Nếu trước đây gõ văn bản chỉ có thể thao tác trên máy tính, bây giờ mọi người có thể ngồi cầm điện thoại và đánh máy hoàn toàn một bài viết hoặc một bài luận cho công việc. Ứng dụng Word là một trong những ứng dụng điển hình để giúp bạn làm điều này. Trong bài viết này, Techcare sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng word trên điện thoại iPhone và Android để hỗ trợ công việc.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trên đây là những chia sẻ của Techcare về cách sử dụng Word trên điện thoại. Chúng tôi mong rằng với các chia sẻ này sẽ hữu ích cho bạn và giúp bạn có thể dụng được các tính năng của Word trên điện thoại.