BÀI TỤNG KINH CẦU AN

GIỚI THIỆU TU HỌC ghê SÁCH PHÁP ÂM video NGHIÊN CỨU các mảng không giống HÌNH ẢNH
Con quỳ lạy Phật hội chứng minh,Hai mặt hàng Phật tử tụng kinh ước nguyền,Cầu cho thí chủ hiện tiền,Nội gia quyến thuộc bình an điều hòa,Thọ trường hưởng phước thanh nhàn ca,Phổ Môn ghê tụng trong công ty thảnh thơi.Quan Âm phò hộ vui chơi,Mười nhì câu nguyện độ đời đề nghị danh,Thiện nam tín cô gái lòng thành,Ăn chay niệm Phật làm lành vái van.Quan Âm xem xét cụ gian,Rước fan chìm nổi mười phương phiêu trầm,Mau mau niệm Phật quan tiền Âm,Tai qua nạn ngoài định trung tâm sáng lòa,Ðương cơn lửa cháy đốt ta,Niệm danh nhân tình Tát hóa ra sen vàng.Gió Ðông đi biển cả chìm thuyền,Niệm danh tình nhân Tát sóng tan không còn liền.Tà ma quỉ báo khùng điên,Niệm danh nhân tình Tát khỏe khoắn liền khôn ngoan.Vào rừng cọp rắn nghinh ngang,Niệm danh nhân tình Tát nó càng chạy xa.Tội tội nhân ngục buổi tối khảo tra,Quan Âm tưởng niệm thả ra vơi nhàng.Bị trù bị ếm mê mang,Quan Âm niệm niệm vái van tịnh bình.Quan Âm thọ cam kết làm tin,Tùy duyên thuyết pháp độ mình không còn mê.Nương theo tình nhân Tát trở về,Thấy mình ngồi gốc nhân tình đề tương tự in,Tay cầm thai nước tịnh bình,Tay núm nhành liễu quang đãng minh thân vàng,Cam lồ rưới khắp rứa gian,Tốt tươi giá lạnh mười phương thanh nhàn.Quan Âm cứu giúp hết tai nàn,Ðộ đời an lạc mười phương thái bình,Quan Âm điểm đạo độ mình,Quan Âm người tình Tát minh chứng độ đời.

