Đêm trắng đêm ngồi quan sát ánh trăng về.Chờ tín đồ tình lỡ là ngọn ngành tình gặp mặt gỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoà.Vào mùa trăng đó quý ông từ phương xa về như giấc mơ.Tình đầu gặp mặt gỡ rồi trọn đời tình còn ghi nhớ tình thiết tha đắm say.Ánh mắt ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương anh vui tình duyênĐK:Lúc đắm duối anh nhận định rằng tình ta như ánh trăng rằm,Chớ đâu biết loại đời lắm nhìu cơn sóng phũ phàng,Cho lứa đôi chia fôi chờ chờ cho nhau mãi mến nhớ,Cho đến nay anh thuyền đã sang bờ***Chờ người tình lỡ, là tình đầu tình bùng cháy rực rỡ tình trong dĩ vãng nhạt nhoàVào mùa trăng đó chị em tròn 20 đẹp như giấc mơTình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn nhớ tình tha thiết đắm sayNhắm đôi mắt em nghe anh ru mềm, rũ áo phong sương anh vui tình duyên


Bạn đang xem: Ánh mắt ngây ngô như ru hồn

Đêm trắng tối ngồi quan sát ánh trăng về.Chờ fan tình lỡ là tình đầu tình gặp gỡ tình trong quá khứ nhạt nhoà.Vào mùa trăng đó đấng mày râu từ phương xa về như giấc mơ.Tình đầu gặp mặt gỡ rồi trọn đời tình còn nhớ tình thiết tha đắm say.Ánh mắt ngây thơ như ru hồn, rũ áo phong sương anh vui tình duyênĐK:Lúc đắm duối anh nhận định rằng tình ta như ánh trăng rằm,Chớ đâu biết loại đời lắm nhìu cơn sóng phũ phàng,Cho lứa đôi chia fôi đợi chờ cho nhau mãi yêu thương nhớ,Cho tới lúc này anh thuyền đã sang bờ***Chờ bạn tình lỡ, là nguồn cơn tình tỏa nắng rực rỡ tình trong kí vãng nhạt nhoàVào mùa trăng đó nàng tròn 20 đẹp như giấc mơTình đầu gặp gỡ rồi trọn đời còn lưu giữ tình khẩn thiết đắm sayNhắm đôi mắt em nghe anh ru mềm, rũ áo phong sương anh vui tình duyên


*Chiều vàng Nhung lưu giữ

tô Chấn Phong ft những Ca Sĩ

*
90.370


http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/FuDNnutTDQ3wuajUXeX65ab09dc818cfa.jpg

Hoa như thế nào Anh Quên

tô Chấn Phong

*
47.200


Xem thêm: Cha Đẻ Nhạc Phim Về Nhà Đi Con Nhé Ost Về Nhà Đi Con, Cảm Ơn Con Nhé Live

http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/FuDNnutTDQ3wuajUXeX65ab09dc818cfa.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/nIckrAjm0TvjvdcGayUL58eafb1a301d8.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20120119/TZFbX2ZpQLa6nYDosN4U58e7556cc93da.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20220713/IG4enZ9MCi36QiFfWvNB62ce806a8e9e2.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.quartetpress.com.net/bucket-image-quartetpress.com/images/singer/20160905/3xJsSI6Utgaordwvvg4g58f5ef0a1549e.jpg