Bạn đã xem: Cách Tính dân số Trung Bình Đạt 97,3 Triệu Người, biện pháp Để Tính Mật Độ Dân Số: 10 cách (Kèm Ảnh) tại quartetpress.com
*
*
*

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG

I. DÂN SỐ

1. Số lượng dân sinh trung bình

Là số lượng dân số tính bình quân mang lại cả một thời kỳ, được xem theo một số cách thức thông dụng như sau:

– Nếu chỉ có số liệu tại nhị thời điểm (đầu và cuối của thời kỳ ngắn, thường là một năm) thì áp dụng công thức sau:

vào đó: Ptb: Dân số trung bình;

P0: Dân số đầu kỳ;

P1: Dân số cuối kỳ.

Bạn đang xem: Cách tính dân số trung bình

Đang xem: bí quyết tính dân sinh trung bình

– Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm cách đều nhau thì thực hiện công thức:

Ptb

=

P0

+ P1

+ ….

+ Pn-1 +

Pn

2

2

n

Trong đó: Ptb : Dân số trung bình;

P0,1,…,n: Dân số ở các thời điểm 0, 1,…, n

n : Số thời điểm cách đều nhau.

– Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm ko cách đều nhau, áp dụng công thức:

Ptb

=

Ptb1t1 + Ptb2t2+ …. + Ptbntn

∑ti

Trong đó: Ptb1: Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ nhất;

Ptb2: Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ 2;

Ptbn: Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ n;

ti : Độ dài của khoảng thời gian thứ i.

2. Tỷ số giới tính của dân số: Được xác định bằng số phái mạnh trên 100 số thanh nữ của một tập phù hợp dân số, tính theo cách làm sau:

Tỷ số giới tính của dân số(%)

=

Số nam

x 100

Số nữ

3. Tỷ số giới tính của trẻ nhỏ mới sinh: Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh (còn call là tỷ số giới tính khi sinh) phản ánh sự cân bằng giới tính của số trẻ nhỏ mới sinh trong một thời kỳ. Tỷ số nam nữ của trẻ em mới sinh là số nhỏ nhắn trai tính bình quân trên 100 nhỏ xíu gái new được hình thành trong kỳ:

Tỷ số nam nữ của

trẻ em bắt đầu sinh

=

Tổng số nhỏ bé trai bắt đầu sinh trong kỳ

x 100

Tổng số bé gái new sinh vào kỳ

4. Tỷ suất sinh thô: Là một vào những chỉ tiêu đo lường mức sinh của dân số. Là một trong nhị thành phần của tăng tự nhiên dân số, tỷ suất sinh thô lớn hay nhỏ có ảnh hưởng lớn đến quy mô, tổ chức cơ cấu và tốc độ tăng thêm dân số.Tỷ suất sinh thô cho biết cứ 1000 dân, bao gồm bao nhiêu trẻ hình thành sống vào năm.

Trong đó: B: Tổng số sinh trong năm;

P: Dân số trung bình (hoặc dân số giữa năm).

5. Tổng tỷ suất sinh: Tổng tỷ suất sinh (TFR) là số nhỏ đã ra đời sống tính bình quân trên một thiếu nữ (hoặc một đội phụ nữ) nhìn trong suốt thời kỳ sinh đẻ trường hợp người thiếu nữ (hoặc đội phụ nữ) kia tuân theo các tỷ suất sinh đặc trưng của một năm, đã mang lại trong suốt thời kỳ sinh đẻ (nói biện pháp khác là giả dụ chị ta trải qua các tỷ suất sinh đặc trưng của những thiếu phụ 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi…, cho đến 49 tuổi).

Trong đó:

BX: Tổng số trẻ xuất hiện sống đã đăng ký trong kỳcủa những bà mẹ (x) tuổi;

X : Là khoảng tuổi 1 năm

WX: Là số phụ nữ (x) tuổi tất cả đến thân năm tính toán.

Các tỷ suất sinh đặc thù theo tuổi được cùng dồn trường đoản cú x=15 tời 49.

Trong thực tế, tổng tỷ suất sinh được tính bằng phương thức rút gọn gàng hơn. Vào trường hợp tỷ suất sinh đặc thù được tính mang đến nhóm 5 độ tuổi thì chỉ số (i) biểu thị các khoảng cách 5 tuổi, như 15-19, 20-24, …,45-49. Lúc đó:

Trong đó:

Bi : Tổng số trẻ có mặt sống đã đăng ký trong kỳ của không ít bà thuộc nhóm tuổi (i);

i : Là khoảng chừng 5 độ tuổi liên tiếp;

Wi: Là số thiếu phụ cùng team tuổi bao gồm đến giữa năm tính toán.

