Bài tập về danh từ trong tiếng anh kèm đáp án chi tiết giúp bạn hiểu rõ hơn về kiến thức liên quan đến danh từ, nâng cao kiến thức cùng patado trong bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Bài tập danh từ trong tiếng anh

I. Kiến thức cần nhớ về danh từ

Danh từ tiếng Anh (Noun) là một trong 9 từ loại trong tiếng Anh. Đây là nhóm từ loại sử dụng để chỉ một vật, một người, một tình trạng, một sự việc, một cảm xúc,… Danh từ còn được ký hiệu là (n) hoặc (N).

Ex: Jane, mirror, flip-flop, monkey,…

Vai trò:

Làm chủ ngữ trong câuLàm tân ngữ của động từLàm tân ngữ của giới từ

Phân loại:

*
*

II. Bài tập về danh từ trong tiếng anh


2. Viết dạng số nhiều của mỗi danh từ trong ngoặc đơn để hoàn thành câu bằng cách viết ở dạng số nhiều của mỗi danh từ trong ngoặc đơn.

1. My brother won three ______________________ (guppy) at the fair.2. Jane likes chocolate ___________________________ . (candy)3. I like ______________________ (city) better than small towns.4. Haley collects __________________________ (penny) for charity.5. I like all kinds of _________________________ (berry) on ice cream.

3. Điền vào hai chỗ trống danh từ sở hữu và danh từ chung

1. There are four cows. Their milk is delicious.→ The cows’ milk is delicious.2. There are two books. Their stories are similar.The _______________ _________________ are similar.3. There are four logs. Their bark is smooth.The _______________ _________________ is smooth.4. There are two toys. Their batteries are dead.The _______________ _________________ are dead.5. There are three cars. Their designs are similar.The _______________ _________________ are similar.6. There are two kittens. Their spots are black.The _______________ _________________ are black.

4. Gạch chân danh từ riêng cần viết hoa trong mỗi câu

1. My best friend moved to massachusetts.2. My mother will only buy the glide brand of dental floss.3. My all-time favorite movie is star wars.4. I have never been to spain.5. Unfortunately, jane couldn’t join us today.6. Her birthday is the fourth of october.


*

Bài tập về danh từ trong tiếng anh


5. Thay đổi dạng số ít của danh từ thành dạng số nhiều để hoàn thành mỗi câu.

Xem thêm: Xem Mật Đắng Tình Yêu - Trailer Mật Đắng Tình Yêu

1. I love the blue ______________________. (dinosaur)2. The tree has broken ______________________ . (branch)3. My grandmother had three ___________________________ . (child)4. Bring me some ______________________ of tissue. (box)5. I drank two _______________________ of milk. (carton)6. In every war there are many _____________________ . (hero)7. Most _________________ don’t like anchovies. (person)8. Do you know an of those ______________________ ? (woman)9. I saw _______________ in the kitchen. (mouse)10. Yesterday we ate three ______________________. (lunch)

6. Viết các danh từ cụ thể (Concrete) hoặc danh từ trừu tượng (Abstract) vào các cột đúng.

CONCRETEABSTRACT
1. The girls were filled with joy.2. That dog causes me annoyance.3. The package suggested possibilities.4. The lamp gave me much relief.5. The warm coffee offered comfort.

III. Đáp án chi tiết bài tập về danh từ trong tiếng anh


1. Anne’s2. Karen’s3. Jenny’s4. Joe’s5. dog’s6. Jake’s7. cat’s8. father’s9. quilt’s10. man’s11. Carmen’s

1. guppies

2. candies

3. cities

4. pennies

5. berries

3. 

2. books’ stories3. logs’ bark4. toys’ batteries5. cars’ designs6. kittens’ spots

4. 

1. Massachusetts2. Glide3. Star Wars4. Spain5. Jane6. October

*

5.

1. dinosaurs2. branches3. children4. boxes5. cartons6. heroes7. people8. women9. mice10. lunches

6.

CONCRETE ABSTRACT
girlsdogpackagelampcoffeejoyannoyancepossibilitiesreliefcomfort

Trên đây Patado đã chia sẻ tới bạn một số dạng bài tập về danh từ trong tiếng anh thường gặp giúp bạn có thể nắm chắc hơn kiến thức phần này.

Patado vẫn luôn sát cánh cùng bạn trong quá trình học tiếng Anh, nếu bạn có bất cứ khó khăn gì, bạn có thể liên hệ với Patado để nhận tư vấn và tham khảo các khóa học tại Patado và xây dựng lộ trình học phù hợp nhất.

Đừng quên theo dõi, cập nhật và ủng hộ những bài viết bổ ích khác của Patado nhé!


5/5 - (1 bình chọn)
BÀI TRƯỚC
BÀI SAU
*

Patado

Patado là hệ thống tiếng Anh trực tuyến chuyên đào tạo tiếng Anh online cung cấp giải pháp tiếng Anh cho người đi làm bận rộn. Patado thành công triển khai trên 8 nước nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ học viên.