Bài tập về danh từ trong giờ anh kèm đáp án cụ thể giúp bạn nắm rõ hơn về kiến thức và kỹ năng liên quan đến danh từ, nâng cao kiến thức cùng patado trong nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập danh từ trong tiếng anh

I. Kiến thức và kỹ năng cần ghi nhớ về danh từ

Danh từ tiếng Anh (Noun) là một trong những trong 9 từ loại trong giờ đồng hồ Anh. Đây là đội từ loại áp dụng để chỉ một vật, một người, một tình trạng, một sự việc, một cảm xúc,… Danh tự còn được ký hiệu là (n) hoặc (N).

Ex: Jane, mirror, flip-flop, monkey,…

Vai trò:

Làm nhà ngữ trong câuLàm tân ngữ của cồn từLàm tân ngữ của giới từ

Phân loại:

*
*

II. Bài xích tập về danh từ bỏ trong tiếng anh


2. Viết dạng số các của mỗi danh từ vào ngoặc đơn để dứt câu bằng phương pháp viết sống dạng số các của mỗi danh từ trong ngoặc đơn.

1. My brother won three ______________________ (guppy) at the fair.2. Jane likes chocolate ___________________________ . (candy)3. I like ______________________ (city) better than small towns.4. Haley collects __________________________ (penny) for charity.5. I lượt thích all kinds of _________________________ (berry) on ice cream.

3. Điền vào hai khu vực trống danh từ tải và danh trường đoản cú chung

1. There are four cows. Their milk is delicious.→ The cows’ milk is delicious.2. There are two books. Their stories are similar.The _______________ _________________ are similar.3. There are four logs. Their bark is smooth.The _______________ _________________ is smooth.4. There are two toys. Their batteries are dead.The _______________ _________________ are dead.5. There are three cars. Their designs are similar.The _______________ _________________ are similar.6. There are two kittens. Their spots are black.The _______________ _________________ are black.

4. Gạch ốp chân danh trường đoản cú riêng bắt buộc viết hoa trong mỗi câu

1. My best friend moved to massachusetts.2. My mother will only buy the glide brand of dental floss.3. My all-time favorite movie is star wars.4. I have never been to lớn spain.5. Unfortunately, jane couldn’t join us today.6. Her birthday is the fourth of october.


*

Bài tập về danh từ trong giờ anh


5. đổi khác dạng số không nhiều của danh từ bỏ thành dạng số nhiều để hoàn thành mỗi câu.

Xem thêm: Xem Mật Đắng Tình Yêu - Trailer Mật Đắng Tình Yêu

1. I love the xanh ______________________. (dinosaur)2. The tree has broken ______________________ . (branch)3. My grandmother had three ___________________________ . (child)4. Bring me some ______________________ of tissue. (box)5. I drank two _______________________ of milk. (carton)6. In every war there are many _____________________ . (hero)7. Most _________________ don’t like anchovies. (person)8. Bởi vì you know an of those ______________________ ? (woman)9. I saw _______________ in the kitchen. (mouse)10. Yesterday we ate three ______________________. (lunch)

6. Viết những danh từ cụ thể (Concrete) hoặc danh trường đoản cú trừu tượng (Abstract) vào những cột đúng.

CONCRETEABSTRACT
1. The girls were filled with joy.2. That dog causes me annoyance.3. The package suggested possibilities.4. The lamp gave me much relief.5. The warm coffee offered comfort.

III. Đáp án chi tiết bài tập về danh từ trong tiếng anh


1. Anne’s2. Karen’s3. Jenny’s4. Joe’s5. Dog’s6. Jake’s7. Cat’s8. Father’s9. Quilt’s10. Man’s11. Carmen’s

1. Guppies

2. Candies

3. Cities

4. Pennies

5. Berries

3. 

2. Books’ stories3. Logs’ bark4. Toys’ batteries5. Cars’ designs6. Kittens’ spots

4. 

1. Massachusetts2. Glide3. Star Wars4. Spain5. Jane6. October

*

5.

1. Dinosaurs2. Branches3. Children4. Boxes5. Cartons6. Heroes7. People8. Women9. Mice10. Lunches

6.

CONCRETE ABSTRACT
girlsdogpackagelampcoffeejoyannoyancepossibilitiesreliefcomfort

Trên trên đây Patado đã share tới bạn một trong những dạng bài tập về danh tự trong giờ đồng hồ anh thường chạm chán giúp chúng ta cũng có thể nắm chắc hơn kiến thức phần này.

Patado vẫn luôn đồng hành cùng các bạn trong quá trình học giờ Anh, nếu khách hàng có bất kể khó khăn gì, chúng ta cũng có thể liên hệ với Patado để nhận support và tìm hiểu thêm các khóa huấn luyện tại Patado và xây dừng lộ trình học phù hợp nhất.

Đừng quên theo dõi, update và ủng hộ những nội dung bài viết bổ ích không giống của Patado nhé!


5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU
*

Patado

Patado là hệ thống tiếng Anh trực tuyến đường chuyên giảng dạy tiếng Anh online cung cấp phương án tiếng Anh cho người đi làm cho bận rộn. Patado thành công triển khai trên 8 nước nhận được sự mừng đón nhiệt tình từ học viên.