Hệ số 5 trong bí quyết trên nhằm mục tiêu áp dụng mang đến tỷ suất bình quân của tập thể nhóm 5 lứa tuổi liên tiếp làm sao để cho TFR sẽ tương xứng với tổng những tỷ suất đặc trưng từng lứa tuổi nêu trong bí quyết trên.

6. Tỷ suất bị tiêu diệt thô: Là một trong nhì thành phần của tăng tự nhiên dân số, tỷ suất chết thô lớn hay nhỏ có ảnh hưởng lớn đến quy mô, tổ chức cơ cấu và tốc độ tăng thêm dân số. Tỷ suất chết thô mang đến biết, cứ 1000 dân, có bao nhiêu người bị chết trong kỳ.

Trong đó: D: Tổng số fan chết trong năm;

P: Dân số trung bình (hoặc dân số giữa năm).

7. Xác suất tăng số lượng dân sinh tự nhiên: Tỷ lệ tăng dân số thoải mái và tự nhiên là nút chênh lệch thân số sinh cùng số bị tiêu diệt so với dân số trung bình trong kỳ nghiên cứu, hoặc bởi hiệu số thân tỷ suất sinh thô cùng với tỷ suất chết thô của dân số trong kỳ.

Trong đó: NIR: xác suất tăng số lượng dân sinh tự nhiên

B : Số sinh vào năm

D : Số chết trong năm

Ptb : dân số trung bình (hoặc số lượng dân sinh có cho 1 mon 7) của năm

II. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

1. Lực lượng lao động: Lực lượng lao đụng (hay nói một cách khác là dân số vận động kinh tế hiện tại tại) bao hàm những fan từ 15 tuổi trở lên trên có việc làm (đang làm cho việc) và những người dân thất nghiệp vào thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời khắc quan sát).

2. Số lao rượu cồn đang làm việc trong nền khiếp tế: Dân số có bài toán làm/làm việc bao gồm những bạn từ 15 tuổi trở lên trong khoảng thời hạn tham chiếu (một tuần), thuộc một trong các loại sau đây:

2.1. Thao tác làm việc được trả lương/trả công

Làm việc: những người trong thời gian tham chiếu đã làm một số quá trình để được trả lương hoặc trả công bằng tiền hay hiện vật;

Có việc làm mà lại không có tác dụng việc: những người dân hiện đang xuất hiện việc làm, nhưng mà trong khoảng thời gian tham chiếu đang trong thời điểm tạm thời nghỉ bài toán nhưng vẫn đang còn những tín hiệu còn thêm bó với việc làm của họ (vẫn được trả lương/trả công, được đảm bảo sẽ quay trở lại làm việc, có thoả thuận trở lại thao tác làm việc sau khi trú tạm thời, v.v…).

2.2. Tự có tác dụng hoặc có tác dụng chủ.

2.3. Xử lý một số trong những trường hợp sệt biệt: những người có câu hỏi làm được trả lương/trả công cơ mà đang ngủ việc trong thời điểm tạm thời vì bé đau, nghỉ lễ hoặc nghỉ hè; do bãi thực hoặc dãn thợ; nghỉ trong thời điểm tạm thời để học tập, tập huấn; nghỉ theo chính sách thai sản, con bé hoặc tổ chức lại sản xuất; vì thời ngày tiết xấu, máy móc hiện tượng bị hỏng hỏng, thiếu nguyên/nhiên liệu, v.v… toàn bộ các trường hợp này gần như coi như có vấn đề làm/làm việc.

Những bạn tự làm/làm công ty được coi là “có vấn đề làm” giả dụ trong thời gian nghỉ câu hỏi tạm thời, đơn vị chức năng nơi họ làm việc hoặc đơn vị mà họ thống trị vẫn tiếp tục hoạt động và họ vẫn được tiếp tục thao tác làm việc trong thời hạn tới.

Những bạn giúp việc gia đình được trả công cũng được xếp vào team “tự làm/làm chủ”, tức thị không khác nhau số giờ mà người ta đã thao tác trong khoảng thời gian tham chiếu (07 ngày qua).

Những người tập sự hay học nghề được chi trả bởi tiền giỏi hiện vật được xếp vào đội “được trả lương/trả công”.

Xem thêm: Phim "Vòng Eo 56" Cũng Có Số Phận Như Ngọc Trinh Vậy!, “Vòng Eo 56”

3. Phần trăm thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp là chỉ tiêu biểu hiện tỷ lệ so sánh số người thất nghiệp với lực lượng lao động (tổng dân số hoạt động kinh tế) vào kỳ.

