Với Firefox, bạn có thể đồng bộ hóa thông tin đăng nhập đã lưu trên các thiết bị bằng cách sử dụng Firefox Lockwise và Tài khoản Firefox của bạn. Sau đó, nếu bạn đã bật lưu và tự động điền, dữ liệu đăng nhập có thể được tự động điền khi bạn đang truy cập trang web đã lưu có thông tin đăng nhập đã lưu. Tìm hiểu thêm về cách thay đổi các cài đặt này.

Bạn đang xem: Cách xem mật khẩu đã lưu trên firefox


Bật/tắt thông tin đăng nhập đã lưu

Nhấn vào nút menu.

Chạm Cài đặtChọn Thông tin đăng nhập và mật khẩu trong phần Tổng quát.Chạm Lưu thông tin đăng nhập và mật khẩu.Chọn một trong các tùy chọn sau:Yêu cầu để lưu - Hỏi bạn để lưu thông tin đăng nhập.Không bao giờ lưu - Sẽ không lưu thông tin đăng nhập cũng như không nhắc bạn.
Mẹo: Bật tự động điền để tự động điền thông tin đăng nhập đã lưu của bạn khi bạn truy cập một trang web.
Xem, sao chép và xóa thông tin đăng nhập đã lưu

Chúng bao gồm thông tin đăng nhập bạn đã lưu khi sử dụng Firefox cũng như thông tin đăng nhập được đồng bộ hóa từ Firefox trên các thiết bị khác.

Xem thêm: Vài Điểm Khác Biệt Nhất Giữa Bảng Bổ Trợ Top Mùa 5, Bảng Bổ Trợ Tank Mùa 5

Nhấn vào nút menu.

Chạm Cài đặtChọn Thông tin đăng nhập và mật khẩu trong phần Tổng quát.Chạm Thông tin đăng nhập đã lưu. Bạn có thể cần nhập mật khẩu thiết bị của mình để xem dữ liệu đăng nhập đã lưu.Chạm vào bất kỳ thông tin đăng nhập nào trên danh sách để xem hoặc sao chép nó.Nhấn vào biểu tượng thùng rác để xóa thông tin đăng nhập đã chọn. Nếu bạn sử dụng Đồng bộ hóa, thông tin đăng nhập đó sẽ bị xóa trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa của bạn.
Để sắp xếp thông tin đăng nhập của bạn, chạm Thông tin đăng nhập đã lưu để mở rộng menu. Từ đây, bạn có thể sắp xếp theo tên (A-Z) hoặc theo ngày sử dụng cuối cùng.
Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập

Bật tùy chọn này cho phép bạn truy cập thông tin đăng nhập của mình trên tất cả các thiết bị được đồng bộ hóa.

Nhấn vào nút menu.

Chạm Cài đặtChọn Thông tin đăng nhập và mật khẩu trong phần Tổng quát.Chạm Đồng bộ hóa thông tin đăng nhập.Làm theo các bước trên màn hình để kết nối thiết bị của bạn qua mã QR hoặc đăng nhập bằng email.Bạn có thể xem thời điểm đồng bộ hóa gần đây nhất, tên thiết bị và cũng có thể chọn dữ liệu sẽ đồng bộ hóa.

Chia sẻ tài liệu này: http://mzl.la/1RDtDAD