Mẫu 9: Báo cáo thành tích đề nghị khuyến mãi ngay thưởng (hoặc truy tìm tặng) Huân chương được cho cán bộ tất cả quá trình cống hiến hoặc qua các giai đoạn bí quyết mạng doc


Bạn đang xem: Bìa báo cáo thành tích cá nhân

*

Mẫu 10: Báo cáo thành tích đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu hero cho cá nhân có thành tích đặc biệt quan trọng xuất sắc trong thời kỳ đổi mới doc


*

Mẫu 11: Báo cáo thành tích đề xuất phong tặng ngay danh hiệu nhân vật cho tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc đẹp trong thời kỳ đổi mớ docx


*

Xem thêm: Truyện Tranh Hiệp Khách Giang Hồ Chap 561, Hiệp Khách Giang Hồ: Chapter 560

Mẫu 12: Báo cáo thành tích đề nghị tặng kèm thưởng Huân chương, bởi khen của Thủ tướng chủ yếu phủ, bằng khen cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương docx


*

*

... NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc Tỉnh (thành phố), ngày … tháng … năm…. BÁO CÁO THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (2) (Mẫu báo cáo này áp dụng cho cá nhân) I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - ... đóng góp dấu) NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH (Ký, ghi rõ họ với tên) XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN (Ký, đóng góp dấu) XÁC NHẬN CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI (Ký, đóng dấu) 1 Báo cáo thành tích 05 năm trước ... Mẫu số 2: Báo cáo thành tích Huân chương; bởi khen của Thủ tướng bao gồm phủ; chiến sỹ thi đua toàn quốc; Chiến...

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH gia nhập xMẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH thâm nhập XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG TỈNH NGHỆ AN


... Mẫu số 2b. Báo cáo thành tích thâm nhập xét tặng kèm Giải thưởng môi trường thiên nhiên tỉnh tỉnh nghệ an (dành cho cá nhân) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH ... đối với cộng đồng: 4. Tính sáng sủa tạo: xác thực của cơ quan ban ngành cấp phường, người viết báo cáo ...