Dạng 3: đối chiếu độ lâu năm của con đường gấp khúc cùng với chu vi hình tam giác, hình tứ giác.

Bạn đang xem: Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác

- Tính độ dài đường gấp khúc, chu vi của hình tam giác, tứ giác.

Xem thêm: Nơi Bán Điện Thoại Xiaomi Black Shark 3 Pro Giá Bao Nhiều, Xiaomi Black Shark 3 256Gb Mới 100% Giá Rẻ

- Đổi các đơn vị đo về thuộc một đơn vị chức năng (nếu cần) rồi so sánh.

Ví dụ: đối chiếu độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE với chu vi hình tứ giác ABCD

*

Độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Chu vi hình tứ giác ABCD là:

(3 + 3 + 3 + 3 = 12left( cm ight))

Vậy độ dài mặt đường gấp khúc ABCDE bằng chu vi hình tứ giác ABCD.


Mục lục - Toán 2
CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG
bài 1: Ôn tập các số mang đến 100
bài xích 2: Số hạng - Tổng
bài bác 3: Đề-xi-mét
bài bác 4: Số bị trừ - Số trừ - Hiệu
CHƯƠNG 2: PHÉP CỘNG CÓ NHỚ vào PHẠM VI 100
bài xích 1: Phép cộng có tổng bằng 10
bài xích 2: 26 + 4; 36 + 24
bài bác 3: 9 cùng với một số: 9 + 5
bài 4: 29 + 5
bài 5: 49 + 25
bài xích 6: 8 cộng với một số: 8 + 5
bài 7: 28 + 5
bài xích 8: 38 + 25
bài 9: Hình chữ nhật - Hình tứ giác
bài bác 10: bài toán về nhiều hơn.
bài xích 11: 7 cùng với một số: 7 + 5
bài xích 12: 47 + 5
bài 13: 47 + 25
bài bác 14: việc về ít hơn
bài xích 15: Ki-lô-gam
bài 16: 6 cộng với một số: 6 + 5
bài bác 17: 26 + 5
bài 18: 36 + 15
bài 19: Bảng cùng
bài xích 20: Phép cộng tất cả tổng bằng 100
bài 21: Lít
CHƯƠNG 3: PHÉP TRỪ CÓ NHỚ trong PHẠM VI 100
bài 1: Tìm một vài hạng vào một tổng
bài 2: Số tròn chục trừ đi một vài
bài bác 3: 11 trừ đi một vài : 11 - 5
bài 4: 31 - 5
bài xích 5: 51 - 15
bài bác 6: 12 trừ đi một vài
bài 7: 32 - 8
bài 8: 52 - 28
bài xích 9: tra cứu số bị trừ
bài bác 10: 13 trừ đi một vài : 13 - 5
bài bác 11: 33 - 5
bài 12: 53 - 15
bài bác 13: 14 trừ đi một số trong những : 14 - 8
bài xích 14: 34 - 8
bài xích 15: 54 - 18
bài bác 16: 15, 16, 17, 18 trừ đi một vài
bài bác 17: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 19
bài bác 18: 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
bài bác 19: Bảng trừ
bài bác 20: 100 trừ đi một số trong những
bài 21: search số trừ
bài xích 22: Đường thẳng
bài 23: Ngày, giờ đồng hồ
bài 24: Ngày, mon
CHƯƠNG 4: ÔN TẬP
bài xích 1: Ôn tập về phép cộng và phép trừ (học kì 1)
bài xích 2: Ôn tập về hình học tập (học kì 1)
bài 3: Ôn tập về đo lường (học kì 1)
bài bác 4: Ôn tập về giải toán (học kì 1)
CHƯƠNG 5: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP phân tách
bài 1: Tổng của nhiều số
bài xích 2: Phép nhân
bài bác 3: thừa số - Tích
bài bác 4: Bảng nhân 2
bài bác 5: Bảng nhân 3
bài bác 6: Bảng nhân 4
bài bác 7: Bảng nhân 5
bài bác 8: Đường vội vàng khúc - Độ dài con đường gấp khúc
bài bác 9: Phép phân chia
bài xích 10: Bảng phân tách 2
bài bác 11: một trong những phần hai
bài 12: Số bị phân chia - Số phân tách - thương
bài 13: Bảng chia 3
bài xích 14: một trong những phần ba
bài xích 15: tìm một vượt số của phép nhân
bài xích 16: Bảng chia 4
bài 17: 1 phần tư
bài xích 18: Bảng phân tách 5
bài bác 19: một phần năm
bài bác 20: Giờ, phút - thực hành xem đồng hồ.
bài bác 21: search số bị phân tách
bài xích 22: Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác.
bài bác 23: Số một trong những phép nhân với phép phân tách
bài 24: Số 0 trong phép nhân cùng phép chia.
CHƯƠNG 6: CÁC SỐ vào PHẠM VI 1000
bài bác 1: Đơn vị, chục, trăm, nghìn.
bài xích 2: So sánh các số tròn trăm
bài xích 3: các số tròn chục từ bỏ 110 đến 200
bài 4: các số tự 101 mang lại 110
bài 5: các số tự 111 cho 200
bài xích 6: những số có ba chữ số
bài 7: So sánh những số có ba chữ số
bài xích 8: Mét
bài xích 9: Ki-lô-mét
bài xích 10: Mi-li-mét
bài xích 11: Viết số thành tổng các trăm, chục, 1-1 vị.
bài 12: Phép cùng (không nhớ) trong phạm vi 1000
bài xích 13: Phép trừ (không nhớ) vào phạm vi 1000
CHƯƠNG 7: ÔN TẬP CUỐI NĂM HỌC
*

*

học toán trực tuyến, search kiếm tài liệu toán và share kiến thức toán học.