Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect) là 1 trong 12 thì cơ phiên bản của ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Nếu như muốn học tốt tiếng đứa bạn cần biết và phân minh rõ với các thì khác. Ở bài viết này Step Up sẽ hướng dẫn đầy đủ cho các bạn cấu trúc, giải pháp sử dụng, vệt hiệu nhận biết và bài xích tập thực hành rèn luyện. Không chỉ có vậy, vào từng cách thực hiện Step Up sẽ bổ sung cả mẹo nhận ra và các lưu ý với từng trường hợp đặc trưng để các bạn học tương đối đầy đủ và gọi kiến thức thì lúc này hoàn thành tốt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về thì hiện tại hoàn thành


1. Định nghĩa thì hiện tại Hoàn Thành

Thì bây giờ hoàn thành được dùng để diễn đạt về một hành động đã ngừng cho tới thời điểm hiện nay mà không bàn về thời gian diễn ra hành rượu cồn đó.


2. Cấu trúc thì bây giờ Hoàn Thành

1. Câu khẳng định

S + have/ has + PII.

– vào đó:

* S (subject): chủ ngữ

* Have/has: trợ hễ từ

* PII: động từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Nếu công ty ngữ là I/ We/ You/ They + have

Nếu chủ ngữ là He/ She/ It + has

Ví dụ:

– She has lived here since I was born. (Cô ấy sẽ sống ở đây từ khi tôi sinh ra.)

– She has taught Spanish for 3 years. (Cô ấy sẽ dạy giờ Tây Ban Nha khoảng chừng 3 năm.)

– We have encountered many difficulties while working on that project. (Chúng tôi đã chạm chán phải rất nhiều khó khăn lúc làm dự án đó.)

2. Câu bao phủ định

S + haven’t/ hasn’t + PII.

(haven’t = have not, hasn’t = has not)

Ví dụ:

– I haven’t met each my mom for a long time. (Tôi vẫn không gặp gỡ mẹ trong một thời gian dài rồi.)

– She hasn’t come back his hometown since 2010. (Cô ấy không quay lại quê hương của chính mình từ năm 2010.)

– He hasn’t mastered French, but he can communicate. (Anh ấy không thành thạo tiếng Pháp dẫu vậy anh ấy rất có thể giao tiếp.)

3. Câu nghi vấn

Have/Has + S + PII?

Trả lời: Yes, S + have/ has.

No, S + haven’t / hasn’t.

Ví dụ:

– Have you ever travelled to Finland? (Bạn sẽ từng du ngoạn tới Phần Lan lúc nào chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t.

– Has she started the task? (Cô ấy đã ban đầu với trọng trách chưa?) -> Yes, she has./ No, she hasn’t.

– Have you finished your housework? (Bạn đã xong xuôi việc bên chưa?) -> Yes, I have./ No, I haven’t

*

Lưu ý : Ở trong số thì tiếng Anh, thì hiện tại tại ngừng và thì quá khứ đơn là 2 thì trong tổng tất cả các thì giờ đồng hồ Anh có thể chúng ta dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng. Vậy nên cần lưu ý thật kỹ để khi sử dụng thì giờ đồng hồ Anh thật phù hợp tương ứng cùng với từng văn cảnh nhé!


4. Vệt hiệu nhận biết thì lúc này Hoàn Thành

Mỗi mục ngữ pháp giờ đồng hồ Anh đều sẽ có các dấu hiệu phân biệt khác nhau để hoàn toàn có thể áp dụng phù hợp. Với thì bây giờ hoàn thành, trong câu bạn sẽ có các từ, kết cấu sau để dấn biết:

 – just, recently, lately: sát đây, vừa mới

 – already: rồi

 – before: trước đây

 – ever: đang từng

 – never: chưa từng, ko bao giờ

 – yet: chưa (dùng đến câu tủ định và câu hỏi)

– for + N – quãng thời gian: trong vòng (for a year, for a long time, …) ví dụ: for 3 months: trong khoảng 3 tháng

– since + N – mốc/điểm thời gian: từ lúc (since 1977, since March, …)

– so far = until now = up to lớn now = up to the present: cho đến bây giờ

 – in/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: vào …. Qua ( Ví dụ: During the past 5 years: vào 5 năm qua)

– so sánh hơn duy nhất + thì bây giờ hoàn thành

This is the first (second/only…) time + thì hiện tại hoàn thành

Ví dụ:

This is the first time I have eaten Banh mi in Vietnam. (Đây là lần thứ nhất tôi được ăn Bánh Mì sống Việt Nam.)This is the best champaign I have ever drink. ( Đây là loại sâm panh ngon nhất nhưng mà tôi từng uống.)This is the most delicious cake I have ever eaten. (Đây là món bánh ngon tuyệt nhất tôi từng ăn.)This is the most memorable experience I have had in my life. (Đây là kỉ niệm lưu niệm nhất mà lại tôi tất cả trong cuộc đời.)

