bấm các phím sau:phân số phân số chấm độ độ chấm độ độ chấm phảiđộ chấm độ chấm độ chấm độ buộc phải phảiđộ chấm độ *)giải thích:phân số: dưới phím CALCđộ: dưới phím cănchấm: bên dưới số 2phải: phím qua đề xuất

Biến lắp thêm tínhcasio thành… điện thoại
*


Bài viết liên quan