hướng dấn giải pháp đọc số máy tự tiếng Anh từ 1 đến 100, cách biến đổi số đếm lịch sự số thiết bị tự với cách áp dụng số máy tự.

Số thiết bị tự giờ đồng hồ Anh từ 1 đến 100 viết như vậy nào, viết tắt như thế nào. Dưới đấy là cách viết số vật dụng tự trong giờ Anh. Lân cận đó, quartetpress.com vẫn hướng dẫn chúng ta cách chuyển thể số đếm thanh lịch số lắp thêm tự và bí quyết dùng số đồ vật tự hợp lí nhất.

Bạn đang xem: 1 đến 100 tiếng anh

*

Số lắp thêm tự trong giờ Anh và bí quyết sử dụng

1. Số thiết bị tự giờ đồng hồ Anh từ là 1 đến 100

1 - 10

1 (one) → 1st (first)

2 (two) → 2nd (second)

3 (three) → 3rd (third)

4 (four) → 4th (fourth)

5 (five) → 5th (fifth)

6 (six) → 6th (sixth)

7 (seven) → 7th (seventh)

8 (eight) → 8th (eighth)

9 (nine) → 9th (ninth)

10 (ten) → 10th (tenth)

11 - 20

11 (eleven) → 11th(eleventh)

12 (twelve) → 12th (twelfth)

13 (thirteen) → 13th (thirteenth)

14 (fourteen) → 14th (fourteenth)

15 (fifteen) → 15th (fifteenth)

16 (sixteen) → 16th (sixteenth)

17 (seventeen) → 17th (seventeenth)

18 (eighteen) → 18th (eighteenth)

19 (nineteen) → 19th (nineteenth)

20 (twenty) → 20th (twentieth)

21 - 30

21 (twenty-one) → 21st (twenty-first)

22 (twenty-two) → 22nd (twenty-second)

23 (twenty-three) → 23rd (twenty-third)

24 (twenty-four) → 24th (twenty-fourth)

25 (twenty-five) → 25th (twenty-fifth)

26 (twenty-six) → 26th (twenty-sixth)

27 (twenty-seven) → 27th (twenty-seventh)

28 (twenty-eight) → 28th (twenty-eighth)

29 (twenty-nine) → 29th (twenty-ninth)

30 (thirty) → 30th (thirtieth)

31 - 40

31 (thirty-one) → 31st (thirty-first)

32 (thirty-two) → 32nd (thirty-second)

33 (thirty-three) → 33rd (thirty-third)

34 (thirty-four) → 34th (thirty-fourth)

35 (thirty-five) → 35th (thirty-fifth)

36 (thirty-six) → 36th (thirty-sixth)

37 (thirty-seven) → 37th (thirty-seventh)

38 (thirty-eight) → 38th (thirty-eighth)

39 (thirty-nine) → 39th (thirty-ninth)

40 (forty) → 40th (fourtieth)

41 - 50

41 (forty-one) → 41st (forty-first)

42 (forty-two) → 42nd (forty-second)

43 (forty-three) → 43rd (forty-third)

44 (forty-four) → 44th (forty-fourth)

45 (forty-five) → 45th (forty-fifth)

46 (forty-six) → 46th (forty-sixth)

47 (forty-seven) → 47th (forty-seventh)

48 (forty-eight) → 48th (forty-eighth)

49 (forty-nine) → 49th (forty-ninth)

50 (fifty) → 50th (fiftieth)

51 - 60

51 (fifty-one) → 51st (fifty-first)

52 (fifty-two) → 51nd (fifty-second)

53 (fifty-three) → 53rd (fifty-third)

54 (fifty-four) → 54th (fifty-fourth)

55 (fifty-five) → 55th (fifty-fifth)

56 (fifty-six) → 56th (fifty-sixth)

57 (fifty-seven) → 57th (fifty-seventh)

58 (fifty-eight) → 58th (fifty-eighth)

59 (fifty-nine) → 59th (fifty-ninth)

60 (sixty) → 60th (sixtieth)

61 - 70

61 (sixty-one) → 61st (sixty-first)

62 (sixty-two) → 61nd (sixty-second)

63 (sixty-three) → 63rd (sixty-third)

64 (sixty-four) → 64th (sixty-fourth)

65 (sixty-five) → 65th (sixty-fifth)

66 (sixty-six) → 66th (sixty-sixth)

67 (sixty-seven) → 67th (sixty-seventh)

68 (sixty-eight) → 68th (sixty-eighth)

69 (sixty-nine) → 69th (sixty-ninth)

70 (seventy) → 70th (seventieth)

71 - 80

71 (seventy-one) → 71st (seventy-first)

72 (seventy-two) → 72nd (seventy-second)

73 (seventy-three) → 73rd (seventy-third)

74 (seventy-four) → 74th (seventy-fourth)

