*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Hà Nội T & T: Nguyễn Hồng Tiến (14) 29’, Nguyễn Ngọc Duy (21) 75’ đo lường và thống kê trận đấu: Nguyễn Văn Nhật tính toán trọng tài: Lương thế Tài Trọng tài chính: Nguyễn Trọng Thư những trợ lý: nai lưng Thanh Liêm, Nguyễn Phong Vũ Trọng tài lắp thêm tư: è cổ Trung Hiếu. Khán giả: 16.000 người.