Bạn đang xem: Bài tụng kinh cầu an

- Trích từ bỏ "Kinh Nhựt Tụng" đơn vị in Sen đá quý - sài gòn 1970 và "39 bài bác sám nghĩa " của mê say Thiện trung tâm - Sađéc 1961.SÁM CẦU AN (II)Cúi đầu làm cho lễ Bổn sư,Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nàn tai.Lại mong Quan Âm Như lai,Tầm thanh cứu vãn khổ hằng ngày chúng sinh.Cõi đời tật dịch tử sanh,Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều.Sáng ra tự sớm đến chiều,Biết bao tai nạn không hề ít tử sanh,Thấy đời liệt liệt oanh oanh,Miễng mồi phú quí sự nghiệp tạo thành.Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,Cầu xin cứu vớt khổ ban lành nhân dân,Chúng nhỏ lễ bái quan Âm,Xót thương cứu khổ trường đoản cú tâm đại dương trần.Tay chũm dương liễu ân cần,Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ,Cúi đầu sanh tử mơ hồ,Phù du cõi tạm cơ đồ vật lửa thiêu.Hàng ngày tai nạn đáng tiếc rất nhiều,Cầu Ngài cứu vãn khổ mơi chiều hóa thân,Ðộ đời bách tính vạn dân,Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.Cha sanh bé thảo dưỡng nuôi,Mẹ hiền đức độ khiến xui có tác dụng lành,Nhà nhà an lạc tịnh thanh,Bốn mùa tám ngày tiết hóa sinh thuận hòa.Nhân dân lạc nghiệp âu ca,Hòa bình nắm giới, non sông an lành,Tránh điều trái báo sát sanh,Tìm con đường đạo đức cha lành ưng ý Ca.Tụng khiếp niệm Phật Di Ðà,Cầu mang đến baù tánh toàn gia an lành.Hiện chi phí phước trái viên thành,Khắp cả nam nữ giới tâm sanh hiền hậu từ,Mọi người tật bệnh dịch tiêu trừ,Noi theo Chánh pháp Bổn sư tu hành.Chúng nhỏ lễ bái chí thành,Nguyện mau thoát khỏi tử sinh luân hồi.Cõi đời nhức đầu khó xử lắm ôi,Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.Nam tế bào Tịnh độ Lạc bang,Dắt dìu môn đệ Tây phang mau về.- Trích gớm Nhật Tụng, miếu Hoằng Pháp xb, Sàigòn, 1971SÁM DƯỢC SƯ CẦU TIÊU TAI(Sám tán cầu an 3)
Lòng thành đệ tử xin cầuNhờ ơn đức Phật cứu giúp âu tai nànVì trong bách tính chẳng anNương khiếp công đức lập bọn Dược SưNguyên do những khổ bấy chừThảm mến dân bọn chúng quá ư nhức lòngChẳng nài tất cả của thuộc khôngNgày tối lạy Phật ra công khẩn cầuNguyện mang lại khắp cả đâu đâuNhơn nhơn xứ xứ sút sầu giảm loNhà nhà nạp năng lượng mặc ấm noHưởng phần thăng hoa đồng lo tu hànhBiết đời khử diệt sinh sanhCó không không tồn tại tan tành đổi thayKhác làm sao như gió như mâyNhư sương như điển hiện nay rõ ràngÐó là lẽ sự cầm gianMau mau tránh ngoài tầm lối chơn tuNguyện theo chánh pháp vô dưHoàn toàn ngừng khổ đồng chư Phật đàPhân thân qua cõi Ta bàTừ bi tiếp độ phần đa là bọn chúng sanhNguyện cho bách tính tu hànhÐồng về cực lạc đồng sanh sen vàngNam mô tịnh độ Lạc bangChứng minh đệ tử Tây phang mau về.

Xem thêm: Tránh Thai Tự Nhiên Bằng Cách Tranh Thai Theo Chu Ky Kinh Nguyệt Không Đều

