Ở nội dung bài viết hôm nay mình đang hướng dẫn các bạn các bước tiến hành trộn thư theo yêu cầu 2 thư trên cùng 1 trang giấy.

Yêu Cầu: họ cũng phải chuẩn bị dữ liệu danh sách file Excel với 1 file mẫu mã thư Word.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Video hướng dẫn


Bài gợi ý trộn thư, trộn văn bạn dạng Mail Merge theo yêu cầu đã kết thúc. Chúc các triển khai các vấn đề còn sót lại liên quan đế mail merge thành công xuất sắc ạ.