Bấm Độn Trong Lòng Bàn Tay

Tháng 1: ngày 14, 22. (ngày âm lịch)Tháng 2: ngày 12, 21.Tháng 3: ngày 12.Tháng 4: ngày 11, 19.Tháng 5: ngày 10, 18.Tháng 6: ngày 9, 17.Tháng 7: ngày 8, 16.Tháng 8: ngày 7, 8.Tháng 9: ngày 14, 22.Tháng 10: ngày 21, 23.Tháng 11: ngày 12, 20.Tháng 12: ngày 22, 27.

Bạn đang xem: Bấm độn trong lòng bàn tay

Bấm độn trong lòng bàn tay.

*

Khi nào thì nên độn.

– Khi nào động lòng thắc mắc một việc gì đó.– Khi phải lên đường bất đắc dĩ.– Lúc quân đội bị vây cần phải đánh ra.– Có người lạ mặt đến nhà, ta chưa hiểu lợi hại ra sao.– Phải đi cầu quý nhân giúp ta.– Bị bệnh cần biết có khỏi hay không.Còn nhiều việc khác cần đến là độn, nhưng đừng bao giờ độn vì chuyện tầm bậy vì có độn cũng không linh nghiệm.

Vị trí khởi điểm.

Bắt đầu phải căn cứ mà bấm điểm khởi hành:– Tháng 1 hay tháng 9 thì bắt đầu từ cung Sửu kể là mùng 1.– Tháng 2 hay tháng 8 thì bắt đầu từ cung Tý kể là mùng 1.– Tháng 3 hay tháng 7 thì bắt đầu từ cung Hợi kể là mùng 1– Tháng 5 thì bắt đầu từ cung Dậu kể là mùng 1.– Tháng 4 hay tháng 6 thì bắt đầu từ cung Tuất kể là mùng 1.– Tháng 11 thì bắt đầu từ cung Mão kể là mùng 1.– Tháng 10 hay tháng 12 thì bắt đầu từ cung Thân kể là mùng 1.

Cách Bói.

– Vị trí chánh và phụ của Thiên Cương:

Thiên Cương gia Mạnh:Vị trí chính của Thiên Cương là Tý Ngọ Mão Dậu, khi nào bấm quẻ dừng lại đúng vào 1 trong 4 cung đó thì quẻ bói đó được gọi là quẻ “Thiên Cương gia Mạnh”.

Thiên Cương gia Trọng:Khi nào bấm quẻ dừng lại ở quá vị trí chính của Thiên Cương 1 cung thì gọi là quẻ “Thiên Cương gia Trọng” tức là nhằm vào các cung: Thìn, Tuất, Sửu, Mùi.)

Thiên Cương gia Qúy:Nếu bấm quẻ dừng lại quá chỗ vị trí chính của Thiên Cương 2 cung thì gọi là quẻ “Thiên Cương gia Qúy” tức là nhằm các cung Dần, Thân, Tỵ, Hợi.

Hà Khôi, Đăng Minh, Thuần Hậu:Đây là 3 danh từ đặc biệt: Thiên Cương gia Mạnh ở Tý gọi là Hà Khôi, Thiên Cương gia Trọng ở Sửu là Đăng Minh, Thiên Cương gia Qúy ở Dần là Thuần hậu.

– Thí dụ 1: Ngày 3 tháng giêng, giờ Thìn, có người nhờ bói quẻ cầu tài.Bấm từ cung Sửu là mùng 1 đến mùng 3 và dừng lại ở cung Mão.Từ cung Mão kể là giờ Tý và tính đến giờ Thìn thì dừng lại ở cung Mùi.Mùi là vị trí Thiên Cương gia Trọng.

– Thí dụ 2: Ngày 20 tháng 5, giờ Thân, có người nhờ bói quẻ về _tìm người, chờ người.Từ cung Dậu là mùng 1 bấm đến ngày 20 thì dừng lại ở cung Thìn.Từ cung Thìn là giờ Tý bấm đến giờ Thân thì dừng lại ở cung Tý.Tý là vị trí Thiên Cương gia Mạnh.

Bài giải các quẻ bói Thiên Cương.

Xem thêm: Bài 45 - Sinh Sản

Bói cầu tài.Thiên Cương gia Mạnh cầu không xong.Gia Trọng cầu được cũng còn chậm.Gia Qúy hễ cầu được thỏa lòng. Từ phương Đông đến ấy may mắn.

Bói chờ tin người đi.Thiên Cương gia Mạnh ngóng hoài công.Gia Trọng : nữa đường đã sắp tới.Gia Qúy: người sắp đến rồi đây. Nếu mình cần đi khỏi cần đợi.

Bói ra đi. (trường hợp mình đi)Thiên Cương gia Mạnh đừng nên đi.Gia Trọng : giữa đường gặp vui vẻ.Gia Qúy: đi ngay còn chờ gì. Thời giờ là quý đừng chậm trễ.

Bói giao dịchThiên Cương gia Mạnh bất như ý.Gia Trọng : cứ làm không đáng lo.Gia Qúy: nên công nên việc đấy. Không gì cản trở, hãy tin nhau.

Bói buôn bánGia Mạnh: đừng ham, lỗ lại buồn.Gia Trọng: thường thường không đáng kể.Gia Qúy: lời hơn.

Bói mất đồ:Gia Mạnh: chắc không mất.Gia Trọng: còn tìm lâu mới ra.Gia Qúy: khó lòng lấy lại được. Kẻ gian tẩu tán đến nơi xa.

Bói thưa kiện:Gia Mạnh: lôi thôi được giải hòa.Gia Trọng: đối phương không đuối lý.Gia Qúy: thắng về ta.

Bói máy mắt:Gia Mạnh: điềm không hay. Ắt lo tai vạ ở bên ngoài.Gia Trọng: bạn thân qúy khách tới.Gia Qúy: phát tài.

Bói bệnh tật:Gia Mạnh: người đau nặng.Gia Trọng: đau thường chẳng phải lo.Gia Qúy: thuốc thang e khó lắm. Cầu thần lễ Phật thử xem sao.

Bói sinh con:Gia Mạnh: đẻ con trai.Gia Trọng: phen này đẻ con gái.Gia Qúy: đáng lo cho sản phụ. Phải mau van vái kẻo nguy.

Điều cần nhớ:Phép bói này rất linh nghiệm nhưng phải nhớ tránh những ngày không vong.