-Trích soạn theo "Pháp Môn Tu Tịnh Ðộ" - miếu Ðại Giác ấn hành Sàigòn 1974.SÁM CẦU TẬT BỆNH TIÊU TRỪ(Sám tán cầu an lành 4)
Cúi đầu lễ Phật Di ÐàDược Sư hải hội thuộc là quan tiền ÂmMở khai đức rộng thậm thâmXót mến pháp giới lỗi lầm cứu giúp conThân tật dịch mỏi mòn nhức yếuVì huyễn thân triền níu nghiệp trầnChí thành lạy Phật ân cầnCầu đến tật dịch giảm lần hiểm nguyHoặc tội ác khinh khi Tam BảoMiệng hung hăng chẳng nhắc Thánh thầnTạo những oan nghiệp luân chuyển vầnNhồi căn trả quả chịu đựng phần bé đauLúc mê muội nuốm dao mổ xẻChặt thổi nấu bầm ám sát chúng sanhMón ăn uống vừa mồm ngon lànhNgày nay thọ bệnh tử sinh đáo đầuDẫy đầy oan nghiệp thẩm sâuXét ra mới biết từ rất lâu lỗi lầmKiếp chế tạo ác lung lăng không kểNay ốm đau làm lễ khẩn cầuCho tuyệt nhân quả nhiệm mầuGiống bỏ ra hưởng nấy kiêng đâu khỏi nànNay sám hối hận lập bầy cầu nguyệnÐức trường đoản cú bi linh hiển độ conNhẹ nhàng các nghiệp tiêu mònThân này ngừng hết chẳng còn nhỏ xíu đauQuả nhơn chẳng trước thời sauGẫm cơn báo ứng chậm trễ mau mấy hồiNay bé sám hối đã rồiTu hành theo Phật đền bồi tội xưaTừ nay câu hỏi ác nguyện chừaNguyện thao tác làm việc thiện phòng ngừa vọng tâmBao nhiêu oan nghiệp lỗi lầmCon xin sám hối hận thân trung tâm đêm ngàyBệnh căn qua khỏi nạn taiQuy y Tam duy trì trai tu hànhNguyện về tịnh độ Lạc thànhCầu cho thoát ra khỏi tử sanh luân hồiCõi è khổ óc lắm thôiQuyết lòng niệm Phật về ngôi sen vàngNam mô tịnh độ Lạc bangDắt dìu đệ tử Tây phang mau về.-Trích biên soạn theo "Nghi thức tụng niệm" - nát bàn Tịnh Xá ấn hành- Vũng Tàu 1970.SÁM VĂN CẦU PHÚC THỌ(Sám tán cầu an lành 5)Kính nghe thân mệnh an vui,Ý nguyện lòng tín đồ ước vọng,Nếu được tinh thần hoan hỷ,Cầu mong cuộc sống thường ngày thanh bình.Chúng nhỏ một niệm kính thành,Ngưỡng niệm mười phương cảm ứng.Nay trước Phật đài kính lễ,Lòng thành sám ân hận cầu xin.Hương dâng một nén trọng điểm linh,Nguyện ước tăng long phúc tuệ,Chúng bé sinh chỗ trần thế,Nghiệp sở hữu ở cõi Ta bà.Mẹ thân phụ công dưỡng tày trời,Ðất nước ơn sâu tựa bể,Ðời này nhân giỏi ít trồng,Kiếp thác duyên lành hạn chế.Cứ mãi vòng quanh cõi thế,Hay đâu tội phúc không lường,Nay bé tới trước Phật đường,Lễ ước mười phương sám hối.Ðệ tử xiết bao lầm lỗi,Nguyện ước ao được rửa sạch làu,Thành vai trung phong tha thiết khẩn cầu,Gia trì hướng tới đường thiện.Giập đầu dốc lòng phân phát nguyện,Ngưỡng ước ao chư Phật chứng minh,Vô lượng thường trụ Tam Bảo,Bổn Sư thích Ca Mâu Ni.Dược Sư lưu lại Ly Giáo Chủ,Ðại Bi người thương Tát cửa hàng Âm,Tổ sư Tây Thiên Ðông độ,Hết thảy Hộ pháp Thiện thần.Cùng với chư thiên bồ Tát,Kính nguyện mười phương chư Phật.Chư đại tình nhân Tát Thánh Tăng,Các ngài đức độ cao dày.Thể hiện tại lòng thương rộng lớn lớn,Cúi xin dang tay cứu vãn vớt,Chúng con ra khỏi si mê,Từ phía trên thắp lên đuốc tuệ.Phá trừ phiền óc chướng duyên,Nương đức từ bi độ thế,Phúc lành trường đoản cú lợi lợi tha,Hạnh nguyện người tình Tát độ sinh.Thọ mệnh trường sinh vui khỏe,Quyết tâm hướng về chính nghĩa,Học đòi không ngừng mở rộng từ tâm,Việc lành nhân tốt gieo mầm.Giáo pháp điều hay học hỏi,Hiện đời phúc thọ tăng long,Hạnh phúc vinh quang đãng tươi đẹp,Tinh tấn học mong nếp thiện.Văn minh cuộc sống thường ngày mạnh lành,Xa tránh thói cũ quanh quẩn quanh,Buộc ràng đã từ bao kiếp,Con nay chí thành phân phát nguyện.Bốn ơn tía cõi báo đền,Chín phẩm vãng sinh quyết định,Nguyện cầu trái đất hòa bình,Pháp giới bọn chúng sanh an lạc.Nam mô Tăng Phúc Thọ người thương Tát Ma Ha Tát- Trích biên soạn lại theo “Sớ cầu Phúc lâu miền Bắc.” Ðồng Bổn biên soạn thành sám văn 6 chữ, chùa Xá Lợi, Tp. HCM, 1998