Biển kiểm soát điều hành xe cơ giới (hay nói một cách khác tắt là hải dương số xe) là tấm biển lớn gắn trên mỗi xe được phòng ban công an cấp. Dưới đấy là danh sách hải dương số xe pháo dân sự 64 tỉnh giấc thành.


Biển số xe của 64 tỉnh thành theo sản phẩm tự

Biển số 11 sinh sống đâu, của tỉnh nào ?

Cao Bằng

Biển số 12 sống đâu, của tỉnh làm sao ?

Lạng Sơn

Biển số 14 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh nào ?

Quảng Ninh

Biển số 15, 16 ở đâu, của tỉnh nào ?

Hải Phòng

Biển số 17 sinh sống đâu, của tỉnh như thế nào ?

Thái Bình

Biển số 18 sống đâu, của tỉnh nào ?

Nam Định

Biển số 19 ở đâu, của tỉnh nào ?

Phú Thọ

Biển số 20 ở đâu, của tỉnh nào ?

Thái Nguyên

Biển số 21 sống đâu, của tỉnh làm sao ?

Yên Bái

Biển số 22 sinh hoạt đâu, của tỉnh nào ?

Tuyên Quảng

Biển số 23 sinh sống đâu, của tỉnh như thế nào ?

Hà Giang

Biển số 24 sinh sống đâu, của tỉnh như thế nào ?

Lào Cai

Biển số 25 sinh hoạt đâu, của tỉnh làm sao ?

Lai Châu

Biển số 26 sống đâu, của tỉnh như thế nào ?

Sơn La

Biển số 27 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh như thế nào ?

Điện Biên

Biển số 28 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh nào ?

Hòa Bình

Biển số 29, 30, 31, 32, 33, 40 sinh hoạt đâu, của tỉnh làm sao ?

Hà Nội

Biển số 34 sinh hoạt đâu, của tỉnh làm sao ?

Hải Dương

Biển số 35 ở đâu, của tỉnh làm sao ?

Ninh Bình

Biển số 36 sinh sống đâu, của tỉnh làm sao ?

Thanh Hóa

Biển số 37 sống đâu, của tỉnh nào ?

Nghệ An

Biển số 38 nghỉ ngơi đâu, của tỉnh làm sao ?

Hà Tĩnh

*

Biển số 43 sinh hoạt đâu, của tỉnh nào ?

Đà Nẵng

Biển số 47 nghỉ ngơi đâu, của tỉnh nào ?

Đak Lak

Biển số 48 sinh hoạt đâu, của tỉnh làm sao ?

Đak Nông

Biển số 49 ngơi nghỉ đâu, của tỉnh nào ?

Lâm Đồng

*

Biển số 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 làm việc đâu, của tỉnh như thế nào ?

Thành phố hồ chí minh (tphcm)