GIỚI THIỆU TIN TỨC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Bạn đang xem: Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất 2021

*

*

Xem thêm: 13 Bài Xã Luận Về Ngày 20-11, Tổng Hợp Những Bài Xã Luận Ngắn Về 20 Tháng 11

*

*


*
*
*

 Người lao đụng tham gia BHXH nên sau một năm nghỉ câu hỏi hoặc fan tham gia BHXH từ nguyện sau một năm không thường xuyên tham gia đóng góp BHXH và một số trong những trường hợp khác (chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu) có yêu mong thì được nhận BHXH một lần. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn cách tính mức tận hưởng BHXH một lượt như sau:

*

Theo nguyên lý tại Khoản 2 Điều 60 lý lẽ BHXH năm 2014, mức hưởng trọn BHXH một lần tính theo số năm vẫn đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang đến những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH mang đến những năm đóng từ năm năm trước trở đi;

c) ngôi trường hợp thời hạn đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng trọn BHXH ngay số tiền đã đóng, mức buổi tối đa bởi 02 mon mức trung bình tiền lương tháng đóng BHXH. Mức tận hưởng BHXH một lượt không bao hàm số tiền công ty nước hỗ trợ đóng BHXH từ bỏ nguyện. (trừ những người bị mắc bệnh nguy hại đến tính mạng).

Ví dụ:

Một công nhân A tạo nên công ty B và bao gồm tham gia BHXH bắt buộc từ tháng 01/2013 đến tháng 7/2016. Công nhân A đã nghỉ việc trong tháng 8/2016. Tháng 9/2017, người công nhân A hy vọng nhận tiền BHXH một đợt thì công nhân A sẽ nhận được tổng số tiền bao nhiêu?

Được biết, thời hạn đóng bảo hiểm của người công nhân A như sau:

- từ thời điểm tháng 01/2013 mang đến tháng 12/2013, nút lương đóng BHXH là: 1.200.000đ

- từ thời điểm tháng 01/2014 mang đến tháng 9/2014, mức lương đóng BHXH là: 1.445.000đ

- từ thời điểm tháng 10/2014 đến tháng 12/2014, nút lương đóng góp BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2015 đến tháng 6/2015: Nghỉ ko lương, không đóng góp BHXH

- từ thời điểm tháng 07/2015 mang lại tháng 12/2015, nấc lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ tháng 01/2016 đến tháng 02/2016: nút lương đóng BHXH là: 2.140.000đ

- từ thời điểm tháng 03/2016 đến tháng 07/2011 2016, nấc lương đóng góp BHXH là: 2.515.000đ

- từ tháng 01/2013 cho tháng 12/2013 (12 tháng):

1.200.000 x 12 x 1,08  = 15.552.000 đồng.

- từ tháng 01/2014 cho tháng 09/2014 (9 tháng):

1.445.000 x 9 x 1,03 = 13.395.150 đồng

- từ thời điểm tháng 10/2014 mang lại tháng 12/2014 (3 tháng):

2.140.000 x 3 x 1,03 = 6.612.600 đồng

- từ thời điểm tháng 07/2015 đến tháng 12/2015 (6 tháng):

2.140.000 x 6 x 1,03 = 13.225.200 đồng

- từ tháng 01/2016 cho tháng 02/2016 (02 tháng):

2.140.000 x 2 x 1.00 = 4.280.000 đồng

- từ tháng 03/2016 mang lại tháng 07/2016 ( 5 tháng):

2.515.000 x 5 x 1.00 = 12.575.000 đồng

Tổng thời gian là: 12 + 9 + 3 + 6 + 2 + 5 = 37 tháng.

          tổng vốn lương đóng góp BHXH của công nhân A là:

15.552.000 + 13.395.150 + 6.612.600 + 13.225.200 + 4.280.000 + 12.575.000 = 65.639.950 đồng