75 (seventy-five) → 75th (seventy-fifth)

76 (seventy-six) → 76th (seventy-sixth)

77 (seventy-seven) → 77th (seventy-seventh)

78 (seventy-eight) → 78th (seventy-eighth)

79 (seventy-nine) → 79th (seventy-ninth)

80 (eighty) → 80th (eightieth)

81 - 90

81 (eighty-one) → 81st (eighty-first)

82 (eighty-two) → 82nd (eighty-second)

83 (eighty-three) → 83rd (eighty-third)

84 (eighty-four) → 84th (eighty-fourth)

85 (eighty-five) → 85th (eighty-fifth)

86 (eighty-six) → 86th (eighty-sixth)

87 (eighty-seven) → 87th (eighty-seventh)

88 (eighty-eight) → 88th (eighty-eighth)

89 (eighty-nine) → 89th (eighty-ninth)

90 (ninety) → 90th (ninetieth)

91 - 100

91 (ninety-one) → 91st (ninety-first)

92 (ninety-two) → 92nd (ninety-second)

93 (ninety-three) → 93rd (ninety-third)

94 (ninety-four) → 94th (ninety-fourth)

95 (ninety-five) → 95th (ninety-fifth)

96 (ninety-six) → 96th (ninety-sixth)

97 (ninety-seven) → 97th (ninety-seventh)

98 (ninety-eight) → 98th (ninety-eighth)

99 (ninety-nine) → 99th (ninety-ninth)

100 (one hundred) → 100th (one hundredth)

Xem đoạn phim cách gọi số máy tự trong giờ đồng hồ Anh

2. Sử dụng số thứ tự lúc nào?

- Số lắp thêm tự dùng để làm nói về địa điểm của một đồ gia dụng nào đó hoặc xác xác định trí của vật đó vào một dãy.

- danh hiệu của vua, hoàng hậu quốc tế thường lúc viết viết tên cùng số lắp thêm tự bằng số La Mã, khi đọc thì thêm THE trước số thứ tự.

Xem thêm: Tiểu Sử Goo Hye Sun - Tiểu Sử, Sự Nghiệp, Đời Tư Của Nữ Diễn Viên

Ví dụ

+ Charles II - Đọc: Charles the Second

+ Edward VI - Đọc: Edward the Sixth

+ Henry VIII - Đọc: Henry the Eighth

3. Bí quyết chuyển số đếm sang số lắp thêm tự

3.1. Thêm th đằng sau số đếm. Số tận cùng bằng Y, đề xuất đổi Y thành I rồi mới thêm th

Ví dụ:

- four -> fourth

- eleven -> eleventh

- twenty-->twentieth

Ngoại lệ:

- one - first

- two - second

- three - third

- five - fifth

- eight - eighth

- nine - ninth

- twelve – twelfth

3.2. Khi số kết hợp nhiều hàng, chỉ cần thêm th ở số cuối cùng, nếu số sau cùng nằm trong list ngoài lệ trên thì dùng theo list đó

Ví dụ:

- 5,111th = five thousand, one hundred and eleventh

- 421st = four hundred và twenty-first

3.3. Khi muốn viết số ra chữ số (viết như số đếm nhưng lại đằng sau cuối thêm TH hoặc ST cùng với số sản phẩm công nghệ tự 1, ND với số sản phẩm công nghệ tự 2, RD với số lắp thêm tự 3)

Ví dụ:

- first = 1st

- second = 2nd

- third = 3rd

- fourth = 4th

- twenty-sixth = 26th

- hundred và first = 101st

*

Cách chuyển số đếm quý phái số thiết bị tự

4. Bài xích tập về số thứ tự trong giờ đồng hồ Anh

Hoàn thành đoạn văn sau với ký kết hiệu viết tắt của số vật dụng tự st, nd, rd và th.

This year, Ruby & Mary participated in the London marathon, which took place on the 23..... Of June. They decided that the 1.....to finish the race would buy the drinks after the race. To lớn join the marathon, Ruby & Mary started training on the 11..... Of January. Khổng lồ get lớn London in time, they left on the 20.....of June. Ruby and Mary were very happy to lớn run the London marathon. The prizes were: 1.....place – a trip around the world, 2.....place – a car và 3.....place – a motorcycle. Mary finished 33.....and Ruby 36...... Even though they didn't win, they had fun & a great time in London. Ruby & Mary returned trang chủ on the 30.....of June.

Đáp án:

- 23rd

- 1st

- 11th

- 20th

- 1st

- 2nd

- 3rd

- 33rd

- 36th

- 30th

Bạn có thể luyện vạc âm thông qua số lắp thêm tự trong tiếng Anh mà chúng tôi giới thiệu ở trên. Kết hợp với phần mượt phát âm giờ Anh tiến bộ của quartetpress.com nhằm luyện tập hàng ngày tại đơn vị nhé các bạn.