoát khá nước hầu hết gồm: qua thân, cành, lá.

III. Ở thân cây gỗ, một phần nước được thoát qua những vết sần (bì khổng) không nhiều có ý nghĩa vì đây là lượng nước thừa đề xuất mới được thoát ra.

IV. Tỉ trọng thoát hơi nước qua cutin cao hơn nữa thoát khá nước qua khí khổng xảy ra ở cây còn non.

V. Bề ngoài thoát tương đối nước qua cutin không xảy ra ở cây hạn sinh.

VI. Thoát hơi nước qua khí khổng thì quy trình thoát khá nước có vận tốc lớn với được điều chỉnh.

Số phát biểu có nội dung đúng là

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1.

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Cho các phát biểu dưới đây về quy trình thoát tương đối nước của lá:

(1). Nước hoàn toàn có thể thoát khá qua khí khổng hoặc trực tiếp qua mặt phẳng lá.

(2). Lá càng lớn thì tốc độ quy trình thoát khá nước càng cao.

(3). Thoát hơi nước ở lá là một quy trình thụ động, được kiểm soát và điều chỉnh bởi các yếu tố đồ gia dụng lí.

(4). Các lá trưởng thành, vận tốc thoát khá nước qua khí khổng cao hơn vận tốc thoát tương đối nước qua cutin.

Số phát biểu đúng là:

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Khi nói về quy trình thoát khá nước ở lá, cho những phát biểu bên dưới đây: (1). Nước rất có thể thoát tương đối qua khí khổng hoặc thẳng qua mặt phẳng lá.

(2). Khi chuyển cây trồng từ địa điểm này sang địa chỉ khác bằng cách đào gốc, bắt buộc cắt quăng quật bớt 1 phần các lá của cây.

(3). Thoát tương đối nước ở lá là một quá trình thụ động, được kiểm soát và điều chỉnh bởi những yếu tố vật lí.

(4). Những lá trưởng thành, tốc độ thoát khá nước qua khí khổng cao hơn tốc độ thoát khá nước qua cutin.

Xem thêm: Quy Đổi 1 G Bằng Bao Nhiêu Kg Bằng Bao Nhiêu Gam, Tấn, Tạ, Yến? 1 Kg = Gram

Có từng nào phát biểu thiết yếu xác?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Sinh học 1 0

Khi nói về quá trình thoát tương đối nước sống lá, cho những phát biểu bên dưới đây:

(1). Nước có thể thoát hơi qua khí khổng hoặc trực tiếp qua mặt phẳng lá.

(2). Khi chuyển cây xanh từ vị trí này sang địa điểm khác bằng phương pháp đào gốc, phải cắt quăng quật bớt một trong những phần các lá của cây.

(3). Thoát khá nước sinh sống lá là một quá trình thụ động, được điều chỉnh bởi các yếu tố trang bị lí.

(4). Những lá trưởng thành, vận tốc thoát khá nước qua khí khổng cao hơn vận tốc thoát khá nước qua cutin.

Có bao nhiêu phát biểu thiết yếu xác?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ngơi nghỉ khí khổng vì:

I. Lúc đó, lớp cutin bị thoái hoá

III. Bao gồm cơ chế kiểm soát và điều chỉnh lượng nước bay qua cutin

IV. Thời gian đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua.

A. I, III

B. II, III, IV

C. II, IV

D. I, II, IV

Lớp 0 Sinh học 1 0

Ở cây trưởng thành, quy trình thoát khá nước ra mắt chủ yếu làm việc khí khổng vì:

I. Thời gian đó, lớp cutin bị thoái hoá

II. Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành.

III. Tất cả cơ chế điều chỉnh lượng nước bay qua cutin

IV. Thời gian đó lớp cutin dày, nước khó thoát qua

A. I, III

B. II, III, IV

C. II, IV

D. I, II, IV

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Ở cây trưởng thành, quá trình thoát khá nước nhà yếu diễn ra ở khí khổng vì

I. Lúc đó, lớp cutin bị thoái hóa.

II. Những tế bào khí khổng có con số lớn cùng được trưởng thành.

III. Tất cả cơ chế kiểm soát và điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin.

IV. Dịp đó lớp cutin dày, nước cạnh tranh thoát qua.

Số giải pháp đúng là

A. 2.

B.3.

C. 4.

D. 1.

Lớp 0 Sinh học 1 0

Trong số những phát biểu sau, bao gồm bao nhiêu tuyên bố sai?

1. Khí khổng đóng góp hay mở do ảnh hưởng trực tiếp của sự trương nước hay là không trương nước của tế bào hạt đậu.

2. Khí khổng đóng góp vào ban đêm, còn xung quanh sáng khí khổng luôn luôn luôn mở.

4. Khi tế bào phân tử đậu của khí khổng trương nước, khí khổng đã đóng lại.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lớp 0 Sinh học tập 1 0

Khoá học tập trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học tập Sư phạm HN