Đêm trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng về.Chờ người tình lỡ là tình đầu tình gặp gỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoà.Vào mùa trăng đó chàng từ phương xa về như giấc mơ.Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ tình tha thiết đắm say.Ánh mắt ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương anh vui tình duyênĐK:Lúc đắm duối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm,Chớ đâu biết dòng đời lắm nhìu cơn sóng phũ phàng,Cho lứa đôi chia fôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ,Cho đến nay anh thuyền đã sang bờ***Chờ người tình lỡ, là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoàVào mùa trăng đó nàng tròn đôi mươi đẹp như giấc mơTình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm sayNhắm mắt em nghe anh ru mềm, rũ áo phong sương anh vui tình duyên


Bạn đang xem: Ánh mắt ngây ngô như ru hồn

Đêm trắng đêm ngồi nhìn ánh trăng về.Chờ người tình lỡ là tình đầu tình gặp gỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoà.Vào mùa trăng đó chàng từ phương xa về như giấc mơ.Tình đầu gặp gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ tình tha thiết đắm say.Ánh mắt ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương anh vui tình duyênĐK:Lúc đắm duối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm,Chớ đâu biết dòng đời lắm nhìu cơn sóng phũ phàng,Cho lứa đôi chia fôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ,Cho đến nay anh thuyền đã sang bờ***Chờ người tình lỡ, là tình đầu tình rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoàVào mùa trăng đó nàng tròn đôi mươi đẹp như giấc mơTình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm sayNhắm mắt em nghe anh ru mềm, rũ áo phong sương anh vui tình duyên


*Chiều Vàng Nhung Nhớ

Tô Chấn Phong ft Nhiều Ca Sĩ

*
90.370


http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/FuDNnutTDQ3wuajUXeX65ab09dc818cfa.jpg

Hoa Nào Anh Quên

Tô Chấn Phong

*
47.200


Xem thêm: Cha Đẻ Nhạc Phim Về Nhà Đi Con Nhé Ost Về Nhà Đi Con, Cảm Ơn Con Nhé Live

http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/FuDNnutTDQ3wuajUXeX65ab09dc818cfa.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/nIckrAjm0TvjvdcGayUL58eafb1a301d8.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20220713/IG4enZ9MCi36QiFfWvNB62ce806a8e9e2.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20160905/3xJsSI6Utgaordwvvg4g58f5ef0a1549e.jpg