Do đặc thù của nền gớm tế, tỷ lệ thất nghiệp của nước ta thường được xem cho quanh vùng thành thị theo bí quyết sau:

EXPLANATION OF TERMINOLOGY, content AND CALCULATION

METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS ON

POPULATION and LABOUR

I. POPULATION

1. Average population

Average population is the average number of people for an entire period, calculated by several the following methods:

If data is available at two time points (base và end of the short term, usually a year), then use the following formula:

Where: Ptb : Average population;

P0 : Population at the base period;

P1 : Population at the ending period.

If data is available at times evenly, then use the formula:

Ptb

=

P0

+ P1

+ ….

+ Pn-1 +

Pn

2

2

n

Where: Ptb : Average population;

P0,1,…,n : Population at time points of 0, 1,…, n;

n : Number of equal time points.

If data are available at times unequal spaces, using the formula:

Ptb

=

Ptb1t1 + Ptb2t2+ …. + Ptbntn

∑ti

Where: Ptb1 : Average population of the first duration;

Ptb2 : Average population of the second duration;

Ptbn : Average population of the nth duration;

ti : Length of the nth duration.

2. Rất đẹp ratio of population

đẹp ratio of population is determined by the number of males per 100 females of a phối of population, by the following formula:

3. đẹp ratio of newborns

đẹp ratio of newborns (also known as the đẹp nhất ratio at birth) reflects the balance of the đẹp mắt of newborns in a period. đẹp ratio of newborns is calculated as the average number of boys per 100 girls who were born in the period:

4. Crude birth rate

Crude birth rate is one of the indicators measuring the fertility of the population, is one of the two components of natural population increase. High or low value of crude birth rate can greatly affect the size, structure và population growth rate. Crude birth rate indicates that every 1000 people, how many live births are in the year.

Where: B : Total live births in the year;

p : Average population (or mid-year population).

5. Total fertility rate

Total fertility rate (TFR) can be understood as the average number of live births that would be born to a woman (or a group of women) over her (their) childbirth lifetime if she (or a group of women) experienced age specific fertility rates observed in the year during reproductive period (in other words if she experienced age specific fertility rates of women aged 15, 16, 17, …, until 49).

Where: Bx : Number of live births registered in the year of women aged (x),

x : One-year age interval;

Wx: Number of women aged (x) at the calculation mid-year.

Age specific fertility rates are accumulated from x =15 to x =49.

In fact, the total fertility rate is calculated by the abridged method. In case the age specific fertility rates are calculated for 5-year age groups, index of (i) represents the 5-years interval of age, such as 15-19, 20-24, … , 45-49. Meanwhile:

Where: Bi : Number of live births registered in the year of women in the age group (i);

i : Successive 5-year age interval;

Wi: Number of women in the same age group (i) at the calculation mid-year.

Factor of 5 in the above formula is applied for the average rate of successive 5-year age group so that the TFR will be commensurate with the age specific fertility rates described in the above formula.

6. Crude death rate

Crude death rate is one of the two components of natural population increase. High or low value of crude death rate can greatly affect the size, structure và population growth rate. Crude death rate indicates that every 1000 people, how many deaths are in the year.

Where: CDR : Crude death rate;

D : Total of deaths in the year;

Ptb : Average population (or mid-year population).

II. LABOUR FORCE & EMPLOYMENT

1. Labour force

Labour force (also known as the currently economically active population) include employed persons aged 15 & over (working) và the unemployed persons in the reference period (7 days prior to lớn the observed time point).

2. Employed population in the economy

Employed population (working) includes persons aged 15 & over in the reference period (one week), belonging lớn one of the following categories:

2.1. Wage/salary workers

Wage workers (employees): persons did some work paid in cash or in kind in the reference period;

Employed but not working: persons who are currently employed, but in the reference period those are temporarily absent from work but there are still signs attached lớn their work (still being paid salary/wage, guaranteed lớn return khổng lồ work, have agreed khổng lồ return to lớn work after a temporary absence, etc. ..).

2.2. Own tài khoản workers or employers

2.3. Processing some special cases

Wage/salary workers are temporarily absent from work due lớn illness, holidays or summer vacation; strike or softened by the worker; temporary leave to lớn study, training; leave as maternity, the sick children or reorganize production; due to lớn bad weather, machine tool damage, lack of raw/fuel, etc. All of these cases are considered as employing/working.

Own trương mục workers/employers are considered as “employed” if in the temporary time for off work, units where they work or that they own continues to be active and they still continue to lớn work in the future.

Paid family workers are classified as “self-employed/employed”, meaning that regardless of the number of hours they worked during the reference period (past 07days).

Apprentices or trainees who are paid in cash or in kind are classified as “wage/salary workers”.