Vẽ đa giác vào CAD – lệnh POLYGON

1. Phương pháp gọi lệnh vẽ đa giác vào CAD:

Cách 1: Từ keyboard gõ POLYGON (POL)Cách 2: Vào mục Draw trên thanh công cụ, chọn POLYGON
*

2. Sơ đồ thực hiện lệnh vẽ đa giác trong CAD
*
*

3.Các tuyển lựa của lệnh vẽ đa giác vào CAD: 

1. Edge: lựa chọn này dùng để xác định điểm đầu cùng điểm cuối của cạnh thứ nhất trong nhiều giác.

Bạn đang xem: Cách vẽ hình lục giác đều trong cad

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của nhiều giác – ENTERSpecify center of polygon or : E – ENTERSpecify first endpoint of edge: Kích lựa chọn điểm đầu (Hình 3).Specify second endpoint of edge: Kích lựa chọn điểm cuối (Hình 4).

2. Inscribed in circle: Đa giác nội tiếp con đường tròn. Chắt lọc này dùng làm vẽ đa giác khi biết trưóc bán kính đường tròn nước ngoài tiếp đa giác. (Xác định khoảng cách từ trung khu đến đỉnh của đa giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của nhiều giác – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn trung khu của đa giác (Hình V -92).

Xem thêm: Free Quay Len 2010 27 Sex - 'Quay Len Scandal Video Xxx' Search

Enter an option : I – ENTERSpecify radius of circle: Nhập giá bán trị bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác – ENTER
*

3. Circumscribed about circle: Đa giác ngoại tiếp mặt đường tròn. Lựa chọn này dùng làm vẽ nhiều giác lúc biết trưóc nửa đường kính đường tròn nội tiếp nhiều giác (Hình V – 06). (Xác định khoảng cách từ vai trung phong đến trung điểm một cạnh của nhiều giác).

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : Nhập số cạnh của nhiều giác – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn trọng điểm của đa giác (Hình V – 92).Enter an option : C – ENTERSpecify radius of circle: Nhập giá bán trị bán kính đường tròn nội tiếp nhiều giác – ENTER
*

-Ví dụ: Vẽ nhiều giác đều phải sở hữu 6 cạnh, nửa đường kính đường tròn nội tiếp đa giác = 20.

Command: POLYGON (POL) – ENTERPOLYGON Enter number of sides : 6 – ENTERSpecify center of polygon or : Kích chọn điểm P (Hình 9).Enter an option : C – ENTER

Specify radius of circle: 20 – ENTER

*