– All day, all night, all my life (cả ngày, cả đêm, cả cuộc đời)


download 12 THÌ TIẾNG ANH – Tổng thích hợp cấu trúc, giải pháp dùng, vết hiệu nhận ra 12 THÌ để vận dụng vào những chủ điểm thi cử và tiếp xúc thực tế

5. Bài tập thì lúc này Hoàn Thành

Bài tập 1: bài xích tập thì hiện tại xong với lốt hiệu nhận ra có áp dụng since và for

I …..(study) Vietnamese for the last trăng tròn years. We…..(known) each other for 5 years. I…..(sleep) for 3 minutes now. How long you ….(learn) Japanese? I….( learn) it since 2015. She….(buy) that xe đạp for 4 months. I…..(sleep) for a long time. We…..(live) here since 2018. He already…..( read) that blog for 2 months.

Đáp án:

Have studied Have known Have slept Have….learnt/ have learnt Has bought Have slept Have lived Has read

Bài tập 2: Viết lại câu cùng với thì lúc này hoàn thành

I started cooking for the dinner 2 hours ago. This morning I was expecting a message. Now I have it. Dan didn’t have a beard before. Now he has a beard. The temperature was 22 degrees. Now it is only 15. My English wasn’t very good. Now it is better. Kim is looking for her key. She can’t find it.

Đáp án

I have cooked for the dinner for 2 hours. The message has arrived. Dan has grown a beard. The temperature has fallen. My English have improved. Kim has lost his key.

Bài tập 3: kết thúc câu với lưu ý cho sắn

1. A: do you know where Kirito is?

B: Yes, …..

Xem thêm: Giá Sony Xperia Z2 Tại Việt Nam Là Bao Nhiêu, Sony Xperia Z2

(I/just/see/him)

2. A: What time is Beruno leaving?

B: …..

(the/already/leave)

3. A: What’s in the newspaper today?

B: I don’t know …..

(I/not/read/it yet)

4. A: Is Ngoc coming khổng lồ the cinema with us?

B: No, …..

(she/already/see/the film)

5. A: Are your friends here yet?

B: Yes, …..

(they/just/arrive)

6. A: What does Tom think about your plan?

B: …..

(we/not/tell/him yet)

Đáp án: 

1. Yes, I’ve just seen him

2. She’s already left

3. I haven’t read it yet

4. No, he’s already seen the film

5. Yes, they’ve just arrived.

6. We haven’t told him yet

Bài 4: Đọc cùng viết lại câu với tự just, yet and already

1. John goes out. Five mintues later, the phone rings and the caller says ‘Can I speak khổng lồ John”

You say: I’m afraid … (go out).

2. You are eating in a restaurant. The waiter thinks you have finished & starts to take your plate away.

You say: Wait a minute! … (not/finish)

3. You are going to a hotel tonight. You phone khổng lồ seserve a table. Later your friend says, ‘Shall I phone lớn reserve a table’.

You say: No, … (do/it).

4. You know that a friend of yours is looking for a place lớn live. Perhaps he has been successful.

Ask her. You say: … ? (find).

5. You are still thinking about where to lớn go for your holiday. A friend asks: “Where are you going fot your holiday?”

You say: … (not/decide).

6. Tom went khổng lồ the bank, but a few mintues ago she returned.Somebody asks, “Is Tom still at the bank? ‘

You say: No, … (come back).

Đáp án:

2. He’s just gone out

3. I haven’t finished yet

4. I’ve already done it

5. Have you found a place lớn live yet?

6. I haven’t dicided yet

7. He’s just come back

Bài 5: lựa chọn dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

I (walk) ……………. 10km alreadyI (walk) ……………. 10km last weekI (be) ………………… late four times this week

Đáp án:

have walkedwalkedhave been

Bài 6: bài bác tập biến hóa thì hiện tại ngừng sang thừa khứ đơn

She hasn’t written to me since March. -> The last time …Mrs.Linh has taught the children in that remote village for two years -> Mrs.Linh started …Nhi and Bin have been married for seven years. -> It’s seven years …He hasn’t written to lớn me for years. -> It’s years …He hasn’t had a swim for four years. -> He last …

Đáp án:

The last time she wrote to me was in March.Mrs.Linh started to lớn teach the children in that remote village two years ago.It’s seven years since Nhi and Bin were married.It’s years since he wrote lớn me.He last had a swim was four years ago.
1000 Khoá phạt âm IPA trên tiện ích Hack óc Pro – nắm chắc 90% tất cả phiên âm đặc biệt quan trọng nhất trong giờ Anh chỉ với sau 4 giờ. Hơn 205.350 học tập viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ vào tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

Với tổng thể kiến thức về thì lúc này hoàn thành (Present Perfect) và bài bác tập thực hành trên đây, Step Up tin rằng các bạn đã nắm rõ và có thể vận dụng trơn tru tru khi sử dụng ngữ pháp tiếng Anh, kết phù hợp với vốn tự vựng của bản thân bạn hoàn toàn rất có thể giao tiếp đầy niềm tin với người bạn dạng xứ.